Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 150 dětí
1 2 3 ... 8 Další

Nercia Serphine Ouma

Dívka
2 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52907
Nercia je posledním členem v rodině tří dětí (Arshevine 10 let, Adrian 6 let), její otec pracuje u policie a matka je ženou v domácnosti. Finanční příjem, který rodina má bohužel nestačí k zajištění veškerých potřeb, příjem je okolo 5000 ksh (1250 Kč) měsíčně. Rodina žije ve vlastním dvoupokojovém hliněném domě. Používají palivové dřevo a uhlí na vaření, na svícení mají solární energii a pro vodu si chodí k jezeru. Rodina je zdravá. Nercii je dva a půl roku, ráda si hraje s míčem a také má ráda fotbal. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Avrilian Hope

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52928
Avrilian je druhá narozená v rodině dvou dětí, v současné době se rodiče rozešli a matka odešla s dětmi pryč. Matka nyní pracuje jako obsluha v baru, kde prochází mnoha obtížemi a částka, kterou dostává, je málo na to, aby mohla dětem zajistit základní životní potřeby (3000 ksh měsíčně - asi 780 Kč). Rodina žije v pronajatém hliněném domě s jednou místností. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí, používají vodu z jezera a pro osvětlení používají petrolejovou lampu. Avrilian se v tuto chvíli daří, až na občasnou malárii. Ráda plave a zpívá. V roce 2021 bude navštěvovat mateřskou školu. Adopce tohoto dítěte stojí 7 200 Kč / 300 EUR ročně.

Beryl Scovia Alawo

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52921
Beryl pochází z polygamní rodiny, kde její matka je druhou manželkou otce, je třetí narozená v domě (Faith 9 let, Felix 6 let a Bradon 1 rok). Matka prodává ryby, zatímco otec rybaří, příjem je malý na to, aby uživili rodinu a zaplatili školné dětem (600 ksh měsíčně - asi 150 Kč). Rodina žije ve svém vlastním hliněném domě se dvěma pokoji. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí, používají vodu z jezera a pro osvětlení používají petrolejovou lampu nebo solární elektřinu. Beryl se v současné době daří dobře a je zdráva. Ráda zpívá a plave a má moc ráda fotbal. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Adopce tohoto dítěte stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Calmax Bromix Otieno

Chlapec
3 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52920
Calmax je tříletý a posledním synem v rodině dvou dětí (bratr Lincoln, 5 let). Otec je rybář, zatímco matka ryby prodává, ale příjem, který rodina takto získá, je malý na to, aby se uživila a platila školné dětem (asi 2100 ksh měsíčně - asi 530 Kč). Kromě Calmaxe, jeho bratra a matky žijí v domácnosti také s dalším dítětem, které je částečně sirotkem. Žijí ve vlastním hliněném domě s jednou místností. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí, používají vodu z jezera a pro osvětlení používají petrolejovou lampu. Calmax si v tuto chvíli vede dobře, moc rád hraje fotbal. V roce 2021 by měl nastoupit do školky. Adopce tohoto dítěte stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Caroline Ann Okinyi

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52917
Caroline je v současné době poslední narozenou v rodině dvou dětí, jsou jí tři roky. Její starší bratr Terry je již v našem projektu s ID 52758. Jejich ottec, který je jediným živitelem, provozuje drobnou přepravu zboží a lidí na motocyklu, ale díky COVIDu19 se toto podnikání velmi omezilo, protože vláda nařídila omezení pohybu lidí. Celý příjem je příliš nízký na to, aby uspokojil všechny potřeby rodiny (3 200 ksh/měsíc - přibližně 800 Kč). Z tohoto důvodu si děti vzala jejich babička, která je vdova a pracuje v hotelu. Ačkoli je babička astmatička tak se snaží, ale někdy je pro ni obtížné rodinu uživit. Rodina žije ve vlastním třípokojovém hliněném domě. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí a používají vodu z jezera, pro osvětlení používají petrolejovou lampu. Caroline se v současnosti daří a je zdravá. Caroline ráda plave a hraje fotbal. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč / 300 EUR ročně.

