Domů

Adopcia - Zoznam detí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 99 dětí
1 2 3 ... 5 Další

Derine Gift

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52957
Derine se narodil v roce 2016 a je třetím narozeným dítětem (sourozenci Millan a Griffins). Jeho tatínek je rybář a jeho maminka občas pracuje jako manuální pracovnice u jezera, ale většinu času je ženou v domácnosti a stará se o děti. Čistý rodinný příjem je 6.000 Ksh (cca 1500 Kč) měsíčně. Rodina žije v jednopokojovém částečně plechovém domě, který si pronajímají. Vodu mají z jezera, k vaření používají dřevo nebo uhlí a k osvětlení používají solární nabíjecí lampu. Derine je zdravý až na menší problém s jeho okem. Velmi rád si hraje s autíčky, to je jeho oblíbená hra. V roce 2021 by měl nastoupit do mateřské školy. Jeho adopce stojí 2.400 Kč/ 100 EUR za jedno školní období.

Fredrick Imgard Gilumba

Chlapec
6 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52934
Fredrick Imgard pochází z polygamní rodiny, jeho maminka je druhou ženou otce a Imgard je momentálně nejmladší z celé rodiny. Narodil se v roce 2016 a má tři sourozence (Ivy, Ashely a Diana). Jeho otec je rybář a jeho maminka pak ryby prodává. Kromě jeho rodiny žijí společně s první ženou tatínka, která má také jedno dítě. Příjem rodiny je nízký na to, aby zabezpečil všechny potřebné výdaje a školné, je to něco okolo 3250 KSH (asi 800 Kč) měsíčně. Rodina žije v třípokojovém vlastním hliněném domku, vodu mají z jezera, k vaření používají dřevo a uhlí a svítí solární energií. Imgard moc rád hraje fotbal a rád kreslí. Je zdravý až na občasnou malárii. V roce 2021 by měl nastoupit do školky. Jeho adopce stojí 2.400 Kč/ 100 EUR za jedno školní období.

Brian Onyango Ouma

Chlapec
7 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52841
Brian žije se svými rodiči a bratrem Davidem (2018). Tatínek je rybář a maminka je v domácnosti. Měsíční příjem rodiny činí pouze cca 4,300KSH/ 860 Kč měsíčně, což jen těžko pokryje veškeré finanční náklady. Žijí v pronajatém jednopokojovém hliněném domku. Vaří na ohni, svítí petrolejovou lampou a vodu berou z jezera. Brianovi se daří dobře. Má rád atletiku a hraje fotbal. V roce 2021 chodí do školky. Pro rodinu je velmi těžké zaplatit všechny poplatky za školné. Proto jsme se rozhodli, že je podpoříme a Briana zařadíme do programu adopcí, aby mohl bez problémů chodit do školky. Chlapec potřebuje podporu ve výši 2.400 Kč / 100 EUR za jedno školní období.

Lione Odhiambo

Chlapec
7 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52983
Lione se narodil v roce 2015 do polygamní rodiny, jeho maminka je druhou ženou tatínka. Je nejmladší v rodině, má dva sourozence Lucy a Lian. Kromě vlastních dětí se rodina stará ještě o další tři sirotky. Jeho maminka je drobná farmářka a tatínek je koordinátor Centra Narovinu, ale jejich příjem bohužel nestačí k tomu, aby zajistili vše potřebné pro celou svou velkou rodinu. Měsíční rodinný příjem je okolo 6.000 Ksh (cca 1.500 Kč). Rodina žije v třípokojovém vlastním domě, vodu mají z jezera, k vaření používají dřevo nebo uhlí a k osvětlení používají solární elektřinu. Lione je zdravý a ve volném čase moc rád hraje fotbal. V roce 2021 (v létě) je v mateřské škole. Pro rodinu je těžké finančně vyjít, a proto jsme se rozhodli, že je podpoříme a chlapce zařadíme do programu adopcí, aby mohl bez problémů chodit do školky. Lione potřebuje podporu ve výši 2.400 Kč/ 100 EUR za školní období. Pomůžete mu získat vzdělání?

