Domů

Sbírka na pomoc pozůstalé rodině

V sobotu 23. 5. náhle zemřel ve věku 46 let náš kamarád Pius Mudiwo Oloo. Rádi bychom pomohli rodině našeho dlouholetého dobrovolníka a poděkovali za jeho spolupráci a podporu Centru Narovinu.

Pius pocházel z místa Komenya v oblasti Siaya a byl prvorozeným synem z osmičlenné rodiny. Poté žil v Nairobi. Jako dobrovolný koordinátor projektu Adopce v naší organizaci působil přes 4 roky a staral se o děti z různých částí Keni, především ze Siaya a slumu Kibera v Nairobi.

Právě tam často doprovázel adoptivní rodiče, kteří přijeli do Keni navštívit své podporované dětí, aby kromě návštěvy rodin a krásných míst Keni, také poznali život v největší chudinské čtvrti. Kromě projektů Centra Narovinu podporujících zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni, podporoval také mírovou organizaci Amani Kibera.

Pius měl s první ženou 6 dětí – 3 chlapce a 3 dívky. Nejstarší dcera dokončila střední školu a ráda by pokračovala na vyšší odborné škole jako učitelka. Jako jediná z dětí je zařazena do našeho programu Adopcí. Ostatní děti studují na střední a základní škole (3. ročník střední školy, 7., 4. a 1. třída základní školy). Nejmladšímu synovi jsou 2 roky. S druhou ženou měl 1 dítě. Potom se také dlouhá léta staral o 6 sirotků, jedno z dětí žilo v rodině Piuse v Nairobi a je v našem programu Adopcí, ostatní děti žijí u Piusových rodičů na vesnici.

Zaměstnavatel Piuse se jako poděkování postaral o pohřeb a všechny lékařské výdaje.

My bychom se rádi v rámci sbírky alespoň částečně postarali o podporu vzdělání Piusových dětí. Proto prosíme všechny přátelé v České republice, na Slovensku a v Keni, kteří Piuse znali a chtěli by pozůstalé rodině usnadnit tuto nelehkou situaci, aby poslali své příspěvky v jakékoliv výši na náš účet. Hromadně pak rodinu v Keni podpoříme.

Předem děkujeme za Vaši podporu.

Centrum Narovinu

Sbírka na pomoc pozůstalé rodině Piuse
variabilní symbol: 700
ÚČET ČESKO V CZK: 19-1460510217/0100
ÚČET ČESKO V EUR: 35-3076360217/100 (IBAN: CZ50 0100 0000 3530 7636 0217, BIC: KOMBCZPP)
ÚČET SLOVENSKO V EUR: 4001055909/7500 (IBAN: SK13 7500 0000 0040 0105 5909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX)

Kenya, M-pesa: Paybill: 488488, Account number: 1000008571