Daniel Denisha Owuoti

Chlapec
3 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52919
Daniel je prvorozeným a jediným dítětem v rodině, jsou mu 3 roky. Jeho otec, který je jediným živitelem, provozuje drobnou přepravu zboží a lidí na motocyklu, ale díky COVIDu19 se toto podnikání velmi omezilo, protože vláda nařídila omezení pohybu lidí. Celý příjem je tak příliš nízký na to, aby uspokojil všechny potřeby rodiny. Protože kromě Daniela a matky (v domácnosti) s nimi žijí další čtyři děti, které jsou částečnými sirotky, celá rodina tak závisí na malém příjmu (3 000 ksh/měsíc - přibližně 780 Kč). Rodina (která má celkem 7 členů) žije v pronajatém hliněném domě v jedné místnosti. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí, používají vodu z jezera a pro osvětlení používají petrolejovou lampu. Danielovi se v současnosti daří dobře, moc rád hraje fotbal. V roce 2021 by měl nastoupit do školky. Jeho adopce stojí 7.200 Kč / 300 EUR ročně.

Diparia Nataraja Odhiambo

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52905
Diparia pochází z polygamní rodiny, její matka je druhou ženou. V jejich domě je Diparia poslední dcerou, má celkem 3 sourozence - Samanthu, Dorine a Marry. Její otec je tesař a její maminka prodává ryby. I přesto je bohužel rodinný příjem nedostačující, měsíčně mají okolo 2000 ksh (500 Kč). Rodina žije v pronajatém jednopokojovém hliněném domě. Používají uhlí na vaření, na svícení používají petrolejovou lampu a pro vodu si chodí k jezeru. Rodina je celkově zdravá, jen Samantha má anémii. Diparia je zdravá, jen občas trpí malárií. Jsou jí tři roky a moc ráda hraje síťové sporty a sportuje. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Euphirincia Joy Awuor Omondi

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52923
Euphirincia Joy je poslední narozená v rodině šesti dětí (Goretty 17 let, Pius 16 let, Calvin 11 let, Michel 8 let a Winstone 5 let), jsou jí tři roky. Její matka prodává ryby, ale příjem, který získá, je malý na to, aby poskytl rodině základní životní potřeby (1.000 ksh měsíčně - asi 250 Kč), otec rodinu opustil. Rodina žije v pronajatém hliněném domě s jednou místností. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí, používají vodu z jezera a pro osvětlení používají petrolejovou lampu. Joy se v současné době po zdravotní stránce daří dobře. Má moc ráda zpěv. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Evacrolyne Mario Omondi

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52904
Evacrolyne je dvojče k Eugine, oběma jsou tři roky a jsou druhorození v této rodině. Otec, který byl jediným živitelem rodiny zemřel a nechal matku s dětmi samotnou. Matka pracuje v hotel, ale je pro ni velmi těžké zajistit obživu pro celou svou rodinu. Rodinný příjem je asi 4300 ksh (1075 Kč) měsíčně. Díky těžké situaci se matka s dětmi často stěhuje za prací. Rodina nyní žije v rybářské vesnici, v pronajatém jednopokojovém hliněném domě. Používají palivové dřevo a uhlí na vaření, na svícení mají solární energii a petrolejovou lampu a pro vodu si chodí k jezeru. Evacrolyne je celkově zdravá, občas má problémy se zrakem a její bratr Eugine má alergii. Má moc ráda tancování, zpívání a fotbal. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Felix Otieno Ouma

Chlapec
3 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52918
Felix je poslední narozený v rodině s pěti dětmi (Lenny 15 let, Vincent 12 let, Cynthia 10 let, Quinter 7 let), jsou mu 3 roky. Otec je rybář a matka ryby prodává, avšak jejich příjem je příliš nízký než aby uspokojil všechny potřeby rodiny (3 600 ksh/měsíc - přibližně 900 Kč).. Rodině se daří dobře až na Lennyho, který trpí anémií. Rodina žije ve vlastním dvoupokojovém hliněném domě. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí a používají vodu z jezera, pro osvětlení používají petrolejovou lampu. Felixovi se až na občasnou malárii daří dobře. Felix rád poslouchá hudbu a rád hraje fotbal. V roce 2021 by měl nastoupit do školky. Adopce tohoto dítěte stojí 7.200 Kč / 300 EUR ročně.

