Domů

Pracovní pozice učitelů k adopci

Mateřská školka začala fungovat v hliněném domku, který komunita bezplatně poskytla již v roce 2003. Ve školce je využívána výuková metoda Montessori – prožitková metoda, která klade velký důraz na samostatnou práci. Výsledky jsou výborné. Většina dětí z naší školky při nástupu na základní školu už velmi dobře ovládá angličtinu a umí číst a psát. Děti jsou zvídavé a učení je baví, což je nejdůležitější předpoklad pro další úspěšné studium. Dnes má školka prostornou budovu s terasou a dětským hřištěm a kapacitu až 90 dětí, které jsou rozdělené do 3. ročníků.

 • Učitelka nejmladších dětí v MŠ (Play class teacher)
 • Učitelka starších dětí v MŠ (PP1 class teacher)
 • Učitelka předškolních dětí v MŠ (PP2 class teacher)

Základní škola funguje od roku 2009. Žáci/žákyně dosahují při závěrečných srovnávacích zkouškách velmi dobrých výsledků a mají pak možnost vybrat si z těch nejlepších středních škol v Keni. Těší nás, že většina osmáků chce pokračovat na naší střední škole.

 • Učitel/ka 1. třídy
 • Učitel/ka 2. třídy
 • Učitel/ka 3. třídy
 • Učitel/ka 4. třídy
 • Učitel/ka 5. třídy
 • Učitel/ka 6. třídy
 • Učitel/ka 7. třídy
 • Učitel/ka 8. třídy
 • Ředitel/ka základní školy

Specifika adopce učitelů na ZŠ: na druhém stupni mají žáci na různé předměty různé učitele. Každý z učitelů tak má různou specializaci (kombinaci předmětů), ale každý je zároveň třídním jedné třídy. Proto na celé ZŠ adoptujeme třídní učitele.

Střední škola funguje od roku 2016 a myšlenka na její výstavbu vznikla i díky tehdejším studentům základní školy, kteří nechtěli ve studiu pokračovat na konvenčních středních školách, kde jsou většinou špatné poměry i kvalita výuky. V roce 2019 jsme měli první maturanty, kteří v celostátním srovnání dopadli velmi dobře.

 • Učitel/ka svahilštiny a historie na SŠ
 • Učitel/ka angličtiny a anglické literatury na SŠ
 • Učitel/ka biologie a zemědělství na SŠ
 • Učitel/ka chemie a fyziky na SŠ
 • Učitel/ka matematiky na SŠ
 • Učitel informatiky na SŠ a počítačový technik
 • Učitel/ka podnikání na SŠ
 •  Učitel/ka zeměpisu na SŠ
 • Učitel/ka náboženství na SŠ
 • Ředitel/ka střední školy

Specifika adopce učitelů na SŠ: výše vypsané kombinace jsou základní kombinace předmětů, které učitelé na naší SŠ vyučují. Kombinace se však mohou v průběhu času trochu měnit, což záleží např. na tom, kolik studentů 3. a 4. ročníku si zapíše daný předmět (jeden předmět tak při velkém zájmu mohou učit i dva učitelé) či při změně učitele, jakou aprobaci bude mít nový učitel/ka. Proto je adopce na SŠ spíše podporou konkrétního předmětu. Finanční dar jde primárně na plat učitele daného předmětu a případně na pomůcky k danému předmětu. O všech případných změnách při výměně učitelů budeme podporovatele informovat.