Domů

Články


   
    

Klub přátel adopce: V třetím trimestru 2020 podpořeny 4 děti

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800 a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme v třetím trimestru 2020 podpořili celkem 4 děti částkou 22 400,- Kč. Všechny podpořené děti přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“ a díky Klubu přátel adopce mohou pokračovat ve studiu dále. Za věnované částky na Klub přátel adopce velmi děkujeme. Hana Jodasová
celý článek 24. 3. 2021 |

   
    

Klub přátel adopce: Ve druhém trimestru 2020 podpořeno 31 dětí

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800 a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme v druhém trimestru 2020 (k 2. 7. 2020) podpořili celkem 31 dětí, které přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“. Celkem se jedná o částku 135 000,– Kč. Za věnované částky na Klub přátel adopce velmi děkujeme.
celý článek 24. 3. 2021 |

   
    

Klub přátel adopce: V prvním trimestru 2020 podpořeno 32 dětí

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800, a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme v I. trimestru 2020 (k 31. 1. 2020) podpořili celkem 32 dětí (celkem se jedná o částku 124 000,- Kč + 540 EUR). Tyto děti přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“ a díky Klubu přátel adopce nemusely přerušit školní docházku. Děkujeme Vám
celý článek 24. 3. 2021 |

   
    

14. příběh podporovaného dítěte a adoptivního rodiče: Představujeme Ljubena a Dianu a děkujeme za sdílené příběhy

„Poslední rok studia Diany se poněkud zkomplikoval, a to nejen jí, ale nakonec všechno dobře dopadlo a Diana šťastně promovala a dokonce má již nabídku na práci. A já, její adoptivní otec, jsem také nad míru šťastný, že jsem ji dovedl do cíle. I nadále zůstaneme ve styku a Diana může i stále počítat s mojí pomocí v  případě nouze, i  nadále zůstane mojí milovanou adoptivní dcerou. A budu sledovat její kroky v životě, dokud budu naživu.“ Ljuben

   
    

13. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Rikiho a moc děkujeme adoptivním rodičům za společnou cestu od začátku projektu v roce 2002

„Nejprve nám posílal roztomilé obrázky ze svého života a dopisy za něj psal koordinátor z Keni. Od první třídy se učil anglicky a začal psát první dopisy. Rikiho angličtina byla stále lepší a lepší a my si na základě jeho dopisů mohli skládat obrázek o nelehkém životě jeho rodiny a o aktuální situaci v Keni. O to víc jsme byli rádi, že jsme mohli Rikiho podporovat i mimo pravidelné platby. Za hodně důležitou považuji možnost zdravotního připojištění, které Rikimu opakovaně pomohlo, když onemocněl malárií.

   
    

12. příběh podporovaného dítěte a adoptivní rodiny: Představujeme Preslyne a moc děkujeme adoptivní mamince za sdílený příběh

Dnes je Preslyne mladou, hezkou, ambiciózní dívkou s pokrokovými názory na postavení žen ve společnosti, na problematiku praktikování obřízky nebo nucených sňatků nezletilých nevěst. Studuje univerzitu Kennyatta university obor pedagogika a její ambicí je být příkladem pro svou komunitu. Jako budoucí učitelka chce vzdělávat děti, které Keňu v budoucnu pozvednou na vyšší úroveň. Svou příkladnou pílí dělá nám, adoptivním rodičům, velikou radost, neboť mohu-li citovat její vlastní slova: „Vzdělání je klíčem k našemu životnímu úspěchu".

   
    

Tištěný bulletin Centra Narovinu 2 / 2021

Slavíme osmnáctiny Adopce afrických dětí krásnými příběhy * Kdo tvoří tým Centra Narovinu? Představujeme dobrovolníky v ČR a na Slovensku * Klub přátel adopce * Představujeme nové posily v pražské kanceláři * Extraplatby dětem v roce 2020 * Adoptuj učitele * Vzdělání je klíčem k našemu životnímu úspěchu * Jak jsem dovedl Dianu k cíli * Zdravotní pojištění * Děkujeme za podporu českým školám * Zpráva z Férového obchůdku 2020
celý článek 26. 2. 2021 |

   
    

11. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Briana

Brian díky podpoře adoptivního rodiče vystudoval základní i střední školu Ostrova Naděje. Střední školu ukončil jako náš nejlepší student s výsledkem A-. Aby mohl začít studovat univerzitu a měl pokryté všechny potřebné výdaje, zorganizoval si loni na podzim v Keni také fundraisingovou sbírku. Blízko univerzity si pronajal malý pokoj a studuje vysněnou univerzitu. Brianům medajlonek, po skončení střední školy, vyšel také v loňském bulletinu.

