Domů

Proč je Adopce učitelů vázána na pracovní pozici a ne na konkrétního člověka?

Jak je běžné všude, i u nás na škole existuje fluktuace zaměstnanců. Jsou k tomu různé důvody: stěhování, jiná pracovní nabídka, rodinné důvody, atd. Pokud učitel odejde, hledáme za něj adekvátní náhradu, ideálně se stejnou aprobací, tedy se stejnou kombinací předmětů, které může učit.

V případě našich učitelů je fluktuace ovlivněna i tím, že nejsme škola spravovaná státem, kde mají učitelé kromě vyššího platu zajištěnou také například penzi. Tyto výhody v současné době my nabídnout nemůžeme. Pokud učitel dostane nabídku na umístění do státní školy, často ji pod tlakem rodiny přijímá, odchází učit do vzdálené oblasti a do školy, kde nemá pro výuku kvalitní zázemí. My jsme pak nuceni hledat nového učitele a doufáme, že nové formy výuky, které si u nás učitelé osvojili, využijí i na nové škole a svým inovativním způsobem výuky a přístupem k dětem budou inspirovat nové kolegy.

Proto je v tomto projektu možné podpořit právě pracovní pozici, protože skladba vyučovaných předmětů je neměnná, ale lidé se měnit přirozeně mohou.