Domů

2% na podporu komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní, o ktorých rozhodujete len vy. Ďakujeme, ak sa rozhodnete darovať ich práve nám. Vážime si to, pretože ich veľmi potrebujeme. Minulý rok sa nám v rámci rozvojovej pomoci Slovenskej republiky podarilo získať nový grant na takmer 280.000 € pre rybiu farmu na Viktóriinom jazere, v západnej Keni. Naša spoluúčasť je 10%, to znamená, že takmer 28.000 € musíme zabezpečiť z vlastných zdrojov. Rybia farma je jedna z dôležitých časti v rámci celého projektu nášho komunitného centra – Island of Hope – Ostrov Nádeje.

V rámci tohto projektu, kde okrem 8 ročnej základnej školy, materskej škôlky a sirotinca pre 80 detí, máme aj strednú školu a zdravotné stredisko s 24 hodinovou prevádzkou, sa snažíme o udržateľnosť celého projektu. Snažíme sa hľadať rôzne spôsoby na zabezpečenie financií pre tento projekt. Rybia farma má pomôcť zabezpečiť stravu pre deti v školách – denne sa v centre stravuje takmer 400 detí – ale najmä, by mala priniesť financie z predaja rýb a tak pomôcť udržateľnosti tohto celého projektu, najmä zdravotného strediska. Vaše 2% využijeme v rámci spoluúčasti tohto projektu na jeho realizáciu a zabezpečenie.

Tento projekt má aj druhú časť – zrealizujeme 1- ročný seminár so zameraním na sexuálnu výchovu a plánovanie rodičovstva pre študentov strednej školy v komunitnom centre. V oblasti, kde je naše centrum je najvyšší počet ľudí infikovaných HIV/AIDS v celej Keni. Je tu vysoká prostitúcia a u mladých ľudí absentuje znalosť problematiky. Seminár zabezpečí zvýšenie informovanosti najohrozenejšej skupiny a trvalé zavedenie tém sexuálnej výchovy a plánovaného rodičovstva do vyučovania na strednej škole.

» Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere
» Viac informácií o celom projekte
» Aktuálne informácie z projektu

Údaje potrebné k darovaniu:

názov: Centrum NAROVINU
právna forma: občianske združenie
sídlo: Kollárová 759/1, Pliešovce 96263
IČO: 37999401

» Vyhlásenie pre zamestnancov s našimi údajmi
» Potvrdenie o zaplatení dane
» Upozornenie Finančného riaditeľstva SR
» Tlačivá na darovanie 2% pre všetky subjekty nájdete tu
» Celý postup, ako môžete darovať 2% nájdete tu