Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče

Celkem: 119 dětí

Penina Nzije Odhiambo

Dívka
12 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52977
Penina se narodila v roce 2009 a má celkem 3 sourozence (Zakayo, Maria a Ishmael). Jejich tatínek, který byl jediným živitelem rodiny zemřel a zanechal je pouze s maminkou, která prodává ryby. Její příjem je bohužel velmi nízký a nestačí k tomu, aby dětem zajistila všechno potřebné, školné a hlavně dostatek stravy. Měsíční příjem činí okolo 3.200 KSH (cca 800 Kč). Rodina žije ve vlastním dvoupokojovém hliněném domě, vodu berou z jezera, vaří na ohni a používají petrolejovou lampu na svícení. Penina je zdravá až na malý problém s jejím okem. V minulosti také párkrát omdlela a to kvůli tomu, že jí chybělo jídlo a energie z něj. Abychom rodině a hlavně Penině pomohli, rozhodli jsme se ji přemístit do sirotčince v Komunitním centru Ostrov Naděje (projekt Centra Narovinu), kde jí bude zajištěna pravidelná strava, ubytování a také zde bude obklopena kamarády. Penina má totiž velmi ráda fotbal. Ve škole ji baví věda, matematika a angličtina, až vyroste ráda by se stala pilotem. V létě 2021 nastoupí do 4. třídy základní školy Island of Hope Humanist School. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci. Pomůžete Penině studovat a získat tak lepší budoucnost?

Alex Maina

Chlapec
13 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52534
Alex se narodil v roce 2008 a navštěvuje sedmou třídu v Eucarbet Academy základní škole (info rok 2021). Matka je samoživitelka a po rozvodu se sama stará o rodinu. Není to však pro ni lehké, má problémy uživit rodinu. Příležitostně si vydělává jako pradlena. Denně si vydělá 250 KES, ale bohužel ne každý den se jí podaří sehnat zakázku. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3000 KES (přibližně 680 Kč). Alex má dva starší sourozence (Victor a Cyrus). Rodina bydlí v pronajatém dřevěném domku, na vaření používají dřívi, na svícení petrolejovou lampu a vodu berou z vrtu.

Chrislextone Odhiambo Otieno

Chlapec
13 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52125
Chrislexton se narodil 24. 10. 2008 a chodí do školy Island of Hope. Má dva sourozence: Tatiana Dario nar. 2009 – chodí již do školy a Marceline Eva nar. 2013. Otec vozí zboží a lidi na kole a matka je v domácnosti. Doma vaří na dříví, vodu si nosí přímo z jezera a svítí petrolejkou. Žijí ve vesnici Kamayoge v oblasti Rusinga West. Měsíčně má rodina příjem jen kolem 4000 Ksh a bydlí ve 2 místnostech hliněného domku.

Molly Atieno Odije

Dívka
13 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52270
Molly se narodila v roce 2008 jako mladší ze dvou dětí (její starší sestra Anyango se narodila v roce 2006). Rodiče zemřeli a po jejich smrti byly dívky rozděleny mezi příbuzné. Molly zůstala se starou tetou a Anyango odešla k jiné tetě. Mollyina teta se živí jako prodavačka zeleniny a její průměrný měsíční příjem je 1500 KES (přibližně 352 Kč). Rodina bydlí v dvoupokojovém hliněném domku, používá petrolej na svícení, dřevo na vaření a vodu berou z jezera. Molly je zdravá. Kvůli situaci doma bylo dítě vybráno na umístění do sirotčince "Ostrov naděje" na Rusinga Island, kde by mělo co nejdříve najít svůj nový domov i začít chodit do školy. V roce 2020 dívka nastoupila do 7. třídy základní školy. Adopce tohoto dítka je zvýšena na částku 5.600 Kč/220 EUR za jedno školní období, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo v sirotčinci.

