Domů

Adopce - Seznam dětí

:


» Naléhavě hledá rodiče
» Děti z Ostrova Naděje

Celkem: 89 dětí

Liza Auma Omondi

Dívka
15 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52113
Liza se narodila v roce 2009. Žije v Kisumu s oběma rodiči. Otec rybaří a matka prodává zeleninu. Měsíčně vydělají kolem 10.000 Ksh (1.600 Kč). Liza má bratra Derricka, který se narodil v roce 2007. Pronajímají si 1 místnost, kde vaří na dříví a svítí petrolejkou. Domů si nosí vodu z Viktoriina jezera, u kterého bydlí. Liza je zdravá. V roce 2024 chodí do 1. ročníku střední školy. Na její podporu je potřeba 5.600 Kč (220 EUR) za jedno školní období, tj. 16.800 Kč (660 EUR) za rok. Pomůžete jí získat vzdělání?

Nicolas Ochieng

Chlapec
15 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Číslo dítěte: 52676
Nicolas je nejmladším členem rodiny. Má 3 další sourozence Jupitera (2000), Janet (2002) a Freda (2004). Otec zemřel. Rodinu živí jen maminka, která pracuje jako uklízečka. Rodina má velmi malý příjem cca 2,000 KES/400 Kč na měsíc. Žijí v pronajatém jednopokojovém domku z plechu a dřeva, do kterého je zavedená elektřina. Na vaření používají malá kamínka a vodu získávají z vrtu. Chlapec je na tom zdravotně dobře. Nicolas by měl v lednu 2024 nastoupit na střední školu . Kvůli finanční situaci v rodině chlapec nemůže pravidelně chodit do školy, a proto byl zařazen do adopce. Nicolas potřebuje podporu ve výši 5.600 Kč/220 Eur za trimestr.

Reuben Okello

Chlapec
15 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52256
Matka zemřela, když Reubenovi bylo 9 měsíců a otec zemřel, když mu byl 1 rok. Má jednu starší sestru a po smrti rodičů se jich ujali prarodiče. Babička dělá jakoukoliv práci, které je k dispozici, ale dědeček práci nemá. Prarodiče se ještě starají o své vlastní tři děti. Žijí spolu v třípokojovém hliněném domku. Čistý příjem rodiny je průměrně 1000 Kshs měsíčně. Mají malé políčko, které používají pro pěstování zeleniny. Vaří na dříví, svítí petrolejem a vodu berou ze studny. Reuben v roce 2024 nastupuje do 8. třídy ZŠ. Bohužel přišel nyní o adoptivní rodiče a velmi by potřeboval podporu v podobě školného, které činí Kč 2400/100 EUR za trimestr (tj. 7200 Kč/300 EUR ročně).

Velma Awino Odera

Dívka
15 let
Není adoptována
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52561
Velma má tři starší sourozence - Domnic Ochieng Odera, Willington Ongoya Odera, Reagan Onyango Odera. Otec, který byl jediným živitelem rodiny, zemřel a zanechal na matce, aby děti nakrmila a zaplatila jim školné. Matka začala pracovat jako barmanka, ale její příjem je velmi malý na to, aby zajistila základní potřeby rodiny. Vydělává pouze 2000 Kshs (cca 500 Kč) měsíčně. Někdy “prodává své tělo”, aby měla na jídlo pro děti. Celkem šest lidí žije v jednopokojovém domku, který si pronajímají. Vaří na uhlí, svítí petrolejku, vodu mají z řeky. Velma je zdravá. Vzhledem k podmínkám doma byla umístěna do sirotčince na Ostrově Naděje. V roce 2023 nastoupila do 8. třídy ZŠ a potřebuje podpořit částkou 1.400 Kč/měsíc (16.800 Kč/rok) nebo 55 Eur/měsíc (660 Eur/rok).

Wesley Onguche

Chlapec
15 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52693
Wesley má dva další sourozence - bratry Fredericka (2007) a Brandona (2010). Tatínek je podomní prodejce a často pracuje od rána do večera. Jeho výdělky jsou i přesto velmi malé. Maminka je v domácnosti. Příjmy rodiny činí pouze 4.000 KES/ 800Kč na měsíc, což jen těžko pokryje všechny finanční náklady. Rodina žije v jednom pronajatém pokoji, do kterého je zavedena elektřina a vodovod. Vaří na kamnech. Chodí na střední školu. Pro rodinu je velmi těžké zaplatit školné a další nezbytné poplatky. Proto jsme se rozhodli, že Mosese zařadíme do programu adopcí, aby nemusel kvůli nezaplacenému školnému zcela odejít ze školy. Chlapec potřebuje podporu ve výši 5.600 Kč / 220 EUR za trimestr.

Alex Maina

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52534
Alex se narodil v roce 2008 a navštěvuje sedmou třídu v Eucarbet Academy základní škole (info rok 2021). Matka je samoživitelka a po rozvodu se sama stará o rodinu. Není to však pro ni lehké, má problémy uživit rodinu. Příležitostně si vydělává jako pradlena. Denně si vydělá 250 KES, ale bohužel ne každý den se jí podaří sehnat zakázku. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3000 KES (přibližně 680 Kč). Alex má dva starší sourozence (Victor a Cyrus). Rodina bydlí v pronajatém dřevěném domku, na vaření používají dřívi, na svícení petrolejovou lampu a vodu berou z vrtu. Příspěvek na studium činí 5.600 Kč/220 EURO za trimestr.

Brian Rooney Oluoch

Chlapec
16 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52193
Brian je nejmladší z pěti dětí. Otec rybář je jediným živitelem rodiny, matka se stará o děti. Žijí v hliněném domku o dvou pokojích. Vodu používají z jezera, vaří na ohni a svítí petrojelkou. Otcův plat nestačí na zaplacení školného pro děti. V roce 2023 začal chodit do 7. třídy základní školy, ale bohužel ztratil svého sponsora. Chlapec potřebuje podporu 2.400 Kč/100 EUR na trimestr.

Elizabeth Liyabi

Dívka
16 let
Není adoptována
Číslo dítěte: 52480
Elizabeth se narodila 10. října 2008. Žije s rodiči a dvěma sourozenci. Mladší se jmenuje Enrey a starší Brian. Oba rodiče jsou bez práce a jsou tedy závislí na příležitostné práci, která je jen velmi malým zdrojem rodině. Zdaleka nemůže zajistit, aby děti mohly navštěvovat školu a ani nemůže pokrýt řadu dalších základních životních potřeb. Měsíční plat činí 3,000 KES, což zhruba odpovídá 720 Kč. Rodina má pět členů a společně žijí v malém slaměném domku o jedné místnosti. Vaří na dříví, ke svícení používají petrolejovou lampu a vodu berou z údolní nádrže. Nadto jejich situaci komplikuje zdravotní stav Elisabeth, která trpí astmatem.

Juliet Akinyi Otieno

Dívka
16 let
Není adoptována
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 53095
Tatínek Juliet zemřel a maminka se nezvládala o dívku a její sestru starat. I když se snažila, pracuje jako uklízečka, vydělávala málo. Bydleli v hliněném pronajatém domku. V současné době je proto Juliet v sirotčinci na Ostrově Naděje. V roce 2023 a chodí do 8. třídy základní školy. Baví jí čtení a angličtina. Chtěla by se stát doktorkou. Juliet potřebuje podpořit částkou 5.600 Kč /220 EURO za školní trimestr.