   
    

11. příběh DĚKUJEME za podporu: Podporovat vzdělání dětí v Keni můžete různými způsoby. Další možností je také podpora kvalitních učitelů.

Představili jsme několik adoptivních rodičů, dobrovolníků věnujících svůj volný čas na zajištění administrativy projektu, umělců podporujících nás na akcích nebo firem, které věnují část svých výdělku na podporu vzdělání… Další možností je také podpora kvalitních učitelů. Děkujeme firmě OpenWise Solutions, která podporuje chod počítačové učebny, učitele IT i kvalitní připojení Ostrova Naděje.
celý článek 20. 2. 2021 |

   
    

10. příběh DĚKUJEME za podporu: Díky za podporu a krásné video slovenskému youtuberovi Peterovi Expl0ited

Vážíme si toho, že máme adoptivní rodiče napříč všemi generacemi… Díky za podporu a krásné video slovenskému youtuberovi Peterovi Expl0ited. Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 17. 2. 2021 |

   
    

10. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Collinse

Collins je moc sympatický mladík, který vám prozradí, co mu pomáhá, když je smutný… Seznámí vás s celou rodinou, provede po domě i vysoké škole, kde studuje podnikání. Se svým adoptivním rodičem se zná z fotografií a dopisů už od základní školy a moc by si přál ho poznat i osobně. Jak říká maminka Collinse, program adopcí byl pro rodinu velkým přínosem, ale nejvíce pomáhá na vysoké škole, kde je školné opravdu vysoké. Adoptivní rodič dostal od keňské rodiny tradiční jméno Biáhá. Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 16. 2. 2021 |

   
    

9. příběh podporovaného dítěte a adoptivní rodiny: Dvě rodiny, dvě dcery, dva kontinenty, dvě rozdílné kultury… A jedna společná cesta za vzděláním.

Adoptivní rodina začala podporovat Maureen v roce 2002, kdy chodila na základní školu. Ve vzdělání ji doprovázela až do roku 2020, kdy na univerzitě v Nairobi ukončila studium oboru žurnalistika a mediální studia. „… Bavilo mě dopisovat si s někým, kdo tvoří součást naší rodiny, a nezáleželo na tom, že má jinou barvu pleti, mluví cizím jazykem a žije v naprosto odlišné zemi. Dozvěděly jsme se o sobě navzájem i o životech v našich zemích spoustu věcí, i takových, o kterých jsem ani z hodin zeměpisu neměla tušení …“, Zuzka

   
    

8. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Irene

Irene je s adoptivním rodičem v kontaktu od mateřské školky, kdy ji začal podporovat. Zná jména celé adoptivní rodiny a moc ráda si prohlíží všechny obdržené fotografie. Nyní studuje střední školu Ostrova Naděje a v příspěvku se dozvíte, co o ní říkají její nejlepší kamarádi. Irene žije u Viktoriina jezera, kam chodí pro vodu. Zkuste si doma vyzkoušet jaké to je nosit na hlavě 10ti litrový barel s vodou… A zvládnete to jako Irene bez držení? V závěru videa vás naučí připravit typické keňské jídlo ugali, dobrou chuť. Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 13. 2. 2021 |

   
    

Slovensko: Ďakujeme za Vaše 2%

Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní, o ktorých rozhodujete vy. Ďakujeme, ak sa rozhodnete darovať ich práve nám. Vážime si to, pretože vďaka nim vieme pomáhať tam, kde to je najviac potrebné – v najchudších dedinských oblastiach subsaharské Afriky. Ako viete, našim cieľom je podporovať najmä kvalitné vzdelanie a zdravotnú starostlivosť v rozvojovej Keni. Prostredníctvom projektu adopcie na diaľku, je možné poskytnúť dlhodobú pomoc konkrétnemu dieťaťu a zažiť ako priamo váš príspevok mení život jedného konkrétneho dieťaťa a jeho rodiny.

   
    

8. příběh DĚKUJEME za podporu: Na stejném principu funguje naše organizace také v Keni, kde nám pomáhá 18 dobrovolných týmů z nejrůznějších částí Keni…

Na starosti mají komunikaci s dětmi v programu Adopce na dálku, distribuci dopisů a balíčků od adoptivních rodičů, zajištění extraplateb a distribuci potravin pro děti a rodiny, koordinaci komunikace s partnerskými školami, organizování setkání v komunitách či pomoc projektu Ostrov Naděje. Děkujeme za společnou cestu, za inspiraci, za možnost překonávat předsudky… Ale především za to, že se nejedná pouze o ekonomickou výpomoc, ale podařilo se nám v projektech vytvořit pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými kulturami.
celý článek 18. 1. 2021 |

   
    

7. příběh DĚKUJEME za podporu: Všem našim dobrovolníkům v České republice a na Slovensku

Všem našim dobrovolníkům v České republice a na Slovensku, kteří nám pomáhají organizovat benefiční akce, prodejní stánky Férového obchůdku, workshopy pro děti, jezdí pomáhat do Ostrova Naděje v Keni, vymýšlejí s námi nové projekty a akce, překládají, dělají korektury, IT podporu a mají také na starosti děti v programu Adopce na dálku a komunikaci s adoptivními rodiči… Děkujeme, jste naší velkou oporou. Moc si této spolupráce vážíme, bez vás bychom to nezvládli. Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 18. 1. 2021 |

   
    

7. příběh podporovaného dítěte: Představujeme George

George vám ukáže, jak probíhá výuka v 8. třídě Ostrova Naděje. Ve škole mu moc nejde svahilština. Rodiče mu zemřeli a tak se o něho stará babička a dědeček. Když je George doma, pomáhá prarodičům pálit uhlí a také šít oblečení. Dědeček je moc vděčný za podporu, kterou chlapec v rámci programu adopce na dálku dostává… Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 12. 1. 2021 |

   
    

6. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Reginu

Regina chodí do základní školy Ostrova Naděje. Rodiče se odstěhovali do Tanzánie a tak holčička žije v Ostrově Naděje, ve volných chvílích na ni dohlíží strýc a za rodiči jezdí o prázdninách. Regina je v pravidelném kontaktu s rodinou, která ji podporuje, vyměňují si dopisy, fotografie a sdílejí své zážitky. Moc si přejí, aby se jednou potkali v Keni osobně… Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 12. 1. 2021 |

   
    

Vzdělání dětí v Keni podporují studenti, učitelé i celé školy… Jednou z nich je základní škola Kladruby

„Projekt adopce na dálku podporuje naše škola už od roku 2007, kdy jsme si adoptovali malou Muthinu z Keni. Finance na adopci získáváme prodejem výrobků žáků, stánek s našimi vánočními a velikonočními dekoracemi bývá pravidelně na trzích u nás v městečku. Z Muthiny je dnes dospělá dívka, stejně jako z některých bývalých žáků…

   
    

PF 2021

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu, přejeme Vám poklidný zbytek roku a do nového hlavně hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Moc si vážíme toho, že jste nás podpořili i v tomto nelehkém období a těšíme se na další společný rok, Vaše Centrum Narovinu
celý článek 23. 12. 2020 |

   
    

Slavíme osmnáctiny Adopce afrických dětí krásnými příběhy

Projekt Adopce na dálku oslavil v roce 2020 plnoletost – krásné osmnáctiny. Připravovali jsme oslavu, ale situace slavení nepřála… Tak slavíme alespoň krásnými online příběhy. Od listopadu zveřejňujeme každý týden jeden příběh podporovaného dítěte a jeden příběh „Děkujeme za podporu.“ Seznámíme vás tak s osmnácti podporovanými dětmi – nahlédneme do míst, kde rodiny žijí, podíváme se, jak vypadají školy, do kterých děti chodí, co dělají děti ve volném čase nebo čím se rodiny živí… A v rámci osmnácti příběhů „Děkujeme za podporu.“ vám představíme adoptivní rodiče, dobrovolníky a příznivce projektu, kteří vzdělání dětí v Keni podporují. Všechny příběhy najdete na našich stránkách nebo facebook.com/CentrumNarovinu. Podpora vzdělání má smysl! Připojíte se také?
celý článek 22. 12. 2020 |

