Domů

Školní projekt Adopce na dálku

Tento text obsahuje informace o projektu, který pořádá ZŠ jazyků Karlovy Vary již od roku 2004. Z dlouholetých zkušeností se začlenění projektu do výuky a celkového života školy jeví jako velice úspěšná i prospěšná akce. Peníze, potřebné pro úhradu školného námi adoptované dívce, se každoročně daří vybrat. Žáci získávají informace, ke kterým by se většinou jinak nedostali. Jsou přímo zapojeni do organizace a realizace projektu a své úkoly většinou plní zodpovědně a s nadšením. Předávají tak myšlenky respektu a solidarity a sami tím tyto postoje v sobě utvrzují.

» Celý článek