Domů

Jak adopce probíhá?

 

 1. Vyberte si konkrétní volnou pracovní pozici učitele, kterou chcete podpořit z naší databáze. „Adoptivním rodičem“ nebo-li podporovatelem se může stát jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma.

 2. Kontaktujte koordinátora projektu, který vám zašle informace o nejbližším možném termínu začátku adopce, způsobech plateb a odkaz na on-line formulář (darovací smlouvu) k vyplnění.

  Přijít můžete také po telefonické domluvě osobně do naší pražské kanceláře a vše vyřídíme na místě.

 3. Vyplňte zaslaný on-line formulář (darovací smlouvu) pro vámi vybranou pracovní pozici učitele – je třeba uvést vaše jméno/jméno firmy, kontaktní údaje a vybrat způsob a frekvenci plateb. Darovací smlouvu pak podepište a naskenovanou zašlete e-mailem na: info@centrumnarovinu.cz. Případně jí 2× vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu: Centrum Narovinu, Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2.

 4. V kanceláři budou do smlouvy doplněny termíny plateb a nejpozději do týdne od jejího obdržení vám bude potvrzená smlouva odeslána zpět.

 5. Zašlete platbu na číslo účtu uvedené na smlouvě (Česká Republika: KB-Praha 5, číslo účtu: 19-1460510217/0100, účet v ČR v EUR (příspěvky ze zahraničí, SEPA platba v EUR): 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ5001000000353076360217, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX). Slovensko: ČSOB-Zvolen, č.ú. 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX). Zaplatit je možné také v hotovosti v pražské kanceláři. Jako variabilní symbol uveďte číslo pracovní pozice učitele.

  Měsíční platy učitelů a ředitelů jsou následující:

  Učitel MŠ a ZŠ – 6000 Kč (240 EUR)
  Ředitel ZŠ – 8500 Kč (340 EUR)
  Učitel SŠ – 10000 Kč (400 EUR)
  Ředitel SŠ – 12000 Kč (480 EUR)

  Frekvence plateb: Prosíme nastavení trvalého příkazu vždy k 15. v daném měsíci. Platby je možné zasílat měsíčně nebo si předplatit delší časové období (např. 1 term, 1 školní rok).

  25% částky je použito na organizační zajištění projektu. Je nutné zaplatit poštovné (zasílání balíků s materiály z Keni do ČR, rozesílání dopisů „adoptivním rodičům“), bankovní poplatky a směnné kurzy, pronájem a provoz kanceláře: kancelářské potřeby, telefonní poplatky, připojení k internetu, platy zaměstnanců v ČR a v Keni, externí účetní firmu, cestovní výlohy dobrovolných koordinátorů v Keni a v ČR, tisk fotografií, webové stránky, propagační materiály apod.

 6. V okamžiku, kdy od vás obdržíme smlouvu i první platbu, nabude adopce platnosti a bude vám zpřístupněna „Osobní stránka rodiče“, kde si můžete např. vytisknout certifikát, potvrzení o daru či kontrolovat příchozí platby a změnit své kontakty. Jako přihlašovací jméno slouží vaše e-mailová adresa uvedená ve smlouvě. Heslo si můžete zvolit sami, nebo vám bude vygenerováno automaticky.

 7. Po dobu trvání adopce vám jako zpětnou vazbu zprostředkujeme pravidelně 3× za rok kontakt v podobě učitelova dopisu/reportu za uplynulé školní období.  Nabízíme také možnost propojit se s učitelem online (např. přes Skype, Zoom) a to 1× za každé školní období.