Domů

Ostrov Naděje – komunitní centrum na Rusinga Island v Keni

Hlavním cílem projektu je vytvořit soběstačné a trvale udržitelné komunitní centrum, které by velmi chudým lidem a dětem z oblasti Kamasengre na Rusinga Island poskytovalo přístup ke kvalitnímu vzdělávání s respektujícím přístupem a základní lékařskou péči, zabezpečilo nový domov uspokojující všechny základní potřeby sirotků a opuštěných dětí. A v neposlední řadě by vytvořilo příklad, jak zlepšovat životní podmínky využíváním udržitelných technologií a vzájemnou spoluprací a solidaritou.

Projekt začal v roce 2003 a zde jsou k dispozici podrobnější informace i historie celého projektu.

Součástí komunitního centra je sirotčinec pro 75 dětí od 3 do 18 let, mateřská školka pro 90 dětí s výukovou metodou Montessori, základní škola pro 300 dětí, internátní střední škola pro 120 studentů, vzdělávací centrum s PC a knihovnou, zdravotní klinika pro cca 20 000 pacientů z oblasti, farma se zavlažovacím systémem, ovocnými stromy, chovem ryb a slepic.

Projekt vzniká postupně díky nadšení místní komunity, která jej vnímá jako vlastní a aktivně se podílí na jeho rozvoji. A jaké jsou vize směřování k samostatnosti a trvalé udržitelnosti?

Pokud se vám projekt líbí, připojte se do Klubu přátel Ostrova Naděje a přispějte aktivně k jeho spoluvytváření a rozvoji. Stále se hledají další dobrovolníci, sponzoři a přátele, kteří by chtěli pomoci.

Fotogalerie a videa zachycují vývoj projektu i propagační aktivity, které jsou pravidelně organizovány na jeho podporu.

» Komunitní centrum Ostrov Naděje (obrázek)
» Komunitní centrum Ostrov Naděje (pdf)