Domů

20 let Adopce na dálku – 20 let krásných příběhů

Slavíme 20 let krásných příběhů, kdy jsme díky podpoře vzdělání pomohli dětem v Keni vystudovat vysněné školy, strávit dětství se svými vrstevníky, rozšířit si obzory… Dnes už jsou dospělí, mají své vlastní rodiny, zaměstnání, zapojují se jako dobrovolníci a posílají to dál… Slavte s námi. Podpořte vzdělání jednoho konkrétního dítěte i  vy a  dejte mu naději na lepší budoucnost, děkujeme. Databázi dětí a bližší info najdete na www.AdopceAfrika.cz

Líbí se vám projekt podpory vzdělání dětí v Keni, ale momentální situace vám nedovoluje adoptovat si na dálku některé z dětí? Přesto byste je rádi finančně podpořili? Můžete tak učinit prostřednictvím Klubu přátel Adopce afrických dětí a  poslat jednorázovou částku, anebo posílat pravidelné či nepravidelné částky během celého roku. Číslo sbírkového účtu je 107-6829480277/0100, Praha 5. Variabilní symbol Klubu přátel je 800. Předem děkujeme za vaši podporu a pomoc!