Domů

Klub „Adopce na dálku Susan a Simona“ na Fleru

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.“
Antoine de Saint-Exupéry

Povíme vám příběh jednoho zdejšího klubu a dvou afrických dětí. Jmenují se Susan a Simon a my v klubu „Adopce na dálku Susan a Simona“ jsme jejich adoptivní příbuzní...

Když byl v roce 2008 založen Fler, bylo nás tady jen pár. Panovala tu úžasná atmosféra a velké nadšení, a tak jsme si my, podobně smýšlející prodejci (a přidali se i někteří nakupující), založili klub a vzali pod svůj patronát dvě děti z Afriky, Simona a Susan. Oběma již 8 let platíme školné.

Susan

Dívka je v 7. třídě, základní školu dokončí příští rok. Poté pravděpodobně nastoupí na čtyřleté studium nějaké střední školy, částka se tedy v roce 2018 zvedne.

při adopci
v současnosti

» Další informace a fotografie

Simon

Ten nyní studuje vyšší odborný účetnický kurz ATD (Accounting Technicians Diploma), a to od letošního roku. Tento kurz má celkem 3 úrovně a měl by trvat max. 3 roky, tedy do konce roku 2018. Po jeho absolvování by pak mohl pokračovat navazujícím studiem na vyšší úrovni CPA (Certified Public Accountant), tedy samostatný účetní. Nicméně již s diplomem ATD si může najít nějaké juniorské účetnické zaměstnání a teoreticky pokračovat v dalším studiu při zaměstnání. Tedy platí, že podporu by potřeboval alespoň do konce roku 2018.

při adopci
v současnosti

» Další informace a fotografie

Děti se dobře učí, posílají dopisy a kopie vysvědčení několikrát ročně.

Prvních pár let bylo vše v pořádku, nadšení zúčastněných přetrvávalo, nebyl problém dětem školné platit. Jenže potom někteří prodejci odešli, jiným se změnila finanční situace, někteří ztratili o "naše" děti zájem, a tak jsme se dostali tam, kde jsme teď. Několik lidí z klubu je podporuje pravidelnou částkou, pár lidí nárazově a i když nás je zdánlivě v klubu hodně, ve skutečnosti je nás málo. Aby děti nepřišly o své naděje, že díky vzdělání budou s to opustit slum, ve kterém musí žít, napadlo nás uspořádat prodejní výstavu. Jejím praktickým cílem je vytvořit na účtu rezervu, která by pomohla překlenout případná horší období. Není to ale její jediný důvod.

Byla tu i chuť pustit se do něčeho, co většina z nás běžně nedělá. Podmínkou účasti bylo vytvoření výrobku přímo pro tuto akci, a to na téma Afrika. Pohrát si s atmosférou a s vlastní představou takové Afriky, která se nám líbí. Hra a pohádka značně vzdálená realitě. Autorky si z jejich prodeje pro sebe neponechají nic, po odečtení provize pro Fler odešlou čistou cenu výrobku na transparentní konto adopčního klubu. Kompletní seznam výrobků, jejichž zakoupením přispějete na vzdělání Susan a Simona, najdete na Fleru pod klíčovým slovem susansimon.

Za Klub adopce na Fler.cz

Dagmar Čapková a Katka Žůrková