Domů

Projekt Afrika nevšedníma očima na školách

Vzdělávací programy pro školy se zaměřením na rozvojovou a globální výchovu realizujeme od roku 2003 a školám nabízíme široké možnosti zapojení a spolupráce. Školy si organizují, na základě dostupných metodických materiálů, projektové dny s africkou tématikou, jsou zapojeni do programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku nebo Partnerství mezi školami.

Velmi si vážíme velkého zájmu a kreativity, kterou učitelé a žáci do projektů vkládají. Přinášíme vám zkušenosti několika z nich.

Partnerský program mezi českými a keňskými školami - ZŠ Dačice

Spolupráce s partnerskou školou nám stále přináší samá pozitiva. Děti se prostřednictvím dopisů a obrázků dozvídají spoustu informací o životě dětí v Keni, o jejich vzdělávání, o jejich snech a cílech. Partnerský program využíváme v hodinách českého jazyka, angličtiny, vlastivědy, přírodovědy i výtvarné výchovy. Děti vytvářejí jednoduché pomůcky a pracovní listy na výuku matematiky, angličtiny i výtvarné výchovy. Také velmi rádi vytváříme pro naši partnerskou školu obrázkové koláže s jednoduchým anglickým textem, kde keňské žáky seznamujeme s naší kulturou, zvyky a tradicemi.
S pozdravem Eva Krobůčková, ZŠ Dačice

Jarmark pro naši adoptovanou Muthinu Munywoki z Keni

Tak jako každý rok i letos vyráběla naše škola různé velikonoční dekorace, které jsme potom prodávali, a vydělávali tak na naši adoptovanou Muthinu Munywoki z Keni.

Svůj stánek jsme měli ve čtvrtek 2. dubna na kladrubském náměstí a v neděli 5. dubna pak na nádvoří kladrubského kláštera při Velikonočním jarmarku. Najít se toho u nás dalo spousty, např. pomlázky, ozdobené osení, velikonoční věnce, různé slepičky, králíčci… zkrátka vše, co Velikonocům patří.

I když počasí vypadalo spíš jako o Vánocích, lidé se k našemu stánku jen hrnuli. A nám se za tyto dva dny podařilo vydělat více než polovinu částky, která je potřeba každý rok zaplatit za adoptované dítě.
ZŠ Kladruby

Přednáška Havířov a projekt Adopce na dálku

9.3.2015 – v rámci Měsíce knihy naše školní knihovna pořádala  velmi zajímavou přednášku o životě dětí v Africe v návaznosti na Adopci na dálku.

Této akce se zúčastnili studenti prvních ročníků, kteří se zájmem vyslechli lektorku paní Vlastu Pauke Dobešovou, která  vlastními zážitky z návštěvy Keni prokládala ukázky ze života v Africe a také studenty podrobně seznámila s činností obecně prospěšné společnosti Centrum Narovinu.

Naši studenti a zaměstnanci Střední školy Kpt. Jasioka v Havířově-Prostřední Suché se před šesti léty spontánně rozhodli adoptovat africkou dívenku Clementine Oyugi a pravidelně jí pomáhat při její snaze vystudovat školu. Clementine v současné době studuje na střední škole. Studenti některých tříd jí píší dopisy, vytvářejí vlastní dárečky. Za všechny zúčastněné zasíláme do Keni knížky v angličtině, fotografie ze života naší školy, psací potřeby a drobné předměty, které přibližují život v naší zemi.

Součástí práce naší školní knihovny je také naše čtenáře vést k zájmu o děti v nouzi, ať žijí kdekoliv na světě. S překvapením studenti zjistili, že ne všude na světě je běžné, když děti navštěvují školu a jak velké úsilí musí některé z nich vynaložit, aby se tam dostaly.

Velká část studentů se s touto problematikou setkala poprvé a bylo znát, že je to zajímá. Věříme, že naše Clementine bude dobrou studentkou a zúročí vše, co jí v africké škole naučí. Přejeme rovněž dobrovolníkům Centra Narovinu hodně sil a radosti při zlepšování podmínek života dětí v daleké Keni.
J.Moldříková – knihovnice školy
 

Související projekty: