Domů

Druhá fáze projektu Voda pro Kauti

V návaznosti na 1. fázi projektu, kterou byla sanace vrtu, rozšíření a zlepšení přístupnosti a akumulace dešťových vod, pokračuje projekt Voda pro Kauti svou 2. fází, kterou je vrt a jeho osazení a následné čerpání vody.

Vrtat začínáme v neděli 4.9.2011 za odborného dohledu Petra Chaloupky z brněnské firmy Pöyry. Realizátorem je Export Hydro Pump & Services (Africa) Limited z Nairobi. Předpokládané datum dokončení 2. polovina října 2011.

Jednotlivé rozvržení prací:

1. Hydrovrt, korekce hloubky vrtání, čerpací zkoušky (vydatnost), rozbory vody (kvalita)

2. Dle výsledků vrtání (vydatnost a hloubka vody) bude navržen typ čerpání:

a) mechanické, „kolotoč” – pokud to bude technicky možné
b) elektrické – zdroj pevná síť nebo solar – opět dle parametrů a funkčnosti místní sítě

Navrhneme distribuční systém - akumulace a water kiosk jak pro školu, tak vně areálu.

Je potřeba vytipovat vhodného dodavatele na čerpací zařízení a v případě zbylých financí realizujeme na místě další z opatření – sanace dalšího vývěru, akumulace dešťových vod.

Dále s místní komunitou provedeme technické konzultace při realizaci odvodnění střech a akumulace dešťových vod pro soukromé zemědělské farmy.

Ve spolupráci s Kauti Partners Self Help Group navrhneme dlouhodobě udržitelný způsob provozování vybudovaného vodního zdroje, zorganizujeme informační seminář pro místní komunitu a zajistíme proškolení místních obyvatel.

Doufáme, že se nám podaří úspěšně navázat na výsledky první fáze, které jsou více než dobré. Vývěr po roce užívání svou vydatností stále dává dost vody pro všechny, kdo si pro vodu přichází. Dešťová voda v nádržích na škole v Kauti Primary i na farmě Josephata Kingoo vydržela v dobré kvalitě po dobu 4. měsíců, než byla využita.

Věříme, že při současných problémech , které s sebou přináší sucho ve Východní Africe, je tento projekt důležitým přínosem pro místní obyvatelstvo, které trpí nedostatkem vody po mnoho desítek let.

Pavlína Drozdová

Související projekty: