Domů

Průběh školního roku v Keni

Keňský školní rok začíná v lednu a je rozdělen na 3 termy. Po ukončení každého termu následují prázdniny, kdy mají učitelé volný čas, ale zabývají se i přípravou na další term. Plat dostává učitel i po dobu prázdnin.

Rozpis trvání školních období

  1. term – leden až březen + duben prázdniny a příprava
  2. term – květen až červenec + srpen prázdniny a příprava
  3. term – září až říjen + listopad a prosinec prázdniny a příprava