Mike Rosiscky

Chlapec
9 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52867
Mike žije se svými rodiči a sourozenci Stecy (2002) a Bostonem (2015). Maminka je v domácnosti a tatínek je rybář. Měsíční příjem rodiny činí pouze cca 4.000 KSH/800 Kč měsíčně, což jen těžko pokryje veškeré finanční náklady. Žijí v pronajatém jednopokojovém domku ze dřeva a plechu. Vaří na ohni, ke svícení používají petrolejku a vodu berou z jezera. Mikovi se daří dobře, moc rád hraje fotbal. V roce 2021 chodí do školky. Pro jeho rodinu je velmi těžké zaplatit všechny poplatky za školné. Chlapec potřebuje podporu ve výši 2.400 Kč /100 EUR za školní období.

George Stallon Ogutu

Chlapec
10 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52349
George se narodil 15.3.2012. Pochází z polygamní rodiny, ve které je jeho matka poslední ze tří žen otce. V jejich domácnosti je George nejmladší ze čtyř dětí. Jeho sourozenci jsou Eugine, Mitchel a Lewis. Otec je rybář a matka prodává ryby. Příjem, který rodina vydělá – 3000 KES (přibližně 770 Kč) za měsíc, je velmi malý na školné pro děti a zajištění dalších základních potřeb rodiny. Rodina má šest členů a všichni žijí v jednopokojovém hliněném domku. Vaří na dříví, ke svícení používají petrolej a vodu berou z jezera. George je zdravý chlapec. Dítě od ledna 2016 nastoupí do školky Ostrova Naděje na Rusinga Island.

Dady Denish Oluoch

Chlapec
12 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52618
Dady je prostřední z rodiny se třemi dětmi. Má dva starší Gift Oyoo (narozen 2009) a Victor Odhiambo (narozen 2011). Otec, který byl hlavním živitelem rodiny a prodával časopisy, je nyní nemocný (trpí na žaludeční bolesti) a je doma. Matka uklízí v jedné škole, ale její příjem je malý, aby uživila rodinu a zaplatilo školné pro všechny děti. Příjem rodiny je okolo 3,000 KES/měsíc (cca 640 Kč). Rodina žije v hliněném domku o dvou místnostech, který jim patří. Vodu získávají z jezera, svítí petrolejkou a vaří na dříví. Dady je na tom zdravotně dobře. Chlapec je nyní ve 2 tř. Přišel o svého adoptivního rodiče. Adopce tohoto dítěte stojí 2400 Kč/100 Eur za trimestr.

Alex Maina

Chlapec
14 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52534
Alex se narodil v roce 2008 a navštěvuje sedmou třídu v Eucarbet Academy základní škole (info rok 2021). Matka je samoživitelka a po rozvodu se sama stará o rodinu. Není to však pro ni lehké, má problémy uživit rodinu. Příležitostně si vydělává jako pradlena. Denně si vydělá 250 KES, ale bohužel ne každý den se jí podaří sehnat zakázku. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3000 KES (přibližně 680 Kč). Alex má dva starší sourozence (Victor a Cyrus). Rodina bydlí v pronajatém dřevěném domku, na vaření používají dřívi, na svícení petrolejovou lampu a vodu berou z vrtu.

Chrislextone Odhiambo Otieno

Chlapec
14 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52125
Chrislexton se narodil 24. 10. 2008 a chodí do školy Island of Hope. Má dva sourozence: Tatiana Dario nar. 2009 – chodí již do školy a Marceline Eva nar. 2013. Otec vozí zboží a lidi na kole a matka je v domácnosti. Doma vaří na dříví, vodu si nosí přímo z jezera a svítí petrolejkou. Žijí ve vesnici Kamayoge v oblasti Rusinga West. Měsíčně má rodina příjem jen kolem 4000 Ksh a bydlí ve 2 místnostech hliněného domku.