Victor Otieno Ouma

Chlapec
13 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52205
Victor má tři sourozence. Po zdravotní stránce je na tom dobře. Otec je rybář,ale sítě si musí půjčovat, protože nemá vlastní. Jeho příjem je však malý. Matka se stará o děti a o domácnost. Bydlí v dvoupokojovém hliněném domku, vaří na ohni, pro vodu chodí do jezer a svítí petrolejkou. Podpora dítěte je 2400 Kč/100 EUR za term.

Zainab Ibrahim Hassan

Dívka
14 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41878
Matka Zainab je samoživitelka se dvěmi dětmi. Obě děti mají rozdílné otce a žádný z nich je nepodporuje. Matka Zainab byla také původně zařazena v programu adopce, a díky němu vystudovala i vyšší odbornou školu. Matka v současnosti pracuje v hotelu jako hospodyně, a tak získává peníze na podporu svých dětí. Pracuje na smlouvu. V roce 2021 začala dívka studovat na střední škole. Pomůžete jí získat středoškolské vzdělání? Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5,600 Kč/220 EUR za jedno školní období.

Dency Awuor

Dívka
15 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52975
Dency se narodila v roce 2006 jako třetí v rodině. Její nejstarší sestra Chepy je také v programu adopcí (ID 5049) a nyní studuje na college. Její druhá starší sestra Emmy je ve druhém ročníku na střední a její nejmladší sestra Maria (ID 52922) je ve školce. Jejich otec je rybář, ale o rodinu se bohužel dobře nestará, protože hodně pije. Maminka pracuje na recepci v nemocnici a zároveň zajišťuje chod celé rodiny. Rodinný příjem je asi 9.000 Ksh (2250 Kč) měsíčně. Občas, když je otec opilý, celou rodinu vyhodí z domu. Rodina žije v dvoupokojovém hliněném domě, vodu mají z jezera, k vaření používají uhlí nebo dřevo a svítí petrolejovou lampou. Dency ráda sází stromy a hraje fotbal. Ve škole jí baví matematika a věda, v budoucnosti by se ráda stala inženýrkou. V létě 2021 nastupuje do 1. ročníku střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená 5.600 Kč/220 EUR za školní období.

Luise Bruno Otieno

Chlapec
15 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52067
Luise Bruno se narodil v r. 2006. Žije s rodiči ve vesnici Kaswanga na ostrově Rusinga Island. Má pět sourozenců: Eddy Kadieda (nar. 1987), Vallary Achola (1993), Norah Awino (1995), Samwel Kadieda (1998) and Sheryl Young (2000). Bruno je z nich nejmladší. Rodina bydlí ve dvoupokojovém hliněném domku. Otec je rybář a matka v domácnosti. Otec je jediným živitelem, snaží se zajistit veškeré potřeby rodiny, ale s nízkým příjemem je to velmi těžké. Měsíčně má rodina příjem jen kolem 4000 Ksh. Luise natupuje v roce 2021 na střední školu, proto je ptořeba školné ve výši 5600,-Kč/220EUR.

Monican Mutinda

Dívka
15 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41845
Monicah Mutinda se narodila 20.3.2006. Žije s rodiči v New Vallege, u Kitengela. Její otec je farář a je bez příjmu. Její matka je v domácnosti. Má staršího bratra Issaca Mutindu, který chodí do školy. Jejich měšíční příjem činí 1500,- šilinků a nájem domku stojí 1000,- šilinků měsíčně. Vaří na dřevěném uhlí a vodu na vaření a pití si nosí z placeného vodovodu. Monicah je zdravá. Studuje ve druhém ročníku střední školy, proto je vhodná podpora 5600Kč/220 EUR na jedno školní období.

