Domů

Adopce - Nancy Adhiambo Atieno

Zpět
Číslo dítěte: 53002
Dívka, 18 let
Není adoptována
Naléhavě hledá rodiče
Dítě z Ostrova Naděje
Město, čtvrť: Rusinga East Utajo
Země: Kenya
Matka: Meroline Apiyo, nar. 1975, v domácnosti
Otec: Tobias Onyango, nar. 1970, rybář
Popis situace: Nancy se narodila v roce 2006 a má 3 sourozence (Paul, Gilbert a Hellen). Její tatínek je rybář a její maminka je ženou v domácnosti, a proto jejich příjem není dostatečný k tomu, aby pokryl všechny potřeby jejich dětí a aby byly schopné zaplatit školné. Rodinný příjem je asi 4.200 Ksh (cca 1050 Kč) měsíčně. Rodina žije v jednopokojovém hliněném domě, který je jejich, vodu mají z jezera, k vaření používají uhlí a svítí petrolejovou lampou. Je zdravá, ale občas má problémy s očima. Nancy ráda vypráví příběhy a také hraje fotbal a volejbal. Ve škole jí baví geografie a biologie a až skončí studia, ráda by byla zdravotní sestřičkou. V roce 2023 studuje 3. ročník naší střední školy Island of Hope Humanist Secondary school, ale vzhledem k tomu, že náklady na studium jsou na střední škole vyšší, je nezbytná zvýšená podpora 5.600 Kč/ 220 EUR za školní období (16.800 Kč/ 660 EUR za školní rok). Pomůžete Nancy získat středoškolské vzdělání?
Kontakt: Lilien Linková, , tel. +420 604 995 683

Projekt „Adopce afrických dětí na dálku“ zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. Tento projekt běží již od roku 2002 a pomohl více než 3 500 dětem. Školné na základní škole činí 7200,- (300 EUR) / rok a na střední škole, vysoké škole a v sirotčinci je to 16800,- Kč (660 EUR). Platbu je možné si rozložit i do více splátek.

Jak projekt funguje je popsáno v podrobnějších informacích. Pokud již máte vybrané konkrétní dítě z databáze, zde je vysvětleno jak postupovat a „adoptovat“ africké dítě na dálku.

Adoptovaným dětem můžete také zajistit zdravotní pojištění, ve kterém je jim poskytnuta lékařská péče po celý rok.

Součástí projektu je Klub přátel Adopce, v rámci kterého je možné podpořit vzdělání keňských dětí jednorázovými platbami kdykoliv během roku.

Pokud jste „adoptivním rodičem“, zde najdete informace a odkazy „adoptivním rodičům“ doplňující chod adopce.

Fotogalerie a videa zachycují propagační akce na podporu projektu i reportáže z cest do Keni, které zprostředkovávají vzkazy od dětí, předávání dárků i pohled na školy a jejich zázemí.