Christian Otieno Onyango

Chlapec
14 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52717
Christian žije se svou maminkou, babičkou a dvěma bratry – Stevenem (2010) a Kevinem. Maminka má drobné podnikání a jeho tatínek před třemi lety zemřel. Příjem rodiny činí pouze 2.000 KES/ 400 Kč na měsíc, což jen těžko pokryje všechny finanční náklady. Rodina žije v pronajatém jednopokojovém hliněném domku. Vaří na malých kamínkách, svítí petrolejovou lampou a vodu mají z vrtu. Christian občas trpí malárií. Pro maminku je velmi těžké zaplatit školné a další nezbytné poplatky. Vzhledem k rodinné finanční situaci jsme se rozhodli, že ho zařadíme do programu adopcí. Christian chodí v roce 2022 do 5. třídy základní školy. Potřebuje podporu ve výši 2.400 Kč / 100 EUR na jedno školní období.

Nokris Odhiambo Wakiaga

Chlapec
14 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52267
Nokris se narodil v roce 2008 jako nejmladší ze tří dětí (sestra Merolyne Wakiaga se narodila v roce 2006 a bratr Bromic Otieno se narodil v roce 2007). Chlapec chodí na základní školu Kaswanga Primary School (v roce 2020 do 8. třídy). Oba rodiče již zemřeli a nyní se o Nokrise a jeho sourozence starají prarodiče. Dědeček pracuje jako zemědělec a babička je v domácnosti. Průměrný měsíční příjem rodiny je 2500 KES (přibližně 590 Kč) a nestačí na zaplacení školného pro děti a nákup jídla. Kromě Nokrise a jeho sourozenců se prarodiče starají ještě o další 3 děti, které jsou poloviční sirotci. Rodina žije v třípokojovém hliněném domku, na svícení používají petrolejovou lampu, dřevo na vaření a vodu získavají z jezera. Chlapec je zdravý. Kvůli situaci doma bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince na Ostrově Naděje, proto potřebuje podpořit vyšší částkou, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 16,800 Kč/660 Eur ročně, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.

Victor Otieno Ouma

Chlapec
14 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52205
Victor má tři sourozence. Po zdravotní stránce je na tom dobře. Otec je rybář,ale sítě si musí půjčovat, protože nemá vlastní. Jeho příjem je však malý. Matka se stará o děti a o domácnost. Bydlí v dvoupokojovém hliněném domku, vaří na ohni, pro vodu chodí do jezer a svítí petrolejkou. Podpora dítěte je 2400 Kč/100 EUR za term.

Zainab Ibrahim Hassan

Dívka
15 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41878
Matka Zainab je samoživitelka se dvěmi dětmi. Obě děti mají rozdílné otce a žádný z nich je nepodporuje. Matka Zainab byla také původně zařazena v programu adopce, a díky němu vystudovala i vyšší odbornou školu. Matka v současnosti pracuje v hotelu jako hospodyně, a tak získává peníze na podporu svých dětí. Pracuje na smlouvu. V roce 2021 začala dívka studovat na střední škole. Pomůžete jí získat středoškolské vzdělání? Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5,600 Kč/220 EUR za jedno školní období.

Luise Bruno Otieno

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52067
Luise Bruno se narodil v r. 2006. Žije s rodiči ve vesnici Kaswanga na ostrově Rusinga Island. Má pět sourozenců: Eddy Kadieda (nar. 1987), Vallary Achola (1993), Norah Awino (1995), Samwel Kadieda (1998) and Sheryl Young (2000). Bruno je z nich nejmladší. Rodina bydlí ve dvoupokojovém hliněném domku. Otec je rybář a matka v domácnosti. Otec je jediným živitelem, snaží se zajistit veškeré potřeby rodiny, ale s nízkým příjemem je to velmi těžké. Měsíčně má rodina příjem jen kolem 4000 Ksh. Luise natupuje v roce 2021 na střední školu, proto je ptořeba školné ve výši 5600,-Kč/220EUR.