Steven Odhiambo Ochieng

Chlapec
15 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52152
Chlapcovi rodiče zemřeli a stará se o něj jeho stará babička. Kromě Stevena se stará o dalších pět dětí, kteří jsou poloviční sirotci. Její jediný příjem je z rybaření, ten je však tak malý, že sotva stačí na jídlo pro tuto velkou rodinu. Proto byl Steven proto umístěn do sirotčince na Ostrově Naděje, z tohoto důvodu potřebuje podpořit vyšší částkou, která pokryje kromě nákladů na studium také náklady na ubytování, vychovatelku a jídlo. Školné pro Stevena činní částku 2 400,- Kč za školní období.

Cleveland Ochieng Ogweno

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52003
Cleveland Ochieng Ogweno se narodil 6. 3. 2005. Žije v oblasti Kisumu ve vesnici Nyangera Siala s oběma rodiči. Otec rybaří a matka provozuje drobný prodej potravin, a tak se snaží uživit rodinu. Chlapec má bratra Byron Okoth (ID 52206) nar. 2008. Bydlí s nimi ještě dalších 5 příbuzných, z nichž dva jsou již staří a nemocní. Měsíčně má rodina příjem asi 3,000 Ksh. Bydlí v polohliněném domku ve 3 místnostech, kde vaří na dříví a svítí petrolejkou. Vodu nosí přímo z jezera. Chlapec je zdravý.

Emmanuel Mukabi Jonah

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52492
Emanuel pochází ze tří dětí a narodil se 25.12. 2005. Všichni žijí se svými rodiči ve vesnici Ebusioli. Otec je zaměstnán jako hlídač a matka je žena v domácnosti. Jejich měsíční příjem činí 2 000 KES, což je přibližně 470 Kč. Rodina žije v hliněném domě s plechovou střechou, vaří na dříví a získávají vodu z potoka. Emanuel nemá žádné zdravotní potíže.

Enos Ouma Omondi

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 40871
Enos žije s oběma rodiči, otec je svářeč a matka učí ve školce. Má 4 sourozence: Calvinse, Raymonda, Ranolda a Briana. Rodina má měsíčně příjem asi 1250 Kč a bydlí v domku o 3 místnostech. Celkem jich je 9 lidí spolu s dvěma sirotky, o které se starají. Vaří na dříví, svítí petrolejkami a vodu berou z vrtu. Enos si často stěžuje na bolesti kloubů, byl s tím i v nemocnici, ale na další péči nejsou prostředky. V roce 2021 Enos chodí do druhého ročníku střední školy, proto je na jeho adopci potřeba 5.600 Kč/ 220 EUR na školní období.

Henry Olela

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52060
Henry Olela se narodil se r. 2005 a žije s rodinou ve slumu Manyatta v Kisumu. Je nejmladší ze 3 dětí. Nejstarší je sestra Brigit Atieno (nar. 2000) a dále má bratra Daniela Otieno (nar. 2002). Otec zemřel a matka živí rodinu příležitostnými pracemi (výpomoc v domácnostech, apod.), nemá tak na děti příliš času. Měsíčně má rodina velmi nízký příjem, žijí v přístřešku z vlnitého plechu. Chlapec přišel o své sponzory, nyní (léto 2021) půjde do 8. třídy ZŠ. Jeho adopce stojí 2.400 Kč/100 EUR za školní období. Pomůžete mu dostudovat základní školu?

Selvine Shinali Oyengo

Dívka
16 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52240
Selvine je nejmladší z 5 dětí. Žijí ve vesnici v třípokojovém hliněném domku. Rodiče nemají stálou práci a občas pomáhají lidem v domácnostech, aby se postarali o vlastní rodinu, ale práce pro ně není vždy. Tři sourozenci dokončili základní školu, ale nebyli schopni pokračovat dál, protože rodiče jim nemohli zaplatit školné. Mají malou zahrádku, kde si pěstují nějaké jídlo. Rodiče často nemají pro děti ani oblečení a musí o něj prosit jiné lidi. Celková situace rodiny není dobrá, protože ani jejich strýcové nepracují. V roce 2021 Selvine studuje na střední škole, v prvním ročníku. Pro její adopci je potřeba 5.600 Kč/ 220 EUR na školní období.

