Domů

Slovensko: Dve percentá z daní

Dovoľte mi, aby som Vás opäť oslovila s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní.

Naše občianske združenie NAROVINU okrem projektu „Adopcia na diaľku v Keni“ realizuje projekt prevádzky zdravotníckeho zariadenia na ostrove Rusinga Island na Viktóriinom jazere v západnej časti Kene, o ktoré prevádzkujeme od mája 2010.

Za uvedené obdobie sme na klinike ošetrili celkom 9700 pacientov, vykonali 5700 laboratórnych vyšetrení, zaočkovali sme celkovo 700 detí. Na klinike sa nám ku dnešnému dňu narodilo 141 detí.

Zdravotné centrum je súčasťou „Ostrova nádeje“ – komunitného centra so sirotincom, jedálňou, základnou školou a materskou školou. Celkovo sa „Ostrov nádeje“ každý deň stará o 300 detí vo veku 3-15 rokov. Okrem výučby je tu deťom poskytnutá aj strava. Prevádzka celého komunitného centra je zabezpečovaná dobrovoľníckou prácou rodičov detí a miestnych obyvateľov.

Z Vašej podpory z minulých rokov sme financovali postavenie materskej školy, ktorú sme otvorili v roku 2011. Posielam zopár fotiek, viac informácií o tomto projekte a celom komunitnom centre nájdete: www.centrumnarovinu.cz/content/ostrov-nadeje-rusinga-island

Na obdobie október 2011 – september 2013 sme získali grant MZV SR – Slovakaid na prevádzku kliniky, z ktorého dokážeme pokryť náklady na nákup zdravotníckeho materiálu, liekov a personálne obsadenie miestnymi zdravotnými sestrami. V spolupráci s VŠ sv. Alžbety zabezpečujeme lekárske misie našich lekárov.

Súčasťou nového projektu je aj vybudovanie zavlažovacieho systému v záhrade komunitného centra (vďaka nemu dokážeme zabezpečiť trvalý prísun ovocia a zeleniny pre deti, ktoré sa v centre stravujú) a výstavba novej budovy sirotinca pre 20 detí, ktorá by sa mala začať realizovať v máji 2012.

Na uvedenom projekte máme povinnú 10% finančnú spoluúčasť a preto hľadáme spôsob, ako získať potrebných cca 10.000 Eur, ktoré nám ešte chýbajú.

Verím, že Vás náš projekt zaujal a pomôžete nám s jeho realizáciou. Venujte nám prosím aj malú sumu, ak nás bude veľa, spolu to bude určite dosť.

S pozdravom

Eva Hlavatá, koordinátor projektu
kontakt : +421905424914, hlavata@hosping.sk

PřílohaVelikost
2_percenta_dane_2011.doc43 KB
rusinga_island_fotky.pdf437.21 KB