Justine Kunyiha

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52541
Justine se narodil v roce 2008. Justine je sirotek a žije se svým dědečkem, který pro vysoký věk není schopen pořádně pracovat, a proto je pro něj velmi těžké najít práci. Průměrný měsíční příjem rodiny je 5000 KES (přibližně 1135 Kč). Rodina vlastní malý kousek země, který jim poskytuje jídlo jen příležitostně a proto musí často žádat o pomoc lidi z komunity. Žijí v hliněném domě, používají dříví na vaření, petrolejovou lampu na svícení a vodu berou z nedalekého vrtu. Justine je zdravý chlapec. Justine potřebuje podpořit částkou 5600,- Kč/ 220 EUR na jedno školní období (tedy 660 EUR/rok). V roce 2023 začal studovat 2.ročník středník školy, ale potřebuje podporu

Katka Atieno Otieno

Dívka
16 let
Není adoptována
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 53179
Katka je prvorozená v rodině dvou dětí. Matka je samoživitelka a pracuje jako pokojská. Její výdělky jsou velmi malé a nedokáže zajistit dětem základní životní potřeby, proto se o Katku a její sestru stará babička, která je kuchařkou ve škole Island of Hope Humanist School. Babička se kromě Katky a její sestry (Rihana Noely Otieno, v adopci 53075) stará o další dvě děti. Žije společně s manželem, který je opilec a v opilosti je násilnický. Výdělek, který babička dostane, je malý na to, aby uživila celou rodinu a zaplatila školné. Bydlí ve třípokojovém polohliněném domě, získávají vodu z jezera a používají palivové dřevo/dřevěné uhlí k vaření a petrolej/solár ke svícení. Katka ráda hraje fotbal a čte romány. Katka má ráda chemii a zeměpis; po škole by se chtěla stát lékařkou. V roce 2024 by měla navštěvovat 3. ročník střední školy Island of Hope Humanist Mixed Boarding School. Potřebuje podporu ve výši 5600 Kč/ 220 EUR/ trimestr (16800 Kč/ 660 EUR/ rok).

Leviticus Onyango

Dívka
16 let
Není adoptována
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52147
Leviticus má 2 sourozence a narodila se 20. 10. 2008. Její matka nebyla nikdy vdaná. Děti bydlí u babičky, která se stará jako provozní o hotýlek. Její příjem ale nestačí na vše potřebné včetně školních poplatků pro vnoučata. Babička se také ještě stará o 2 své vlastní děti. Dívka v roce 2024 půjde do druháku střední školy Island of Hope a potřebuje tedy podporu 5600,- CZK/školní období, tj. 16800,- CZK ročně.

Moses Otieno

Chlapec
16 let
Není adoptován
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52146
Moses je jedináček, narodil se 10. 7. 2009. Jeho matka je ještě studentka a žije se svým synem u své matky Mosesovi babičky. Je to vdova a hodně závislá na darech svého okoli a komunity. Kromě své dcery a vnuka se stará ještě o další 4 děti úplné sirotky. Bydlí v domku, kde vaří na dříví, svítí petrolejkou a vodu si nosí z jezera. Moses je zdravý. V roce 2024 začal studovat střední školu. Adopce dítěte stojí 5600 Kč/ 220 Euro za školní období.

Samuel Mbuvi

Chlapec
16 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52422
Samuel se narodil 8.7.2008. Matka je samoživitelka a stará se nejen o Samuela, ale také o jeho mladší sestru Ruth (ID 52421). Všichni bydlí s chlapcovými prarodiči. Matka a prarodiče farmaří, ale jejich výdělek je přímo závislý na množství srážek, které jsou v poslední době velmi malé. Většinou tedy žijí z milodarů a jídla, co jim dají lidé z komunity. Průměrný měsíční příjem rodiny je 3000 KES (přibližně 720 Kč). Rodina bydlí v dvoupokojovém hliněném domku, na vaření používají dřevěné uhlí, na svícení petrolejovou lampu a vodu berou z řeky. Samuel je zdravý chlapec. Chlapec by měl v roce 2024 nastoupit do 1. ročníku střední školy.Tato adopce stojí 5600,-Kč/220 EUR na jedno školní období.

