Domů

Férový obchůdek – souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti: obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu, Oldřichova 358/21, 128 00 Praha 2, IČ: 63109948 (dále jen „Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:


jméno a příjmení
emailová adresa
kontaktní adresa
telefonní číslo

(Platební brána GP webpay vyžaduje zasílání polí jméno a příjmení, email, fakturační a doručovací adresu kvůli směrnici Evropské unie Payment Services Directive 2.)

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání aktuálních nabídek z férového obchůdku – e-shopu Centra Narovinu, zasílání novinek, zajímavých informací, pozvánek na akce Centra Narovinu a elektronických bulletinů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nejsou poskytovány žádným zpracovatelům. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odebrat kliknutím na odkaz pro odhlášení v odesílaných zprávách, žádat opravu námi zpracovávaných údajů nebo jejich kompletní výmaz.

V případě podezření na neoprávněné využití vámi poskytnutých údajům máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme vám za přečtení tohoto emailu a budeme velmi vděčni za podporu v naší činnosti.