Domů

Informace k aktuální situaci v Keni nejen pro adoptivní rodiče

Drazí adoptivní rodiče,

dostáváme od Vás hodně dotazů a rozumíme tomu, že máte strach o své adoptivní děti. Všichni se nacházíme ve velmi náročné a nejisté době, která ale nejvíce dopadá právě na ty země, kde chudoba byla realitou široké vrstvy obyvatel už před touto krizí. Po online poradě s kolegy z nairobské kanceláře, kde jsme řešili aktuální stav v Keni, a také to, jak můžeme pomoci našim dětem v této tíživé situaci, máme pro Vás aktuální informace.

Bohužel zprávy nejsou příznivé a situace je velmi složitá – počet nakažených v Keni roste, školy budou zavřené ještě minimálně do konce května, platí zákaz vycházení, hlavní města jsou uzavřená, mnoho lidí přišlo o jakýkoliv zdroj příjmů a neexistuje žádný systém sociální pomoci. Navíc Keňu v tomto období trápí i povodně a nájezdy kobylek ničících úrody na polích. Neumíme si ani představit, kolik rodin a dětí v tuto chvíli trpí hlady.

Proto Vám moc děkujeme za speciální platby pro Vaše děti na zdravotní pojištění i extra platby. Pro mnoho rodin z našeho programu je to nyní jediná šance, jak získat jídlo a zdravotní péči. Zdravotní pojištění (1500,- Kč na rok) je možné dětem uhradit až do konce května. Pokud uvažujete o extra platbě na jídlo, chceme Vás ujistit, že stačí i částka 500 Kč, která rodině pokryje nákup nejdůležitějších potravin (kukuřice, fazole, rýže) i na několik týdnů.

Naprosto chápeme, že i tady se někteří nachází v nelehké situaci a musí řešit vlastní starosti způsobené krizí. Hledali jsme proto možnost, jak co nejrychleji pomoci všem dětem v našem programu. Po pečlivém zvažování jsme se rozhodli použít polovinu peněz, které jsou určené na školné na druhý trimestr, na nakoupení a předání záchranných potravinových balíčků rodinám v nouzi. Nyní je opravdu nejdůležitější, aby všechny naše děti, ale i učitelé a zaměstnanci škol, zůstali zdraví a mohli se v pořádku vrátit do škol, jakmile to situace umožní. Druhá polovina školného na druhý trimestr zůstává pro děti na účtu. Pokud se školy otevřou v průběhu druhého trimestru a děti se vrátí do školních lavic, budou po nás školy vyžadovat zaplacení školného a dalších poplatků. Pokud se školy neotevřou, využijeme i druhou polovinu na další nouzový nákup potravin.

Na podporu záchranných potravinových balíčků jsme se rozhodli vyhlásit také sbírku, aby se podařilo nakoupit a včas distribuovat více potravin. Zdraví a přístup k základním potravinám je opravdu v tuto chvíli to nejdůležitější.

Moc Vám všem děkujeme za podporu a snahu společně situaci řešit. Neberte prosím informace o sbírce jako apel na další příspěvky. Velmi si vážíme pomoci, kterou jako adoptivní rodiče už dáváte dětem v programu adopcí. Budeme ale velmi vděční, když tuto sbírku budete sdílet dál a společně se nám podaří podpořit více dětí a lidí v nouzi.

Na závěr Vás chceme požádat o strpení s materiály za první trimestr. Školy jsou zavřené a nevydávají vysvědčení, nefungují ani pošty. Hned jak to bude možné, začne keňská kancelář spolu s dobrovolníky sbírat materiály od Vašich dětí. Takže se nebojte, vše dostanete, ale se zpožděním.

Děkujeme Vám za pochopení i spolupráci a přejeme pevné zdraví!
Vaše Centrum Narovinu

SPECIÁLNÍ PLATBY DĚTEM V PROGRAMU ADOPCE NA DÁLKU:

1) EXTRA PLATBY
Částka je zcela na Vás, v této nelehké situaci rodině pomůže jakýkoli příspěvek na účet číslo: 19-1460510217/0100  / účet ČR v EUR: 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ50 0100 0000 3530 7636 0217, BIC: KOMBCZPP), účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX). Jako variabilní symbol uveďte číslo 3 + číslo „Vašeho“ dítka, pod nímž je vedené v databázi „adoptovaných dětí“ (tj. např. 341023).

2) ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojistit dítě je možné vždy na období od června do května, a to zasláním částky 1 500 Kč (60 EUR) na náš účet: 19-1460510217/0100 (účet ČR v EUR: 35-3076360217/0100, IBAN: CZ50 0100 0000 3530 7636 0217, BIC: KOMBCZPP, účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500, IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX) do konce května. Jako variabilní symbol uveďte číslo 6 + číslo „vašeho“ dítka, pod nímž je vedené v databázi „adoptovaných dětí“ (tj. např. 641023).

AKTIVNÍ SBÍRKY CENTRA NAROVINU NA PŘÍMOU POMOC V KENI:

1) ZDRAVÍ
Sbírka pro kliniku Ostrova Naděje, abychom byli schopni poskytovat lékařské služby v této vyhrocené situaci v oblasti Rusinga Island (nákup ochranných pomůcek, kyslíku, potřebných léků, desinfekce, zajištění izolace infekčních pacientů atd.).

2) ZÁCHRANNÉ POTRAVINOVÉ BALÍČKY
Sbírka na nákup a distribuci záchranných potravinových balíčků rodinám v nouzi v celé Keni – pomoc dostanou všechny děti a studenti našeho programu Adopce na dálku a vybrané rodiny učitelů a zaměstnanců našich spolupracujících škol, které se ocitli v nouzi kvůli plošnému uzavření škol.

Příspěvky na obě sbírky můžete zasílat na sbírkový účet v ČR v CZK číslo: 107-6829480277/0100, účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX), účet v ČR v EUR (příspěvky ze zahraničí, SEPA platba v EUR): 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ5001000000353076360217, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX)

Variabilní symbol na podporu kliniky: 910
Variabilní symbol na záchranné potravinové balíčky: 200