Domů

Co získáte?

  • Posílení dobrého jména Vaší společnosti. Morální odpovědnost firmy buduje její dobré jméno, vzbuzuje důvěru a posiluje její značku. Identifikovat tak lze jasný pozitivní a přímý vliv CSR (Corporate Social Responsibility, neboli sociální odpovědnost firem) na image firmy, na zvýšení její důvěryhodnosti na trhu a získání nových partnerů. CSR tvoří významný aspekt samotné hodnoty firmy. Budete společensky odpovědnou firmou a dostanete se do povědomí lidí i v jiném kontextu než přes prodej vašich služeb a zboží.

  • Konkurenční výhodu. Pro tři čtvrtiny populace je při nákupu produktů a služeb dlouhodobě důležité zda je firma sociálně odpovědná.

  • Pravidelné informace o využití vašich darů a o projektu celkově.

  • Daňové zvýhodnění. Svou finanční podporu si odečtete z daňového základu (v případě daru) nebo ji dáte do nákladů (reklama). Rádi vám připravíme všechny potřebné doklady.

  • Loajalitu vašich zaměstnanců. Zaměstnanci oceňují firmy, které aktivně přispívají k rozvoji společnosti a bojují „za dobrou věc“.

  • Propagaci Vaší společnosti jinak. Umístíme Vaše logo na naše stránky, do bulletinu apod.

  • Dobrý pocit, že pomáháte tam, kde je to nejvíce potřeba.

  • Možnost se přímo zapojit do rozvoje konkrétního smysluplného projektu – spoluvytvářet ho a posouvat ho vlastními zkušenostmi a nápady.

  • Možnost osobně navštívit Rusinga Island v Keni a přesvědčit se o tom, jak projekt funguje a blíží se k samoudržitelnosti. S organizací návštěvy Vám rádi pomůžeme.

» Firemní partnerství