   
    

5. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Nelly

Nelly Melelo je v programu adopce od roku 2008, kdy začala navštěvovat základní školu. S pomocí adoptivního rodiče tento rok ukončila studium na Univerzitě Nairobi – obor statistika. Nelly je 24 a žije s rodiči a sourozenci v tradiční masajské vesnici. Podpora vzdělání má smysl a Nelly je dalším krásným příkladem toho, že program pomáhá konkrétním dětem, ale mění také život celým rodinám a komunitám… Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz

   
    

4. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Audrey

Audrey studuje a žije v Mombase. Ve videu se nám představí celá desetičlenná rodina, nakouknete do školy i do jejich domu a dozvíte se, co znamená mít „rodinnou firmu“. Audrey je se svým adoptivním rodičem v pravidelném kontaktu a fotografie, které dostala, zdobí stěny jejich domu. Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 22. 12. 2020 |

   
    

3. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Bonface

Bonface chodí do naší základní školy Ostrova Naděje a nahlédnete s ním do hodiny tělocviku i do počítačové učebny. Maminka Bonface má několik zaměstnání, aby se mohla o své čtyři děti postarat… Projekt Adopce na dálku jí v tom velmi pomáhá. Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 22. 12. 2020 |

   
    

2. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Wendy

Wendy chodí do naší mateřské školky Ostrova Naděje. Školka využívá výukovou metodu Montessori, podívejte se, jaké pomůcky děti ve školce používají. Celou rodinu vám představí tatínek Wendy, který se živí jako rybář. A nenechte si ujít konec videa, Wendy moc ráda zpívá a tančí. Držíme Wendy palce, aby dosáhla toho nejvyššího možného vzdělání… Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 22. 12. 2020 |

   
    

1. příběh podporovaného dítěte: Představujeme Brendu

Brenda chodí do naší střední školy Ostrova Naděje. Víte, co ji ve škole nejvíce baví a čím by se jednou chtěla stát? V příběhu také nakouknete do domu, ve kterém Brenda žije, jak se tradičně vaří i jak vypadá okolí Viktoriina jezera. Brenda je v našem programu od školky a je moc vděčná za podporu. Velkou radost ji také dělá komunikace s adoptivním rodičem, se kterým si vyměňují dopisy a fotografie… Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz
celý článek 22. 12. 2020 |

   
    

5. příběh DĚKUJEME za podporu: Papis Nyass je bubeník, tanečník a skladatel západoafrické hudby…

Narodil se v Gambii, ale od roku 1996 žije v Praze a podporuje nás vystoupeními a workshopy. „Centrum Narovinu podporuju, protože vím, jak je jejich práce vzácná a důležitá. Podpora vzdělání je ta nejlepší investice do dětí v Africe. ❤️ Mít možnost dobrého vzdělání je základ života. Já jsem se tam narodil a vím, že africké děti to nemají jednoduché, tak podporuji písněmi.“ www.afro-drum-dance.cz/papis-nyass.html
celý článek 22. 12. 2020 |

   
    

4. příběh DĚKUJEME za podporu: Dvě úžasné ženy, krásné výrobky a z prodeje podporují vzdělání dětí v Keni

„Pod značkou KAWAK recykluji pytle od kávy, vznikají z nich tašky, batohy, dekorace. Od začátku jsem projekt chtěla nastavit tak, aby část výdělku podporoval neziskový sektor a hledala jsem projekt spojený s oblastmi, kde se káva pěstuje. Centrum Narovinu mne oslovilo svou cílenou pomocí, osobními kontakty přímo v Keni a také nadšením, které do projektu komunitního centra vkládají," Věra Severinová www.kawak.cz

   
    

3. příběh DĚKUJEME za podporu: V roce 2006 si Divadlo Semafor adoptovalo malou holčičku Ashley Wambui a dovedlo ji až do dospělosti…

S jejich pomocí vystudovala nejen celou základní školu, ale i střední. Děkujeme, těšíme se na další společné projekty a přejeme brzy opět plné hlediště spokojených diváků. www.semafor.cz Připojíte se také? www.AdopceAfrika.cz