Gracious Grace Odhiambo

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52914
Gracious je prvorozená v rodině dvou dětí (Jayden 1 rok), jsou jí tři roky. Její otec je rybář a její matka je ženou v domácnosti. Příjem rodiny je díky tomu nízký, okolo 1580 ksh (400 Kč) měsíčně. Rodina žije v pronajatém jednopokojovém hliněném domě. Používají palivové dřevo a uhlí na vaření, na svícení mají solární energii a petrolejovou lampu a pro vodu si chodí k jezeru. Rodina je zdravá. Gracious ráda pomáhá při vaření a také má ráda fotbal a sport. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Christine Clara

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52903
Christine je jedinou dcerou, její matka je stále studentkou 4. ročníku střední školy a její otec je neznámý. Jejich rodina tedy zcela závisí na babičce, která je rybářka, ale také se musí starat o vlastní děti a ještě o další sirotky. Rodinný příjem bohužel není dostačující k pokrytí všech potřeb a školného dětí, činí asi 3000 ksh (750 Kč) měsíčně. Rodina žije v pronajatém jednopokojovém plechovém domě. Používají palivové dřevo na vaření, na svícení mají solární energii a petrolejovou lampu a pro vodu si chodí k jezeru. Christine je zdravá, jsou jí tři roky a má moc ráda plavání a zpívání. Také moc ráda maluje. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Ileen Audrey Kennedy

Chlapec
3 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52913
Ileen je jediným dítětem v této rodině, jeho otec je rybář a matka prodává zeleninu. Ileenovi jsou 3 roky a kromě vlastní rodiny otec živí ještě svojí maminku a sourozence. Rodinný příjem je okolo 3000 ksh (750 Kč) měsíčně. Rodina žije ve vlastním třípokojovém hliněném domě. Používají palivové dřevo a uhlí na vaření, na svícení mají solární energii a petrolejovou lampu a pro vodu si chodí k jezeru. Rodina je zdravá. Ileen si rád hraje s hračkami a také rád zpívá. V roce 2021 by měl nastoupit do školky. Jeho adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Lucky Wicklffe Omondi

Chlapec
3 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52915
Lucky se narodil jako poslední ze čtyř dětí (Wendy 14 let, Nelly 13 let a Innocent 9 let). Otec je rybář a matka v domácnosti. Šesti členná rodina žije ve vlastním hliněném domě se třemi místnostmi. Domácnost má malý příjem, který nestačí na zajištění všech potřeb rodiny (3200 ksh/měsíc - přibližně 800 Kč). Vaří v kamnech na dřevo nebo dřevěné uhlí, používají vodu z jezera a svítí petrolejkou nebo žárovkou na elektřinu ze solárního panelu. Rodina je vcelku zdravá až na Innocenta, který trpí srpkovitou anémií. Lucky je zdravý, rád si hraje s hračkami a má moc rád fotbal. V roce 2021 by měl nastoupit do školky. Jeho adopce stojí 7.200 Kč / 300 EUR ročně.

Maria Kithy Mboya

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52922
Maria Kithy je poslední narozená ze čtyř dětí (Chepy 18 let, Emmy 16 let a Dency 14 let), jsou jí tři roky. Její otec pracuje jako rybář, matka pracuje jako recepční v nemocnici. Příjem, který rodina dostane je velmi malý na to, aby zaplatili za školní potřeby a také zajistili rodině další základní životní potřeby (9 000 ksh za měsíc - asi 2.250 Kč). Když se Maria narodila, měla ucpané střevo, a tak ji rodiče nechali operovat. Někdy v místě, kde byla operována pociťuje velkou bolest. Nejstarší sestra trpí srpkovitou anémií. Rodina žije ve svém vlastním hliněném domě se dvěma pokoji. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí, používají vodu z jezera a pro osvětlení používají petrolejovou lampu. Maria si ráda hraje s panenkami a ráda skáče. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Naisha Millicent Vin

