Domů

Proč adoptovat učitele?

Kvalitní a pokrokoví učitelé jsou základem dobré školy. S dětmi tráví denně mnoho času a mají vliv nejen na jejich znalosti, ale i na utváření jejich osobností. Proto jsou učitelé důležitou součástí projektu komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni, a proto na jejich výběr a další vzdělávání klademe velký důraz.

Platy učitelů se snažíme zajistit z různých zdrojů. Jedná se například o příspěvky mnoha dárců („adoptivní rodiče“ projektu Adopce afrických dětí, sbírky, dary, výtěžky benefičních akcí, sponzorská partnerství) nebo z prodeje výrobků našeho Férového obchůdku. Snažíme se komunikovat a zajistit i místní donory (státní instituce a soukromý sektor v Keni). Více zdrojů financování vnímáme jako podmínku dobrého, trvale udržitelného rozvojového projektu. Financovat všechny zaměstnance a udržet chod komunitního centra je velmi náročné a různé finanční dary a sbírky jsou nestabilním finančním zdrojem. Proto hledáme stále nové cesty a věříme, že možnost adoptovat učitele osloví nové dárce a bude mít pozitivní dopad na chod celého centra Ostrov Naděje.