Domů

Ostrov Naděje – komunitní centrum na Rusinga Island v Keni

Rusinga Island je malý ostrůvek na Viktoriině jezeře v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc obyvatel, z nichž téměř polovinu tvoří děti do 15 let. Je to odlehlá, velmi chudá oblast, kde se většina lidí živí pouze drobným zemědělstvím a rybolovem. Choroby jako malárie, TBC, AIDS, břišní tyfus, parazitická onemocnění atd. jsou zde spolu s podvýživou a nedostatečnou zdravotní péčí obrovským problémem, jenž má mimo jiné za následek i narůstající počet sirotků. Kvůli nedostatku pracovních příležitostí žije na ostrově velký počet chudých rodin. Pro jejich děti, stejně jako jako pro úplné sirotky, je přístup ke kvalitnímu stravování a vzdělávání velmi obtížný a omezený. Informace a nové technologie sem pronikají jen pomalu.

Komunitní centrum vybudované na ostrově Centrem Narovinu je komplexní odpovědí na problémy a potřeby tamní komunity, je ale zároveň i vzdělávacím centrem, příkladem komunitní spolupráce, výzvou k překonávání předsudků i ukázkou aplikace udržitelných technologií (fotovoltaika, úpravna vody, zavlažovací systém, větrná elektrárna, kompostovací záchody, rybníky a klece na chov ryb apod.). Projekt se postupně rozvíjí od roku 2003, v současné době tvoří areál přes 20 staveb a rozsáhlá farma. Sirotčinec poskytuje nový domov 75 sirotkům, kteří bydlí ve 3 ubytovnách.

  

Mateřská škola, jež používá výukovou metodu Montessori, má k dispozici novou velkou budovu s terasou a její 3 třídy navštěvují dětí ve věku od 3 do 6 let. Základní škola sestává ze 3 budov - v první jsou třídy 1. stupně (1 - 4), ve druhé třídy 2. stupně (5 – 8) a třetí je administrativní blok se sborovnou, kancelářemi a knihovnou. Další soustavu budov tvoří internátní střední škola se 4. ročníky s laboratoří, knihovnou, ubytovnami pro dívky a chlapce a administrativní budovou pro učitele.Součástí je také basketbalové a volejbalové hřiště, počítačová učebna se 48 počítači a vzdělávací centrum s halou sloužící dětem k večerním aktivitám, jako kino i jako místo pro setkávání komunity a pořádání seminářů.

Dalšími důležitými součástmi areálu jsou kuchyň se skladem potravin, uzavřenou jídelnou i otevřenou částí s terasou a klinika, jež má k dispozici budovu s laboratoří, lékárnou, sterilizační místností, prádelnou, 3 ambulancemi, porodním sálkem, 8 lůžky a samozřejmě čekárnou s recepcí a registrem pacientů. Důležitým vybavením je terénní auto používané jako sanitka. Součástí kliniky je i domek, kde jsou ubytováni lékaři a dobrovolníci ze zahraničí. Má 2 pokoje, plně vybavenou kuchyň a koupelnu. Technické zázemí areálu tvoří celkem 3 vodní věže s úpravnou vody a umývárnami a záchody (10 splachovacích + 10 suchých). Elektřinu zajišťují fotovoltaické systémy a v případě kliniky rovněž generátor.

Farmu, která zatím poskytuje především potraviny pro potřebu jídelny, tvoří zeleninové záhony se zavlažovacím systémem, 60 ovocných stromů v areálu, 6 rybníků pro chov ryb (tilápií), 15 chovných klecí na chov ryb přímo ve Viktoriině jezeře a slepičí farma.

V rozvoji celého projektu je kladen důraz na komplexní řešení problémů, trvalou udržitelnost, aktivní práci s místní komunitou, nenásilný respektující přístup, všestranný rozvoj a používání moderních, prožitkových metod výuky. Snahou je vytvářet podnětné prostředí podporující tvořivost, samostatné kritické myšlení a schopnost nenásilně vyjadřovat vlastní názory a zároveň naslouchat ostatním a respektovat odlišnosti.

» Mapa Ostrova Naděje


fotogalerie