Vena Anyango Mboya

Dívka
16 let
Není adoptována
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52127
Vena Anyango Mboya se narodila 14. 7. 2008. Bydlí na ostrově Rusinga ve vesnici Ufira s oběma rodiči. Je jedináček. Měsíčně má rodina příjem asi 5,000 Ksh. Domek, kde bydlí si pronajímají. Doma vaří na dříví a svítí petrolejkou. Vodu si nosí z jezera. Dívka je zdravá. Vena by měla v roce 2024 nastoupit na střední školu. Náklady na její adopci činí 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za rok). Pomůžete rodině Venu poslat ji do školy?

Vivian Achieng Onyango

Dívka
16 let
Není adoptována
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 52207
Vivian pochází z polygamní rodiny, kde je více manželek. Vivianina matka je poslední ženou. Otec je rybář a matka prodává ryby. Vivian má starší sestru a mladšího bratra. Příjem rodiny nestačí na pokrytí základních potřeb.

Brian Mwaniki

Chlapec
17 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52499
Brian se narodil v roce 2007 a je zdravý. a žije se svojí babičkou, která je živitelkou rodiny. Pracuje jako farmářka a když se jí podaří sehnat práci, tak si vydělá 200 KES denně na jídlo pro děti. Matka rodinu opustila. Chlapec má 2 starší bratry. Žijí v pronajatém dřevěném třípokojovém domku s dalšími čtyřmi dětmi a někdy jsou odkázáni na pomoc dobrých lidí. Používají dříví na vaření a parafínovou lampu na svícení. Měsíčný příjem rodiny je 1000 KES (přibližně 229 Kč). Hoch nastoupil v roce 2023 na střední školu PCEA Elburgon Secondary School. Poplatek na jedno školní období činí 5600,- Kč/ 220 EUR. Podpoříte Briana?

Frank Likoko Ngati

Chlapec
17 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52484
Frank se narodil 3. ledna 2007. Má tři sourozence - mladší Brigit a dva starší jsou Risper a Isack. Všichni společně žijí u rodičů ve vesnici Emakumba. Otec, Patrick Ngati, je zaměstnán jako ostraha u domu, přičemž jeho příjem činí pouhých 1500 KES měsíčně (360 Kč). Matka, Joyce Mwanika, je ženou v domácnosti. Žijí v malém hliněném domku, vaří na dříví, ke svícení používají kerosinovou lampu a vodu berou z potoka. Frank v současné době studuje na střední škole a finanční podpora Franka činí 5600 Kč/ 220 EUR na školní období ( 16 800 Kč/660Eur/ rok). Frank nemá žádné zdravotní potíže.

Chrisphine Onyango

Chlapec
17 let
Není adoptován
Číslo dítěte: 52077
Chrispine se narodil 25. 11. 2007. Mladší sestra Winslet Achieng se narodila r. 2012. Rodina bydlí ve 4 místnostech hliněného domku a měsíčně má příjem jen kolem 3500 Ksh. Otec již nežije, zemřel r. 2009 a matka se o děti stará sama. Pracuje v salonu krásy. Kromě Chrisphina a jeho sestry se stará ještě o jedno osiřelé dítě z rodiny. Doma vaří na dříví, vodu si nosí přímo z jezera a svítí petrolejkou. Žijí ve vesnici Waembe z oblasti Rusinga West. Chrisphine je astmatik. Potřebuje podporu ve výši 5600 Kč na jedno školní období. V roce 2023 bastoupil na střední školu, ale bohužel ztratil svého sponzora

Junior Randy Omondi

Chlapec
17 let
Není adoptován
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Číslo dítěte: 53098
Oba Juniorovi rodiče zemřeli. Chlapec žil s nevlastní matkou v hliněném domě se třemy místnostmi, vařili na ohni, používali solární energii na svícení a vodu brali z jezera. V domě žilo celkem 27 lidí a situace byla neúnosná, protože neměli peníze ani na jídlo. Nakonec se Junior ocitl v sirotčinci na Ostrově Naděje. V roce 2023 by měl nastoupit na střední školu. Baví ho matematika a vědy. Rád by se stal právníkem. Adopce stojí 5.600 Kč /220 EUR za školní trimestr.

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.