Domů

Aktuality z Keni pro adoptivní rodiče

Vážení adoptivní rodiče,

doufáme, že jste všichni v pořádku. Rádi bychom Vám předali aktuální informace z Keni týkající se studia dětí a posílání balíčků.

V Keni platí od 18. října zkušební režim – ve školách jsou jen 4. a 8. třídy základních škol a 4. ročníky středních škol z důvodů školního testování a přechodů na další stupně vzdělání.

V případě vyšších odborných škol – college a univerzit předáváme průběžně informace z Keni adoptivním rodičům studentů, kterých se to týká. Některé školy zahájily online distanční výuku, některé zahajují i výuku prezenční, na každé škole je to tedy jiné.

Situaci monitorujeme a vyčkáváme, protože otevření škol samozřejmě přineslo hodně nesouhlasných názorů a také nové případy nakažených covid-19. Ze strany vlády ale chybí informovanost, co v takovém případě dělat a jak chránit ostatní spolužáky a učitele. V Keni například nefunguje systém karantény atd.

Ohledně posílání dopisů a balíčků do Keni Vás znovu prosíme o respektování pozastavení možnosti posílání pošty do Keni. Balíčky a dopisy přicházejí na centrální poštu v Keni, poté je potřeba je vyzvednout, roztřídit podle koordinátorů, kteří si je musí převzít a cestovat s nimi do regionů, aby je mohli dětem předat. Nechceme zbytečně naše koordinátory vystavovat ohrožujícím situacím  v rámci cestování hromadnou keňskou dopravou. Prosíme o respektování a solidárnost, děti i rodiny si v Keni omezení pošty uvědomují a pár měsíců bez pošty to ještě vydrží.

Děkujeme za pochopení a Vaši obrovskou podporu, i v této nelehké době.

Hodně zdraví,

Vaše Centrum Narovinu