Domů

Extra platby pro děti v projektu Adopce na dálku

Děti v programu adopce na dálku a jejich rodiny zažívají nejrůznější životní situace a většinou se o ně podělí se svým adoptivním rodičem v dopisech. Pokud se jedná o nějaký urgentní problém, tak se z pravidla rodina obrátí přímo na koordinátora, který má dítě na starosti, a požádají o radu.

Koordinátor rodinu vyslechne a pokud se jedná o problém, s kterým by mohl pomoci i adoptivní rodič dítěte, tak kontaktuje českou kancelář a společně s adoptivním rodičem se snažíme najít nejvhodnější cestu, jak dítěti a rodině pomoct.

Pro tyto případy existuje extra platba. Jedná se o službu nad rámec adopce na dálku, která většinou nesouvisí přímo se vzděláním dítěte. Peníze, které adoptivní rodiče posílají normálně dětem každý trimestr, jsou určeny na školné, ale extra platba je něco navíc. Nejvíce přes extra platby řešíme nenadálé zdravotní výdaje dítěte nebo někoho z rodiny, uhrazení dluhu na střední nebo vysoké škole, nákup extra jídla, pořízení laptopu pro vysokoškoláky nebo nákup kola pro dítě, které bydlí daleko od školy a každý den musí dojíždět několik kilometrů. Vždy nejdříve s keňskými koordinátory ověříme, zda je opravdu nutné k extra platbě přistoupit a když s částkou souhlasí i adoptivní rodič, tak můžeme extra nákup zrealizovat. Jelikož se ale jedná o službu nad rámec samotného projektu adopce na dálku, tak je potřeba říct, že je to pro naše dobrovolné koordinátory velká časová a zároveň i organizační zátěž. Administrativa spojená s nárůstem realizovaných extra plateb je čím dál náročnější, proto jsme se rozhodli, že od ledna 2016 zavedeme administrativní poplatek ve výši 6% z částky extra platby. Minimální poplatek bude 30 Kč (1 EUR) a maximální výše poplatku bude 1000 Kč (38 EUR).

Extra platby tedy pomáhají dětem v programu adopce, ale nejedná se o způsob, jak dítěti poslat do Keni peníze na přilepšenou. Vždy je potřeba jednotlivé případy velmi pečlivě posoudit.

Takto jsme například, díky adoptivnímu rodiči, pomohli rodině chlapce Patricka Owino (51509) postavit vlastní dům. Rodina byla velmi zatížena nájmem, který musela každý měsíc platit a adoptivní rodič se rozhodl rodině pomoci. Jedinou podmínkou adoptivního rodiče bylo, aby rodina měla k dispozici vlastní pozemek. Díky extra platbě 30 000 Kč má nyní rodina vlastní hliněný domek a o jednu životní starost méně.


(Video má české titulky, klikněte na "CC" a "čeština".)

Další příběh se týká chlapce Chriswarena Ongei (51548) a jeho rodiny, která bydlí 7 km od jezera a proto měli k domku zavedenou vodní pumpu na přivádění vody. Tato vodní pumpa se bohužel jednoho dne rozbila a rodina neměla dostatek finančních prostředků na opravu. I v tomto případě pomohl adoptivní rodič a poslal extra platbu 12 000 Kč na nákup nové vodní pumpy. Rodina je velmi šťastná a vděčná za tuto pomoc. Vodu také využívají na zavlažování zeleniny na malém políčku vedle domku.

Poslední příklad se týká absolventa oboru Business Management and Administration, chlapce Davida Otieno Odongo (40216). Tento chlapec úspěšně dokončil studium a adoptivní rodič se rozhodl podpořit ho v jeho začínající kariéře. Jelikož chlapci zůstal přeplatek z nevyužitých peněz určených na školné, adoptivní rodič souhlasil, že je může David vhodně investovat. Na základě průzkumu ve slumu, kde chlapec žije, se David rozhodl, že si otevře obchod napůl s elektronikou a napůl holičství. Adoptivnímu rodiči se nápad líbil, takže nic nebránilo tomu, abychom přeplatek poslali chlapci jako extra platbu na rozjezd podnikání. Davidovi se podnikání daří skvěle. Vede si pečlivě záznamy o zákaznících i o prodané elektronice. Díky pomoci adoptivního rodiče dokáže uživit nejen sebe, ale také finančně pomoct své matce a sestrám, které ještě chodí do školy.


(Video má české titulky, klikněte na "CC" a "čeština".)