Domů

Oboustranně prospěšná a přínosná spolupráce

Co získá Vaše firma, již bylo zmíněno v sekci „Co získáte?“. Zde je zmíněno, co získáme my a společnost.

Co získáme my?

  • Váš finanční příspěvek nebo věcný dar nám umožní pokračovat v dobře nastartovaných aktivitách, vylepšovat poskytované služby a budovat nové potřebné části projektu.

  • Vaše zkušenosti a aktivní zapojení obohatí celý obsah projektu a jeho další rozvíjení.

  • Přiblížíme se k samostatnosti a dlouhodobé udržitelnosti projektu.

  • Pomůžete propagovat naši organizaci a popularizovat její činnost a téma u české veřejnosti.

Co získá společnost?

V ČR – Povědomí o situaci ve světě a potřebě smysluplně se zapojit a pomáhat těm nejpotřebnějším přímo v jejich prostředí – probouzet solidaritu a lidskost. Informace o rozvojovém světě v celé komplexnosti a v kontextu současné situace ve světě i problémů, které se nás přímo dotýkají.

V Keni – Zlepšení životních podmínek celé komunity jednoho ostrova – přístup ke kvalitní zdravotní péči a prevenci, kvalitní vzdělání pro děti z těch nejchudších rodin, poskytnutí domova, zdraví i vzdělání stovkám sirotků, zavádění nových udržitelných technologií nejen v oblasti zemědělství, vytváření pracovních příležitostí především pro ženy a tím předcházení negativním fenomenům vznikajících z důvodů ekonomické závislosti a podřadné roli ženy ve společnosti (prostituce, násilí, sexuální zneužívání, epidemie AIDS apod.). Výsledky respektujícího a nenásilného přístupu k dětem a studentům boří staré mýty zaběhlé zvyky a vyrůstají místní lidé s otevřenějším pohledem na svět, sebevědomější a kreativnější. Komunita získá soběstačnost, sníží se negativní fenomény a stereotypy, zlepší se vzdělanost i zdraví místních lidí a zmenší se jejich závislost na rozvinutém světě.

» Firemní partnerství