Domů

Adopce - Meshack Ochieng

Zpět
Číslo dítěte: 53003
Chlapec, 20 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Město, čtvrť: Rusinga East Kamgere
Země: Kenya
Opatrovník: Yunia Omollo Mori, nar. 1930, v domácnosti
Popis situace: Meshack se narodil v roce 2004 a má dva sourozence (Abdallah a Abdi). Oba jejich rodiče zemřeli, a proto děti žili s babičkou, která je vdova. Bylo pro ni těžké se o děti postarat a zaplatit jim vzdělání a základní životní potřeby, proto Meshackovi sourozenci odešli z domova. Rodinný příjem je asi 2.500 Ksh (630 Kč) měsíčně. Rodina žije ve čtyřpokojovém hliněném domě, vodu mají z jezera, k vaření používají dřevo a svítí solární elektřinou. Meshack je zdravý až na občasnou malárii. Moc rád čte knihy a hraje fotbal. Ve škole ho baví historie a náboženství a až dostuduje rád by se stal kriminalistou. V roce 2022 studuje 2. ročník naší střední školy Island of Hope Humanist Secondary school. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší než na základní škole, je nezbytná zvýšená podpora 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za školní rok). Pomůžete Meshackovi získat středoškolské vzdělání?
Kontakt: Bohunka Dusíková, , tel. +420737862145

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.