Domů

SOS Ostrov Naděje: Pomozte nám zachránit projekt v Keni

Po dvaceti letech své existence náš hlavní rozvojový projekt Ostrov Naděje, který se stal útočištěm pro 500 dětí, bojuje o přežití!

Hledáme nové firemní partnery pro rozvojový projekt v Keni

Zajímáte se o rozvojovou spolupráci? Líbí se vám projekty podporující vzdělání a zdravotní péči dětí v Africe? Chcete podpořit trvale udržitelné projekty s aktivním přístupem místních komunit a dobrovolníků? Hledáte oboustranně prospěšnou a přínosnou spolupráci? Přáli byste si vidět konkrétní dopad své podpory a navázat partnerství a pravidelný kontakt s příjemci podpory? Staňte se partnerem Ostrova Naděje!

Tento projekt je výjimečný komplexním přístupem k problémům, které řeší přímo v místě a výhradně s místní keňskou komunitou – zdravotnictví, sexuální výchova, osvěta a prevence, zemědělství, řemeslná družstva, udržitelné technologie, vzdělání s inovativními přístupy od mateřské školy až po střední školu, sociální péče, postavení ženy ve společnosti. Skutečná partnerská spolupráce mezi místními lidmi a lidmi z Evropy je zárukou vzájemného obohacování, boření mýtů a stereotypů, přinášení nových kreativních pohledů i řešení, posunu ke kritickému myšlení, ale zároveň respektování kulturní odlišnosti.

Na začátku projektu v roce 2003 byl sen Dany, Kena, Joashe a dalších dobrovolníků a jeden hliněný domek, kde začala fungovat první humanistická školka pro asi 20 dětí. Dnes je součástí komunitního centra sirotčinec pro děti od 3 do 18 let, mateřská školka s výukovou metodou Montessori, základní škola, internátní střední škola, vzdělávací centrum s PC učebnou a knihovnou, zdravotní klinika pro cca 20 000 pacientů z oblasti, farma se zavlažovacím systémem, ovocnými stromy a chovem ryb. Denně je v areálu přes 500 dětí.

Hledáme nové partnery, abychom Ostrov Naděje udrželi v současném rozsahu nabízených služeb. Děti v našem projektu pocházejí z prostředí rybářské komunity ostrova Rusinga Island a velmi nelehkých životních situací. Nabízíme vám oboustranně prospěšnou a přínosnou spolupráci. Podpořte svými zkušenostmi, finančně nebo věcným darem tento rozvojový projekt a zapojte se s námi do jeho spoluvytváření.

Možností spolupráce

Partnerství pro rozvoj – vyberte si jakoukoliv oblast projektu a rozvíjejte ji s námi.
Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku – Částka na podporu jednoho dítěte na základní škole činí 7200,– Kč (300 EUR) / rok a na střední škole a v sirotčinci Ostrova Naděje je to 16800,– Kč (660 EUR).
Podpora učitele/lékaře – více zdrojů financování vnímáme jako podmínku dobrého, trvale udržitelného rozvojového projektu. Hrazení měsíčního platu: učitel MŠ a ZŠ – 6000 Kč (240 EUR), ředitel ZŠ – 8500 Kč (340 EUR), učitel SŠ – 10000 Kč (400 EUR), ředitel SŠ – 12000 Kč (480 EUR)
Férový obchůdek – dovážíme kvalitní keňskou kávu a čaj,mastkové výrobky, šperky. Balíme z nich dárkové balíčky pro klienty a zaměstnance. Součástí balíčku může být také certifikát „Pošli to dál“ v různých hodnotách podporující vzdělání a zdravotní péči.
Sdílený marketing (procento z prodeje) – pojďme spojit Vaše a naše jméno a podpořit dobrou věc.

Samozřejmostí je zpětná vazba – s podporovanými dětmi, učiteli i vedením projektu budete v pravidelném kontaktu a budete přímo sledovat dopad a smysluplnost Vaší podpory.

V případě zájmu je možné projekt navštívit a na vlastní oči se přesvědčit, jak funguje. A než tam odletíte, propojíme Vás alespoň „online“. Ostrov Naděje stojí opravdu za to!

Předem děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další formy spolupráce.

Dana Feminová
dana.feminova@adopceafrika.cz, tel. +420 777 711 911