Sylvance Kevogo Idagiza

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52219
Sylvance Kevogo Idagiza se narodil 10. 8. 2005 v Kakamega. Chodí do 8. třídy základní školy Inyali Primary School. Chlapec je z polygamní rodiny. Tatínek nikdy neměl stálou práci, jen příležitostnou. Pak onemocněl, je dlouhodobě doma a nemůže své rodině nijak finančně vypomoci. Chlapcova maminka se stará o domácnost. Chlapec má 2 sestry a 3 bratry, on je ze všech sourozenců nejmladší. Rodina bydlí v hliněném domku na venkově, používají dřevo na vaření, lampu na svícení a vodu na pití a praní získávají z řeky. Rodina má malé hospodářství, úroda však není nikdy moc hojná a nestačí na obživu osmičlenné rodiny. Chlapec je zdravý. Rád hraje fotbal, zpívá, rád si čte pěkné příběhy a rád chodí do kostela. V roce 2021 Sylvance chodí do 7. třídy základní školy. Adopce tohoto dítka stojí 2400 Kč/100 EUR za trimestr.

Wisely Romanus

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41260
Wisely se narodil 5. 2. 2005 a má jednoho sourozence. Oba jsou sirotci a žijí u tety v pronajatém dvoupokojovném polohliněném domku, kde vaří na dřevěném uhlí, svítí elektřinou a vodu si berou z vodovodu. Teta vydělává asi 7000 Ksh měsíčně drobným prodejem. Chlapec je zdravý. V roce 2020 je Wisely ve 2. ročníku střední školy. Vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, byla by vhodná zvýšená platba 5.600 CZK /220 EUR za trimestr.

Alvin Mukasia

Chlapec
17 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 41620
Alvin se narodil 27. 2. 2004 a má sourozence Flevina nar. 1999. S rodiči bydlí ve zděném domku v pronájmu. Vaří na petroleji a svítí elektřinou, vodu nosí z blízkého vodovodu. Rodina potřebuje podporu, jelikož otec nemůže pracovat a vydělávat peníze, protozě je velmi nemocný, má rakovinu... Chlapec má rád čtení a ve škole ho nejvíc baví vědecký kroužek. Až vyroste, rád by se stal doktorem. V roce 2020 je v třetím ročníku střední školy. Chlapec potřebuje podporuve výši 5.600 Kč/ 220 EUR na školní období.

Lizzy Akinyi Oruko

Dívka
17 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 41387
Lizzy chodí na SŠ. Žije s oběma rodiči a má 5 sourozenců: Alfred – žije v Nairobi s otcem a studuje obchod a marketing, Sarah – je také v Nairobi a studuje na SŠ, Ann , Cynthia a Valary – ti chodí na ZŠ. Měsíčně musí rodina vyžít ze 7500 šilinků (cca 1875 kč). Bydlí v polohliněném domku, vaří na dříví, svítí petrolejkami a vodu berou z pramene. Sestra Ann žije s matkou na venkově a má miminko. Lizzy je zdravá.Nyní přišla o svého adoptivního rodiče. Pro pokračování ve studiu na škole je třeba platba za term 5600Kč/220 EUR.

Mercy Achieng Ochieng

Dívka
17 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 40955
Mercy se narodila r. 2004 a má 4 sourozence: Lavender a Rogders – jsou také v adopci a Collince a Lenzer chodí do školy. Mercy bydlí s rodiči na venkově ve 3 místnostech svého domku, kde si vaří na dříví, svítí petrolejkou a vodu si nosí z vrtu. Rodiče jsou farmáři. Mercy je zdravá. V roce 2021 Mercy chodí do druhého ročníku na střední škole. Vzhledem k tomu, že na střední škole jsou vyšší výdaje, k její podpoře je potřeba 5.600 Kč/ 220 EUR na jedno školní období. Pomůžete jí?

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.