Domů

10 let zdravotního pojištění!

V Keni je zdravotní péče velmi drahá a pro rodiny dětí zapojených do programu Adopce na dálku tudíž nedostupná. Projekt vznikl na základě četných zkušeností, jež jsme měli s dětmi, které kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemohly navštěvovat školu. Některé případy nebyly vážné a daly se snadno vyřešit, avšak protože rodiče nebo opatrovníci neměli na léčbu peníze, stav dítěte se časem zhoršil do té míry, že dlouhodobě zameškávaly školní docházku nebo je dokonce ohrožoval na životě.

Bohužel máme zkušenost, že nemocnice v Keni odmítají ošetřit i akutní případy ohrožení života, pokud nemají jistotu, že za ošetření bude zaplaceno. Zdravotní pojištění je tedy pro děti tím nejlepším dárkem.

Nejbližší období, na které je možné adoptivní děti pojistit je červen 2018 až květen 2019. Stačí do 27.5. 2018 zaslat částku 1500,- Kč na účet: 19-1460510217/0100 (v případě rodičů ze Slovenska 60 EUR na účet SK13 7500 0000 0040 0105 5909, BIC: CEKOSKBX). Pod variabilním symbolem: 6 + číslo dítěte.

Děti procházejí kompletní vstupní preventivní prohlídkou, z které „adoptivní rodič“ dostane lékařskou zprávu.

Lenka Čumpelíková