Domů

10 kuřat

200 Kč

Pro vylepšení stravovacího režimu dětí a snahu rozvíjet aktivity vedoucí k trvalé udržitelnosti projektu, se farma rozšířila o chov slepic na vajíčka. Produkce vajec zajistí pro děti oblíbené snídaně a příjem z prodeje přebytků přispěje na nákup dalších potřebných surovin.