Domů

Zveme Vás na setkání Klubu přátel Ostrova Naděje

Ve čtvrtek 23.6. od 18:00 hod., Humanistické centrum, Sokolská 32, Praha 2 (kousek od metra I.P.Pavlova).

Hledáme další dobrovolníky, sponzory a přátele, kteří by se chtěli aktivně podílet na vytváření konkrétního rozvojového projektu a napomoci jeho dalšímu rozvoji a směřování k samostatnosti a trvalé udržitelnosti.

Před námi je ještě dlouhá cesta a potřebujeme spoustu nadšení, kreativity, nových nápadů i finanční pomoc. Nabízíme možnost věnovat se něčemu smysluplnému, proniknout do zajímavé tematiky a pomoci pozitivně ovlivnit životy stovek lidí z těch nejchudších poměrů na této planetě.

Každý se může zapojit do toho, čemu rozumí a co ho zajímá. Můžete nám například pomoci s vyhledáváním informací - najít kontakty na ty, kdo vyrábějí dětské hřiště, prodávají počítače, školní a sportovní pomůcky… Potřebujeme také odborné znalosti – pomoc sociální pracovnici v sirotčinci, zemědělské poradenství, lektory pro metodické semináře pro učitele atd.

Velmi důležitá je pro nás propagace. Čím více lidí se o projektu a Klubu přátel Ostrova Naděje dozví, tím větší má projekt šanci posunout se dál. Pomůže nám propagace v médiích, zorganizování výstavy fotografií nebo benefiční akce (materiály zapůjčíme). Rádi přijedeme udělat přednášku či prezentaci projektu, pokud nám pomůžete s organizací a zajištěním prostor.

Aktuální výzvy a plány:

 • vytvoření shrnujícího videa k projektu Ostrov Naděje
 • vytvoření TV spotu pro projekt Ostrov Naděje
 • vytvoření nových webových stránek projektu
 • zpracování natočených videí a fotek
 • dovybavení nové knihovny (knihy i digitální obsah v angličtině a svahilštině)
 • připravení a zavedení vhodného knihovnického systému a rozjetí výpůjček knih celé komunitě
 • rozšíření možností volnočasových aktivit pro děti v sirotčinci, škole i pro studenty na internátu střední školy
 • vymyšlení a zavedení celého programu sexuální výchovy pro různé stupně školy
 • vypracování vzdělávacího program pro volitelný program „Life skills“ (sebepoznání, etika a výchova k nenásilí) na střední škole
 • vylepšení sociální práce s různými skupinami dětí v našem sirotčinci (HIV pozitivní děti, týrané děti…)
 • promyšlení a na základě zkušeností vylepšení programu integrace dětí ze sirotčince zpět do komunity
 • dovybavení venkovního dětského hřiště pro nejmenší děti (prolézačky, houpačky…)
 • vymyšlení a nastartování nových výdělečných aktivit z oblasti řemeslné výroby – rozšíření pracovních příležitostí pro ženy i směřování k trvalé udržitelnosti
 • optimalizace farmaření – zhodnocení dosavadních výsledků a zvážení dalšího pokračování
 • nalezení dlouhodobého sponzora pro oblast zdravotnictví – chod kliniky

 

Pracovní týmy Klubu přátel Ostrova Naděje:

 1. Výchova, vzdělávání a sociální práce – výukové metody a pomůcky, vybavení knihovny, semináře pro učitele, volnočasové aktivity, program sociální práce s dětmi v sirotčinci...

podskupiny:

 • Mateřská školka
 • Základní škola
 • Střední škola


koordinujeDana Feminová

 1. Zdravotnictví – pomoc s projektem kliniky - kontakt s místním personálem, odborné konzultace, pomoc s vedením přehledů a výkazů, shánění dalšího vybavení...

koordinujeMarie Langová

 1. Zemědělství a farmaření - shánění informací o dalších vhodných plodinách, řešení problémů při farmaření, shánění vybavení a informací k dalším možnostem rozšíření farmy, navazování partnerství s odborníky z oboru…

 2. Rozvoj výdělečných projektů pro trvalou udržitelnost – řemeslné dílny a družstva, optimalizace a rozvoj zemědělské produkce chovu slepic i ryb, rozvíjení obchodních aktivit (s čajem, kávou, mastkovým zbožím)...

koordinuje: Tomáš Kaštil

 1. Propagace projektu Ostrov Naděje - příprava propagačních materiálů, shánění kontaktů na novináře, publikování článků, možnost rozhovorů v rádiích a TV, organizace různých prezentačních a benefičních akcí, umístění bannerů na weby a sociální sítě...

koordinujeSimona Heřtusová

 1. Fundraising pro Ostrov Naděje- oslovování potenciálních dárců a sponzorů, příprava projektů pro dotační řízení různých institucí a nadací...

koordinujeHelena Andrejová

Pošli to dál! Jak přispět?

 1. zasláním finančního daru pro projekt Ostrov Naděje
  číslo sbírkového účtu: 107-6829480277/0100
  variabilní symbol projektu: 900
  konstantní symbol: 0558

více na stránce Chci přispět.

 1. navázáním sponzorské spolupráce mezi námi a vaší firmou
  jednorázová darovací smlouva za přesně domluveným účelem
  dlouhodobá darovací smlouva na % z prodeje
  poskytnutí bezplatných služeb nebo zboží pro projekt

 1. adopcí dítěte z Rusinga Island zařazeného v projektu Adopce afrických dětí

více na stránce Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku.

 1. dobrovolnickou prací – členstvím v Klubu přátel Ostrova Naděje
 1. nákupem „dárků s příběhem“ nebo dárkových certifikátů „Pošli to dál – daruj naději“ z našeho Férového obchůdku

více na stránce Férový obchůdek.

Více informací k projektu najdete na našich stránkách.

Budu se moc těšit na další africké setkání i případnou spolupráci na projektu „Ostrov Naděje“.
A pokud byste náhodou právě v tomto termínu nemohli, ale stát se součástí Klubu přátel Ostrova Naděje Vás zajímá, napište mi e-mail s informací o tom, jaký způsob spolupráce by vás zajímal a domluvíme se na jiném termínu setkání, způsobu spolupráce apod.

S pozdravem

Dana Feminová
ředitelka Centra Narovinu, o.p.s.,
projektová manažerka „Ostrova Naděje“ v Keni

tel: 777 711 911
email: dana.feminova@adopceafrika.cz

PřílohaVelikost
Klub přátel Ostrova Naděje (leták)1.8 MB
Klub přátel Ostrova Naděje (obrázek)384 KB
Klub přátel Ostrova Naděje (text)13.25 KB