Domů

Staňte se patronem školáka v Keni: Nabídka partnerství pro mateřské, základní i střední školy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, učitelé a studenti,
obracíme se na Vás s prosbou o zapojení do projektu „Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku“, který naše obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu organizuje od roku 2002. Tento rok tedy slavíme 20 let projektu – 20 let krásných příběhů.

Pomozte nám splnit sny studentů z Ostrova Naděje a umožnit jim lepší budoucnost tím, že se stanete jejich patrony a podpoříte je na cestě za vzděláním. V areálu Ostrova Naděje je v současné době přes 500 dětí od mateřské školky až po středoškoláky. Vybrat si tak můžete toho nejlepšího parťáka pro komunikaci s Vašimi studenty.

Projekt je samozřejmě přínosem pro obě strany. Co konkrétně přinese Vám?

Možnost se přímo zapojit do smysluplného rozvojového projektu a sledovat jeho dopad – se studenty a jejich rodinami budete v pravidelném písemném kontaktu. 3x ročně dostanete vysvědčení, dopisy a fotografie. Aktivní komunikací a sdílením zkušeností se můžete vzájemně inspirovat a spoluvytvářet a posouvat projekt vlastními zkušenostmi a nápady.

Prohlubování témat multikulturní výchovy, rozvojové spolupráce a účinné pomoci – studenti budou rozvíjet kritické myšlení a díky osobnímu a přímému zapojení do projektu se zvýší jejich vnímavost a citlivost k účinné pomoci, solidaritě a soucítění s lidmi jiné kultury a jejich problémy. Projekt přispívá také k vytváření tolerantní multikulturní společnosti a k prevenci diskriminace a rasismu.

Projekt Adopce na dálku můžete propojit s Vašimi předměty a výukovými projekty – pravidelná komunikace v angličtině, propojení témat v dějepise, zeměpise, multikulturní, hudební či výtvarné výchově atd. V rámci Ostrova Naděje je také možnost online spojení a komunikace s dětmi a třídami „naživo“.

Dobrý pocit, že pomáháte tam, kde je to nejvíce potřeba – děti v našem projektu pocházejí z prostředí rybářské komunity ostrova Rusinga Island a velmi nelehkých životních situací. K chudobě vede často negramotnost a nízké vzdělání, dívky často nedokončí ani základní stupeň vzdělání... Proto podporujeme vzdělání dětí a jejich šanci na lepší budoucnost.

Projekt je mnohem více než pouhá ekonomická výpomoc – vytváří pouto solidarity a porozumění mezi různými kulturami. Částka na podporu jednoho dítěte na základní škole činí 7200,– (300 EUR) / rok a na střední škole a v sirotčinci Ostrova Naděje je to 16800,– Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek. Z peněz je dítěti uhrazeno vše, co potřebuje ke studiu (školní uniforma, učebnice a školní pomůcky, školní poplatky atd.), v případě střední školy a sirotčince částka také zahrnuje náklady na ubytování a stravu.

Více detailních informací k projektu včetně referencí ze škol, které již s projektem spolupracují, najdete na našich webových stránkách www.AdopceAfrika.cz, některé z nich připojujeme níže. Aktuální informace můžete také sledovat na www.facebook.com/CentrumNarovinu

V případě zájmu o více informací rádi uspořádáme ve Vaší škole úvodní informační přednášku s promítáním a povídáním a přiblížíme tak učitelům a studentům život v Keni, každodenní problémy a možnosti podpory.

Přejeme Vám úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se na spolupráci s dalšími školami.

Za Centrum Narovinu

Simona Heřtusová
simona.hertusova@adopceafrika.cz, mobil 608 301 270

 

Připojujeme několik referencí ze škol a od studentů, kteří jsou do našeho projektu již zapojeni. Další reference a příběhy adoptivních rodičů i dětí najdete na našich webových stránkách.

 

Projekt adopce na dálku podporuje naše škola už od roku 2007, kdy jsme si adoptovali malou Muthinu z Keni. Z Muthiny je dnes dospělá dívka, stejně jako z některých bývalých žáků… Finance na adopci získáváme prodejem výrobků žáků. Myslím, že jsme změnili nejen život jednoho „dítěte“ z keňského venkova. Ale i my, kdo jsme se podíleli na vyrábění a prodeji, a všichni ti, kdo si u nás za ty roky něco koupili, se alespoň na chvíli zamysleli nad fungováním světa, nad věcmi, které bereme jako samozřejmost, ale všude samozřejmé nejsou. Bohuslava Dusíková, ZŠ Kladruby

Adopce na dálku mi přijde důležitá, protože si myslím, že každé dítě má právo a nárok na vzdělávání. Nela, žákyně ZŠ Kladruby

