Domů

Druhý humanistický metodický seminář pro učitele


 

Keňa – Island of Hope, Rusinga – 2011 (7-11.8, 13-17.8) 
Koordinátor projektu: Daniela Cachová 
Lektorky: Daniela Cachová, Hanka Dvořáková 
 
Projekt Komunity pro lidský rozvoj ve spolupráci s Centrem Narovinu 
 
Druhého humanistického metodického semináře pro učitele s důrazem na vyučovací metody, efektivní komunikační dovednosti a nenásilný přístup se zúčastnilo 61 učitelů z celé Keni ve dvou pětidenních turnusech. 
 
Druhý humanistický metodický seminář pro učitele