Domů

Zasílání informací – souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti: obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu, Oldřichova 358/21, 128 00 Praha 2, IČ: 63109948 (dále jen „Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
společnost
emailová adresa
ulice
město
psč
země

(Pole Jméno a příjmení, email a celou adresu vyžaduje platební brána GP webpay kvůli směrnici Evropské unie Payment Services Directive 2.)

Tyto  údaje  budou  Správcem  zpracovány  po  dobu  5  let.  Osobní  údaje  jsou  zpracovávány  za  účelem 
zasílání novinek,  zajímavých informací,  pozvánek  na akce Centra Narovinu, elektronické bulletiny.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nejsou poskytovány žádným zpracovatelům. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odebrat kliknutím na odkaz pro odhlášení v odesílaných zprávách, žádat opravu námi zpracovávaných údajů nebo jejich kompletní výmaz.

V případě podezření na neoprávněné využití vámi poskytnutých údajům máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.