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52925
Naisha je poslední narozená v rodině tří dětí (Austine 8 let, Eugine 6 let), matka prodává ryby, zatímco otec za úplatu převáží na motorce lidi a zboží, ale kvůli této pandemii kdy je zákaz pohybu lidí se tot podnikání opravdu zhoršilo. Naisha a její sourozenci žijí s dalším dítětem, které je částečně sirotkem. Příjem, který rodina dostane, je málo na to, aby platili potřeby pro rodinu a jídlo (3200 ksh za měsíc - asi 32 Eur). Rodina žije v pronajatém hliněném domě s jednou místností. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí, používají vodu z jezera a pro osvětlení používají petrolejovou lampu. Naisha je v tuto chvíli po zdravotní stránce v pořádku.. Ráda hraje fotbal. V roce 2021 by měla nastoupit do mateřské školy. Adopce tohoto dítěte stojí 7 200 Kč / 300 EUR ročně.

Pamella Atieno Samwel

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52899
Pamella je prvorozená v rodině dvou dětí, její otec je rybář a matka je ženou v domácnosti. Jejich příjem bohužel není dostatečný k tomu, aby zajistil rodině základní potřeby, činí asi 500 ksh měsíčně (125 Kč). Rodina žije v pronajatém jednopokojovém hliněném domě, který je rozdělen záclonou na dva pokoje. Používají palivové dřevo na vaření, na svícení mají petrolejovou lampu a solar, pro vodu si chodí k jezeru. Rodině se zdravotně daří dobře. Pamela ráda imituje vaření a také moc ráda plave. V roce 2021 jsou jí tři roky a měla by nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Pendo Samantha Ouma

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52910
Pendo je poslední dcerou v rodině tří dětí, jsou jí tři roky. Její maminka prodává ryby a její otec je rybář, ale bohužel nemá vlastní sítě, takže si je půjčuje. Jejich příjem je nízký, a protosotva stačí k pokrytí základních životních potřeb. Činí asi 2100 ksh (525 Kč) měsíčně. Rodina žije ve vlastním třípokojovém hliněném domě. Používají palivové dřevo a uhlí na vaření, na svícení mají solární energii a petrolejovou lampu a pro vodu si chodí k jezeru. Její otec je HIV pozitivní a bere retrovirotika, což občas způsobuje to, že je slabý. Pendo je zdravá, ráda pomáhá s vařením a hraje fotbal. V roce 2021 by měla nastoupit do školky. Její adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.

Qeen Esther Jonix

Dívka
3 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52927
Qeen Esther je předposlední narozená v rodině pěti dětí, matka je v domácnosti, zatímco otec je rybář. Kromě Qeen a sourozenců žijí také se dvěma dalšími dětmi, které jsou úplnými sirotky. Příjem, který rodina získá, je malý na to, aby zajistil základní životní potřeby (2 500 ksh měsíčně - asi 650Kč). Rodina žije v prozatímním domě se dvěma pokoji, který rodině patří. Vaří na dřevě nebo dřevěném uhlí, používají vodu z jezera a pro osvětlení používají petrolejovou lampu nebo sluneční energii. Qeen se v tuto chvíli daří, kromě občasné malárie. Ráda plave a kreslí. V roce 2021 by měla nasoupit do mateřské školy. Adopce tohoto dítěte stojí 7 200 Kč / 300 EUR ročně.

Sabol Andrea Ocholla

Chlapec
3 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52897
Sabol je jediným dítětem v rodině, jeho maminka stále studuje a jeho babička je vdova, která pracuje v hotelu, ale její plat bohužel nestačí k tomu, aby celá rodina vyžila. Její příjem je asi 2100 ksh měsíčně (525 Kč). Rodina žije ve vlastním dvoupokojovém hliněném domě, vodu mají z jezera, k vaření používají uhlí a dřevo a svítí solární energií. Sabolovi jsou 3 roky, je zdravý a má rád fotbal. V roce 2021 by měl nastoupit do školky. Jeho adopce stojí 7.200 Kč/ 300 EUR ročně.
1 2 3 ... 8 Další

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.