Monican Mutinda

Dívka
16 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41845
Monicah Mutinda se narodila 20.3.2006. Žije s rodiči v New Vallege, u Kitengela. Její otec je farář a je bez příjmu. Její matka je v domácnosti. Má staršího bratra Issaca Mutindu, který chodí do školy. Jejich měšíční příjem činí 1500,- šilinků a nájem domku stojí 1000,- šilinků měsíčně. Vaří na dřevěném uhlí a vodu na vaření a pití si nosí z placeného vodovodu. Monicah je zdravá. Studuje ve druhém ročníku střední školy, proto je vhodná podpora 5600Kč/220 EUR na jedno školní období.

Steven Odhiambo Ochieng

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52152
Chlapcovi rodiče zemřeli a stará se o něj jeho stará babička. Kromě Stevena se stará o dalších pět dětí, kteří jsou poloviční sirotci. Její jediný příjem je z rybaření, ten je však tak malý, že sotva stačí na jídlo pro tuto velkou rodinu. Proto byl Steven proto umístěn do sirotčince na Ostrově Naděje, z tohoto důvodu potřebuje podpořit vyšší částkou, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo. Školné pro Stevena činní částku 5600,- Kč za školní období.

Cleveland Ochieng Ogweno

Chlapec
17 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52003
Cleveland Ochieng Ogweno se narodil 6. 3. 2005. Žije v oblasti Kisumu ve vesnici Nyangera Siala s oběma rodiči. Otec rybaří a matka provozuje drobný prodej potravin, a tak se snaží uživit rodinu. Chlapec má bratra Byron Okoth (ID 52206) nar. 2008. Bydlí s nimi ještě dalších 5 příbuzných, z nichž dva jsou již staří a nemocní. Měsíčně má rodina příjem asi 3,000 Ksh. Bydlí v polohliněném domku ve 3 místnostech, kde vaří na dříví a svítí petrolejkou. Vodu nosí přímo z jezera. Chlapec je zdravý.

Emmanuel Mukabi Jonah

Chlapec
17 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52492
Emanuel pochází ze tří dětí a narodil se 25.12. 2005. Všichni žijí se svými rodiči ve vesnici Ebusioli. Otec je zaměstnán jako hlídač a matka je žena v domácnosti. Jejich měsíční příjem činí 2 000 KES, což je přibližně 470 Kč. Rodina žije v hliněném domě s plechovou střechou, vaří na dříví a získávají vodu z potoka. Emanuel nemá žádné zdravotní potíže.

Enos Ouma Omondi

Chlapec
17 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 40871
Enos žije s oběma rodiči, otec je svářeč a matka učí ve školce. Má 4 sourozence: Calvinse, Raymonda, Ranolda a Briana. Rodina má měsíčně příjem asi 1250 Kč a bydlí v domku o 3 místnostech. Celkem jich je 9 lidí spolu s dvěma sirotky, o které se starají. Vaří na dříví, svítí petrolejkami a vodu berou z vrtu. Enos si často stěžuje na bolesti kloubů, byl s tím i v nemocnici, ale na další péči nejsou prostředky. V roce 2021 Enos chodí do druhého ročníku střední školy, proto je na jeho adopci potřeba 5.600 Kč/ 220 EUR na školní období.

Selvine Shinali Oyengo

Dívka
17 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52240
Selvine je nejmladší z 5 dětí. Žijí ve vesnici v třípokojovém hliněném domku. Rodiče nemají stálou práci a občas pomáhají lidem v domácnostech, aby se postarali o vlastní rodinu, ale práce pro ně není vždy. Tři sourozenci dokončili základní školu, ale nebyli schopni pokračovat dál, protože rodiče jim nemohli zaplatit školné. Mají malou zahrádku, kde si pěstují nějaké jídlo. Rodiče často nemají pro děti ani oblečení a musí o něj prosit jiné lidi. Celková situace rodiny není dobrá, protože ani jejich strýcové nepracují. V roce 2021 Selvine studuje na střední škole, v prvním ročníku. Pro její adopci je potřeba 5.600 Kč/ 220 EUR na školní období.
1 2 3 ... 5 Další