Na prodeji na trzích se mi líbilo, že tím můžeme někomu opravdu pomoct. Zuzka, žákyně ZŠ Kladruby

 

Již několik let spolupracujeme s Centrem Narovinu. Adoptovali jsme na dálku dívku Sashu, podporujeme Férový obchůdek a nákup dárků s příběhem mezi učiteli a rodiči a zorganizovali jsme několik sbírek - pro děti Ostrova Naděje jsme nasbírali plné auto knih, výtvarných a výukových pomůcek. Na důkaz důvěry nám byly zaslány fotografie a videa šťastných školáků, jak využívají knihy, psací a výtvarné potřeby od nás. Vím, že pomáhat lze i v naší republice, ale k tomuto činu mě vedla multikulturní výchova a myšlenka, že by děti mohly poznat jinou kulturu, chudobu v těchto oblastech a s tím spojené soucítění a solidaritu. V neposlední řadě bylo důvodem ke spolupráci i prohloubení angličtiny a možnost dopisování si s adoptovanou dívkou. Silvie Letáčková, ZŠ Stolany

 

V  prvním pololetí žila naše škola projektem „Jambo Afrika“. V přípravné fázi se děti učily písničku Jambo Kenya, vyráběly učební pomůcky a návrhy plakátů na Africké setkání žáků, učitelů a  rodičů. V jednotlivých třídách probíhaly africké workshopy pod vedením Centra Narovinu, ve všech předmětech byla zahrnuta africká tematika. A zlatým hřebem týdne bylo online propojení jednotlivých tříd druhého stupně s africkými dětmi na Rusinga Island. Online propojení bylo zahrnuto i  do programu závěrečného Afrického setkání. Na setkání naše děti zazpívaly svým africkým kamarádům písničku a povídaly si s nimi na různá témata. Otázky nebraly konce. Největší radost máme všichni z  adopce africké holčičky Evaline, kterou se nám díky dobrovolným příspěvkům rodičů podařilo adoptovat. Co říci závěrem? Projekt byl krásný, spolupráce s Centrem Narovinu perfektní a zpětná vazba žáků, učitelů i rodičů velmi pozitivní. Moc děkujeme, má to smysl! Gabriela Šmerdová, Victoria School

 

V  roce 2009 začala spolupráce s  Centrem Narovinu a  ta trvá bez přerušení doposud. Adopce keňských dětí má u nás různé formy. Někdy si dítě adoptuje třída jako celek, jindy jen několik studentů z několika tříd se propojí společnými silami buď za koordinace Studentského parlamentu, nebo jen díky podpoře třídních učitelů. V  letošním školním roce jsme podpořili čtyři adoptivní děti: Ronnyho (10. rok adopce, SŠ), Briana (9. rok, VŠ), Davida (5. rok, SŠ) a  Edwina (SŠ). Díky on-line propojení se nám podařilo uskutečnit projekty, o kterých jsme původně ani neuvažovali. Náš velmi komunikativní, studijně nadaný a  organizačně schopný Brian funguje v on-line režimu tak, že se s ním adoptivní třída může sejít přes Teams během školního roku. Lenka Kopečková, Gymnázium Třeboň

 

Moje škola je velice výjimečná, každý tu může říci svůj názor a  podělit se o  své problémy. Dokonce mluvíme i  o věcech, které nám ve škole vadí, a o tom, jak bychom je chtěli řešit. Ve většině státních škol nemají žáci dovoleno mluvit o tom, co jim vadí při výuce. Jinde je běžné, že učitelé určují pravidla, která musí být dodržována, a pokud nejsou, tělesné tresty nejsou žádnou výjimkou. Od té doby, co navštěvuji střední humanistickou školu, jsem se hodně změnila a naučila se spoustu věcí. Zjistila jsem, že problémy se dají řešit v klidu a bez jakéhokoliv násilí. Také jsem si uvědomila, že je velice důležité mít svůj názor, a když v něco věřím, tak si za tím stát, i když to ostatní mohou vidět jinak. Jackquen Faith, studentka střední školy Ostrova Naděje

 

Vzdělání získané v prostředí, kde je kladen důraz na kreativitu, inovace, zdravé sebevědomí, nenásilí či kritické myšlení, ze mě udělalo člověka schopného spolupráce a soucitu, člověka se smyslem pro solidaritu, který je schopný dále pracovat na svém rozvoji i rozvoji společnosti. Učitelé i ostatní zaměstnanci nám šli dobrým příkladem. Pravidla vznikala na základě diskuse mezi učiteli a  studenty. Výuka nebyla jen o samotném studiu, ale také o rozvíjení individuálních talentů studentů. David Odhiambo, student základní i střední školy Ostrova Naděje