Domů

Ohlédnutí za návštěvou keňské koordinátorky

V rámci projektu „Afrika nevšedníma očima - Výchovou k jednotě a partnerství lidí na celém světe“, jehož hlavním smyslem je nejen seznámit děti a mládež s Afrikou a situací, ve které žijí tamní lidé, ale také prevence rasismu a xenofobie v naší společnosti, navštívila na přelomu května a června Českou i Slovenskou republiku jedna z našich keňských spolupracovnic – Rachel Okoko.

Rachel se již dlouhodobě věnuje jako dobrovolník práci s dětmi v nejchudších čtvrtích a působí rovněž jako jedna z koordinátorek v projektu Adopce afrických dětí.

Při příležitosti její návštěvy proběhla řada přednášek, prezentací a workshopů na českých i slovenských školách a také několik setkání určených širší veřejnosti.

Během setkání měla veřejnost možnost setkat se osobně s koordinátorkou z africké Keni, získat informace o projektech zahraniční rozvojové spolupráce, ale především si popovídat o současném životě v nejchudších čtvrtích a slumech. Na setkání byli pozváni nejen adoptivní rodiče dětí v Keni, ale i širší veřejnost se zájmem o tuto problematiku.

V rámci setkání na školách koordinátorka Rachel besedovala s dětmi o životě v rozvojovém světě, vyprávěla o projektech, které se v rámci rozvojové pomoci v Keni realizují a poutavými workshopy přiblížila dětem africkou kulturu, její zvyky, hudbu, tance.
fotogalerie