Domů

Zverejnenie zmluvy - Stavba sirotinca na Rusinga Island v Keni

Občianske združenie NAROVINU realizuje na ostrove Rusinga Island na Viktóriinom jazere v západnej časti Kene projekt prevádzky zdravotníckeho zariadenia, ktoré prevádzkujeme od mája 2010. Za uvedené obdobie sme na klinike ošetrili celkom 9700 pacientov, vykonali 5700 laboratórnych vyšetrení, zaočkovali sme celkovo 700 detí. Na klinike sa nám ku dnešnému dňu narodilo 141 detí.

Na obdobie október 2011 – september 2013 sme získali grant MZV SR – Slovakaid na prevádzku kliniky, z ktorého dokážeme pokryť náklady na nákup zdravotníckeho materiálu, liekov a personálne obsadenie miestnymi zdravotnými sestrami. V spolupráci s VŠ sv. Alžbety zabezpečujeme lekárske misie našich lekárov.

Súčasťou nového projektu, financovaného prostredníctvom Slovakaid je aj stavba novej budovy sirotinca pre 20 detí. Stavebná firma bola vybraná v procese verejného obstarávania a stavebné práce sa budú realizovať v období máj – september 2012.

Víťazom verejnej súťaže na stavbu sirotinca je firma RADIUS AFRIKA so sídlom v Nairobi. Zmluva s víťazom bola podpísaná dňa 4.4.2012.

V prílohe zverejňujeme predmetnú zmluvu so stavebnou firmou.

 

Eva Hlavatá, koordinátor projektu
kontakt : +421905424914, hlavata@hosping.sk

PřílohaVelikost
Zmluva Radius517.7 KB