Domů

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

Fotografie zachycují děti během dne, ve škole, při setkání s adoptivními rodiči z České republiky, při předávání nákupů do škol, s extra dárky jako byl hromadný nákup kol a dresů, při předávání vánočního nákupu potravin, s dárečky od adoptivních rodičů...

Galleria: