Domů

Darovací smlouva

Změny ve smlouvě

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. O jakékoli změně údajů (jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy apod.) informujte co nejdříve koordinátora projektu. Předejdeme tak nedorozuměním v posílání pravidelné zpětné vazby v podobě dopisu s reportem, pozvánek a aktuálních informací k projektu.

Odstoupení od smlouvy

Pokud se „adoptivní rodič“ rozhodne od smlouvy odstoupit, vždy se snažíme najít v co možná nejkratší době náhradního. Proto je důležité, abychom o takovém rozhodnutí byli informováni alespoň 4 měsíce před termínem vaší poslední platby. Děkujeme za pochopení.

Neuhradí-li „adoptivní rodič“ částku na další období a nám se opakovaně nepodaří ho kontaktovat, bude smlouva ukončena z naší strany a začneme hledat nového podporovatele.