Domů

Voda pro Kauti

Fotografie ilustrují život v oblasti Kauti. První fáze realizovaného projektu v roce 2010 zahrnovala sanaci stávajících vývěrů podzemní vody, zachycení dešťových vod v areálu Kauti Primary School a zachycení dešťových vod ze střech jedné farmy. V říjnu 2011 byl vyvrtán ve škole Kauti Primary vrt.

Související projekty: 
Galleria: