Domů

Archiv aktualit

V rámci programu se můžete těšit na dárky s příběhem Férového obchůdku Centra Narovinu. Přijďte se pobavit, udělat si radost a podpořit Ostrov Naděje v Keni.

Těšíme se na setkání. Více na stránkách Férového obchůdku.

16. ročník (nejen) divadelních setkání Tvůrčí Afrika aneb všichni jsme Afričani.

Sobota 27. června 2020, od 14 hodin
Náměstí Václava Havla (piazzeta ND)

Již počtvrté ožívá Afrika v srdci Prahy! Afro-beatová skupina AneboAfro, orientální tanečnice Sahar, bubeníci Papi Nyass a Mohamed Camara, výtvarná dílna Jany Jirouškové, BaToCu, tržiště s řemeslnými výrobky a knihami z Dar Ibn Rushd… mír a pohoda, prostě BENSO! Vstup volný.

» tvurci-afrika.simplesite.com

» facebook.com/tvurciafrika

Zveme na výstavu fotografií z Keni Afrika na rovinu.

V sobotu 23. 5. náhle zemřel ve věku 46 let náš kamarád Pius Mudiwo Oloo. Rádi bychom pomohli rodině našeho dlouholetého dobrovolníka a poděkovali za jeho spolupráci a podporu Centru Narovinu.

Pius pocházel z místa Komenya v oblasti Siaya a byl prvorozeným synem z osmičlenné rodiny. Poté žil v Nairobi. Jako dobrovolný koordinátor projektu Adopce v naší organizaci působil přes 4 roky a staral se o děti z různých částí Keni, především ze Siaya a slumu Kibera v Nairobi.

Právě tam často doprovázel adoptivní rodiče, kteří přijeli do Keni navštívit své podporované dětí, aby kromě návštěvy rodin a krásných míst Keni, také poznali život v největší chudinské čtvrti. Kromě projektů Centra Narovinu podporujících zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni, podporoval také mírovou organizaci Amani Kibera.

Pius měl s první ženou 6 dětí – 3 chlapce a 3 dívky. Nejstarší dcera dokončila střední školu a ráda by pokračovala na vyšší odborné škole jako učitelka. Jako jediná z dětí je zařazena do našeho programu Adopcí. Ostatní děti studují na střední a základní škole (3. ročník střední školy, 7., 4. a 1. třída základní školy). Nejmladšímu synovi jsou 2 roky. S druhou ženou měl 1 dítě. Potom se také dlouhá léta staral o 6 sirotků, jedno z dětí žilo v rodině Piuse v Nairobi a je v našem programu Adopcí, ostatní děti žijí u Piusových rodičů na vesnici.

Zaměstnavatel Piuse se jako poděkování postaral o pohřeb a všechny lékařské výdaje.

My bychom se rádi v rámci sbírky alespoň částečně postarali o podporu vzdělání Piusových dětí. Proto prosíme všechny přátelé v České republice, na Slovensku a v Keni, kteří Piuse znali a chtěli by pozůstalé rodině usnadnit tuto nelehkou situaci, aby poslali své příspěvky v jakékoliv výši na náš účet. Hromadně pak rodinu v Keni podpoříme.

Předem děkujeme za Vaši podporu.

Centrum Narovinu

Sbírka na pomoc pozůstalé rodině Piuse
variabilní symbol: 700
ÚČET ČESKO V CZK: 19-1460510217/0100
ÚČET ČESKO V EUR: 35-3076360217/100 (IBAN: CZ50 0100 0000 3530 7636 0217, BIC: KOMBCZPP)
ÚČET SLOVENSKO V EUR: 4001055909/7500 (IBAN: SK13 7500 0000 0040 0105 5909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX)

Kenya, M-pesa: Paybill: 488488, Account number: 1000008571

Situace v Keni je velmi složitá – počet nakažených roste, školy budou zavřené ještě minimálně do konce května, platí zákaz vycházení, hlavní města jsou uzavřená, mnoho lidí přišlo o jakýkoliv zdroj příjmů a neexistuje žádný systém sociální pomoci. Navíc Keňu v tomto období trápí i povodně a nájezdy kobylek ničících úrody na polích. Neumíme si ani představit, kolik rodin a dětí v tuto chvíli trpí hlady.

Zdraví a přístup k základním potravinám je v tuto chvíli to nejdůležitější, proto jsme vyhlásili dvě sbírky na přímou pomoc lidem v Keni:

1) Zdraví

Sbírka pro kliniku Ostrova Naděje, abychom byli schopni poskytovat lékařské služby v této vyhrocené situaci v oblasti Rusinga Island (nákup ochranných pomůcek, kyslíku, potřebných léků, desinfekce, zajištění izolace infekčních pacientů atd.). První část sbírky byla již realizována, více informací a fotografií je zde.

2) Záchanné potravinové balíčky

Sbírka na nákup a distribuci záchranných potravinových balíčků rodinám v nouzi v celé Keni – pomoc dostanou všechny děti a studenti našeho programu Adopce na dálku a vybrané rodiny učitelů a zaměstnanců našich spolupracujících škol, které se ocitli v nouzi kvůli plošnému uzavření škol.

Příspěvky na obě sbírky můžete zasílat na sbírkový účet v ČR v CZK číslo: 107-6829480277/0100, účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX), účet v ČR v EUR (příspěvky ze zahraničí, SEPA platba v EUR): 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ5001000000353076360217, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX).

Variabilní symbol na podporu kliniky: 910
Variabilní symbol na záchranné potravinové balíčky: 200

Předem Vám moc děkujeme za podporu a snahu společně s námi situaci v Keni řešit a podpořit více dětí a lidí v nouzi.

Drazí adoptivní rodiče,

dostáváme od Vás hodně dotazů a rozumíme tomu, že máte strach o své adoptivní děti. Všichni se nacházíme ve velmi náročné a nejisté době, která ale nejvíce dopadá právě na ty země, kde chudoba byla realitou široké vrstvy obyvatel už před touto krizí. Po online poradě s kolegy z nairobské kanceláře, kde jsme řešili aktuální stav v Keni, a také to, jak můžeme pomoci našim dětem v této tíživé situaci, máme pro Vás aktuální informace.

Bohužel zprávy nejsou příznivé a situace je velmi složitá – počet nakažených v Keni roste, školy budou zavřené ještě minimálně do konce května, platí zákaz vycházení, hlavní města jsou uzavřená, mnoho lidí přišlo o jakýkoliv zdroj příjmů a neexistuje žádný systém sociální pomoci. Navíc Keňu v tomto období trápí i povodně a nájezdy kobylek ničících úrody na polích. Neumíme si ani představit, kolik rodin a dětí v tuto chvíli trpí hlady.

Proto Vám moc děkujeme za speciální platby pro Vaše děti na zdravotní pojištění i extra platby. Pro mnoho rodin z našeho programu je to nyní jediná šance, jak získat jídlo a zdravotní péči. Zdravotní pojištění (1500,- Kč na rok) je možné dětem uhradit až do konce května. Pokud uvažujete o extra platbě na jídlo, chceme Vás ujistit, že stačí i částka 500 Kč, která rodině pokryje nákup nejdůležitějších potravin (kukuřice, fazole, rýže) i na několik týdnů.

Naprosto chápeme, že i tady se někteří nachází v nelehké situaci a musí řešit vlastní starosti způsobené krizí. Hledali jsme proto možnost, jak co nejrychleji pomoci všem dětem v našem programu. Po pečlivém zvažování jsme se rozhodli použít polovinu peněz, které jsou určené na školné na druhý trimestr, na nakoupení a předání záchranných potravinových balíčků rodinám v nouzi. Nyní je opravdu nejdůležitější, aby všechny naše děti, ale i učitelé a zaměstnanci škol, zůstali zdraví a mohli se v pořádku vrátit do škol, jakmile to situace umožní. Druhá polovina školného na druhý trimestr zůstává pro děti na účtu. Pokud se školy otevřou v průběhu druhého trimestru a děti se vrátí do školních lavic, budou po nás školy vyžadovat zaplacení školného a dalších poplatků. Pokud se školy neotevřou, využijeme i druhou polovinu na další nouzový nákup potravin.

Na podporu záchranných potravinových balíčků jsme se rozhodli vyhlásit také sbírku, aby se podařilo nakoupit a včas distribuovat více potravin. Zdraví a přístup k základním potravinám je opravdu v tuto chvíli to nejdůležitější.

Moc Vám všem děkujeme za podporu a snahu společně situaci řešit. Neberte prosím informace o sbírce jako apel na další příspěvky. Velmi si vážíme pomoci, kterou jako adoptivní rodiče už dáváte dětem v programu adopcí. Budeme ale velmi vděční, když tuto sbírku budete sdílet dál a společně se nám podaří podpořit více dětí a lidí v nouzi.

Na závěr Vás chceme požádat o strpení s materiály za první trimestr. Školy jsou zavřené a nevydávají vysvědčení, nefungují ani pošty. Hned jak to bude možné, začne keňská kancelář spolu s dobrovolníky sbírat materiály od Vašich dětí. Takže se nebojte, vše dostanete, ale se zpožděním.

Děkujeme Vám za pochopení i spolupráci a přejeme pevné zdraví!
Vaše Centrum Narovinu

SPECIÁLNÍ PLATBY DĚTEM V PROGRAMU ADOPCE NA DÁLKU:

1) EXTRA PLATBY
Částka je zcela na Vás, v této nelehké situaci rodině pomůže jakýkoli příspěvek na účet číslo: 19-1460510217/0100  / účet ČR v EUR: 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ50 0100 0000 3530 7636 0217, BIC: KOMBCZPP), účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX). Jako variabilní symbol uveďte číslo 3 + číslo „Vašeho“ dítka, pod nímž je vedené v databázi „adoptovaných dětí“ (tj. např. 341023).

2) ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojistit dítě je možné vždy na období od června do května, a to zasláním částky 1 500 Kč (60 EUR) na náš účet: 19-1460510217/0100 (účet ČR v EUR: 35-3076360217/0100, IBAN: CZ50 0100 0000 3530 7636 0217, BIC: KOMBCZPP, účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500, IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX) do konce května. Jako variabilní symbol uveďte číslo 6 + číslo „vašeho“ dítka, pod nímž je vedené v databázi „adoptovaných dětí“ (tj. např. 641023).

AKTIVNÍ SBÍRKY CENTRA NAROVINU NA PŘÍMOU POMOC V KENI:

1) ZDRAVÍ
Sbírka pro kliniku Ostrova Naděje, abychom byli schopni poskytovat lékařské služby v této vyhrocené situaci v oblasti Rusinga Island (nákup ochranných pomůcek, kyslíku, potřebných léků, desinfekce, zajištění izolace infekčních pacientů atd.).

2) ZÁCHRANNÉ POTRAVINOVÉ BALÍČKY
Sbírka na nákup a distribuci záchranných potravinových balíčků rodinám v nouzi v celé Keni – pomoc dostanou všechny děti a studenti našeho programu Adopce na dálku a vybrané rodiny učitelů a zaměstnanců našich spolupracujících škol, které se ocitli v nouzi kvůli plošnému uzavření škol.

Příspěvky na obě sbírky můžete zasílat na sbírkový účet v ČR v CZK číslo: 107-6829480277/0100, účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500 (IBAN: SK1375000000004001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX), účet v ČR v EUR (příspěvky ze zahraničí, SEPA platba v EUR): 35-3076360217/0100 (IBAN: CZ5001000000353076360217, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX)

Variabilní symbol na podporu kliniky: 910
Variabilní symbol na záchranné potravinové balíčky: 200

Vážení přátelé, 

moc vám děkujeme za podporu a pomoc a s velkou radostí sdílíme, co se již podařilo realizovat. Před Velikonocemi bylo na sbírkovém účtu nashromážděno 50 000,- Kč a v Keni bylo pro kliniku ihned pořízeno následující:

1) Nákup chemikálií a výroba antibakteriálního mýdla na mytí rukou. Ředitel naší střední školy je chemik a společně se studenty loňského čtvrtého ročníku již vyráběli mýdlo při loňských problémech s cholerou.
2) Nákup kanystrů na vodu s kohoutkem, aby bylo možné připravit více míst na mytí rukou nejen v areálu Ostrova Naděje, ale i ve vesnici.
3) Nákup dalších kyslíkových bomb a příslušenství, aby bylo možné pomoci více pacientům.
4) Nákup léků – především paracetamol, antibiotika a antivirotika.
5) Nákup dostupných ochranných pomůcek – masky, jednorázové rukavice a obleky. Objednány jsou také respirátory a doufáme, že budou brzy dodány.
6) Nákup látky, ze které se začaly šít roušky. Do této aktivity bychom rádi zapojili také dobrovolníky a pokusíme se prosadit nošení roušek… Zaměstnanci Ostrova Naděje jdou příkladem a dělají osvětu pro celou komunitu v oblasti Rusinga Island.

Na klinice se realizovalo také několik preventivních opatření:
- čekárna se přesunula i ven, aby bylo možné udržet více prostoru mezi jednotlivými pacienty
- u vstupní brány do areálu nemocnice byl postaven stan, kde se měří teplota všem lidem
- pro lidi s horečkou a příznaky podobnými covid-19 je připravena izolace za budovou kliniky a připravili se i speciální možnosti izolovaných lůžek ve třídách školy

Sbírku tedy neukončujeme a moc vás prosíme o další sdílení a podporu, abychom mohli nakoupit více kvalitních ochranných pomůcek a dostatek čistících a desinfekčních prostředků pro desinfekci prostor kliniky a sanitky, abychom zajistili bezpečí našich zdravotníků a umožnili jim pomáhat místní komunitě bez velkého rizika.

Děkujeme a společně pomáháme dál. Centrum Narovinu

Příspěvky můžete posílat na sbírkový účet číslo 107-6829480277/0100, variabilní symbol kliniky 910 (účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500, IBAN: SK1375 0000 0000 4001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, v.s.: 910). Předem děkujeme za Vaši podporu, i malý příspěvek moc pomůže.

 

1

Přátelé, na všechny jarní akce máme na skladě připravenou keňskou kávu a čaj… Na akcích se teď nepotkáme, ale pošta i zásilkovna fungují, tak pokud můžete, objednejte si prosím zboží z našeho Férového obchůdku. Do e-shopu jsme přidali také 3 nové náramky, které se vyráběly v Ostrově Naděje na podzim...

Pokud budete chtít někomu udělat radost, můžete objednávat zde:
» Férový obchůdek

Vaše objednávky nám pomohou v udržení celého centra Ostrov Naděje.

Moc Vám děkujeme.
 

 

1

V souvislosti s touto situací vyhlašujeme SBÍRKU PRO KLINIKU Ostrov Naděje na Rusinga Island. Jedná se o jedinou funkční kliniku na ostrově, a proto bychom ji rádi podpořili nákupem dalších ochranných pomůcek, kyslíkových bomb a masek, dostatkem léků a pokud to bude situace vyžadovat, také navýšením dalšího personálu. Připravili bychom se tak na období, kdy bude potřeba rychle pomoci velkému počtu lidí v oblasti.

Příspěvky můžete posílat na sbírkový účet číslo 107-6829480277/0100, variabilní symbol kliniky 910 (účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500, IBAN: SK1375 0000 0000 4001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, v.s.: 910). Předem děkujeme za Vaši podporu, i malý příspěvek moc pomůže.

Přejeme všem pevné zdraví!

Centrum Narovinu

1

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,

chceme Vás informovat o aktuálním dění v Keni. Keňa hlásí 50 potvrzených případů nákazy koronavirem, bohužel se prakticky netestuje, testování funguje pouze ve 3 klinikách v celé zemi. v Keni, zemi s 50 miliony obyvatel, je k dispozici pouze 130 lůžek pro intenzivní péči a pro tento účel bylo vyškoleno 200 zdravotních sester. Keňská vláda nechala uzavřít veškeré školy a univerzity, zakázala shromáždění, volný pohyb osob, zavedla zákaz vycházení od 7 večer do 5 ráno. Naše kancelář v Nairobi pracuje v režimu Home Office.

Opatření k zamezení infekce téměř nefungují. Stěží vymahatelné je dodržování bezpečné vzdálenosti mezi lidmi v hustě obydlených čtvrtích a slumech, kde je navíc katastrofální hygiena a nedostatek vody. Problémem jsou i velké rodiny, kde pohromadě žijí všechny generace. Rodiny si nemají, jak pořídit roušky, dezinfekční prostředky ani jídlo.

V souvislosti s touto nelehkou situaci jsme se rozhodli pro několik opatření:

V tomto okamžiku důrazně ZAKAZUJEME posílání balíčků a dopisů poštou. Veškeré balíčky, které dorazí na poštu, musí být do 4 dnů vyzvednuté, jinak za každý den prodlení musí naše kancelář platit pokuty. Bohužel vzhledem k omezení pohybu je pro kancelář a dobrovolné koordinátory značně náročné dopisy a balíčky vyzvedávat, ani je nebudou moci v blízké době předat dětem.

Pokud chcete „Vaše" dítko podpořit v této nelehké situaci můžete zasláním EXTRA PLATBY určené na potraviny, hygienické potřeby a zdravotní pomůcky. Musíme Vás ale upozornit na to, že u mnoha rodin nebudeme moci zajistit zpětnou vazbu. Standardně dobrovolní koordinátoři pomáhají dětem s nákupem osobně a posílají nám zpětnou vazbu (fotografie, dopis, účtenka) jako důkaz toho, že se nákup uskutečnil. Nicméně nyní je naše možnost organizace v Keni omezena pouze na telefonický a internetový kontakt. Nesmíme koordinátory nutit chodit ven a ani nechceme riskovat jejich zdraví a bezpečí. Proto peníze budou posílány prostřednictvím naší účetní přímo na mobilní telefony rodin. Samotný nákup pak bude v gesci rodin a pouze ty s chytrými telefony nám budou moci zaslat informace o nákupu (foto a účtenky). Prosíme Vás tedy o pochopení.

Blíží se nám nové období ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. Jedná se o další možnost, jak můžete podpořit zdravotní stav „Vašich" dětí. Proto Vás moc prosíme, pokud můžete zaplatit "svým" dětem zdravotní pojištění, bude to v tomto okamžiku velmi hodnotná podpora a pomoc. Souhrnné informace o zdravotním pojištění obdržíte v průběhu příštího týdne.

V souvislosti s touto situací vyhlašujeme také SBÍRKU PRO KLINIKU Ostrov Naděje na Rusinga Island. Jedná se o jedinou funkční kliniku na ostrově, a proto bychom ji rádi podpořili nákupem dalších ochranných pomůcek, kyslíkových bomb a masek, dostatkem léků a pokud to bude situace vyžadovat, také navýšením dalšího personálu. Připravili bychom se tak na období, kdy bude potřeba rychle pomoci velkému počtu lidí v oblasti. Příspěvky můžete posílat na sbírkový účet číslo 107-6829480277/0100, variabilní symbol kliniky 910 (účet na Slovensku v EUR: 4001055909/7500, IBAN: SK1375 0000 0000 4001055909, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, v.s.: 910). Předem děkujeme za Vaši podporu, i malý příspěvek moc pomůže.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Vaše Centrum Narovinu

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,

v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru budou zaměstnanci Centra Narovinu pracovat z domova. Pokud se s námi budete potřebovat sejít v pražské kanceláři, kontaktujte nás prosím a domluvíme se na setkání osobně.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se situace brzy uklidní a bude možné vrátit se k běžnému provozu a všem aktivitám.

Centrum Narovinu

» Všechny kontakty najdete zde

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800, a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme v I. trimestru 2020 (k 31. 1. 2020) podpořili celkem 31 dětí (celkem se jedná o částku 121 600,- Kč + 540 EUR).

Tyto děti přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“ a díky Klubu přátel adopce nemusely přerušit školní docházku.

Děkujeme Vám

40563 Felix Obongo
41493 Stevin Andiego
41782 Elizabeth Stephanie Wangare
51685 Lucy Anyango Okongo
51733 Wiclife Ochieng Okuku
51737 Collins Ochieng Mboya
51979 Cavine Odhiambo Ochieng
52153 Lenox Oketch Samwel
52193 Brian Rooney Oluoch
52616 Henry Otieno Ouma
52643 James Orengo Owuato
52761 Naivil Bryan Ochieng
52772 Alphonce Barrack Okumu
52785 John Onyango Otieno
52790 Maida Eunice Adhiambo
52832 Steven Odhiambo Owiti
52833 Hellen Prose
52845 Brighton Richard Ouma
52846 Dancashon Otieno Jaoko
52849 Geoffrey Wishley Otieno
52852 Brighton Onyango Odoyo
52854 Evance Omondi Okoth
52857 Cindy Ann
52861 Mike Ronald
52863 Bromick Otieno Adero
52868 Sally Halima Odoyo
52869 Trevor Gill Christ Otieno
52870 Beryl Achieng Odira
52872 Frederick Odiwour Obudho
52874 Eugine Makambo
52875 Wilfred Ongera Bosire

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800, a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme v I. trimestru 2019 (k 31. 1. 2019) podpořili celkem 64 dětí (celkem se jedná o částku 245 200,- Kč).

Tyto děti přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“ a díky Klubu přátel adopce nemusely přerušit školní docházku.

Děkujeme Vám

40476 Shaban Mgodo Baraza
40563 Felix Obongo
40708 Peris Wanjiku
40718 Everlyne Wairimu
40892 Collins Onyango
40913 Michelle Mwanzia
40946 Praise Amani Mukonambi
40987 Tofiq Abdhalla
41081 Charles Munuve Mutiso
41127 Steven Macharia Kihonge
41193 Mercy Lumayo
41231 Chrisantus Malala Juma
41292 Kennedy Otieno
41295 Antony Omondi Omondi
41669 Naomi Muthoni
41718 Yvone Obisa Amugune
41738 Rose Mwanga Kadenge
41786 Treazah Muhonja
50419 Bridgit Wanjiru
51348 Velma Achieng
51404 Sophia Anyango Odira
51429 Chrispine Ochieng
51443 Debra Achipi Obote
51471 Cammulance Kavere
51516 Agrey Adeka
51543 Valdas Adamcus Owuor Sitock
51655 Judith Achieng
51685 Lucy Anyango Okongo
51722 Pauline Odira
51730 Gordon Lumumba Odhiambo
51733 Wiclife Ochieng Okuku
51737 Collins Ochieng Mboya
51775 Tacquine Okoth Omogo
51816 Mary Joyline Atieno
51841 Mariam Kamra Wanyama
51864 Joria Sudi
51979 Cavine Odhiambo Ochieng
51990 Beatrice Akinyi Odhiambo
52011 Eugine Akello Wandeo
52026 Inna Reisa Otieno
52057 Vera Spencer Adhiambo
52095 Delon Hastings Otieno
52153 Lenox  Oketch Samwel
52271 Stanley Owire Ken
52420 Jackson Mwanza Musau
52573 Michael Odhiambo Ondiek
52672 William Awino Ombalo
52711 Agnes Akinyi Owour
52756 Ashlian Osewe
52757 David Sanchez Ochieng
52758 Tyron Terry Okinyi
52759 Rozenta Anyango Okumu
52760 Viola  Akinyi Odhiambo
52761 Naivil Bryan Ochieng
52763 Cavin Ochieng Ochieng
52772 Alphonce Barrack Okumu
52776 Marion Shako
52778 Frankline Onyango Ajul
52782 Susan Teressa  Atieno
52784 Ronaldo Otieno
52785 John Onyango Otieno
52786 Evvy  Akinyi Otata
52789 Ginell Castro
4097 Edwin Odhiambo Murvine Ogutu
 

Děkujeme všem úžasným lidem z ČR, SR i Keni za obrovskou podporu a pomoc. Do dnešního dne jsme ve sbírce pro Ruth nashromáždili potřebnou částku. Pokud se také podaří domluvit podporu z keňského pojištění NHIF a z nadace Faraja Cancer Center, bude uhrazena nejen celá léčba, ale také všechny potřebné výdaje (pobyt v Nairobi po celou dobu, cestovní výdaje, stravu atd.), které by jinak velmi zatížily rodinu. Průběžně budeme sdělovat detailní informace z léčby i čerpání financí.

» Poděkování adoptivní maminky Ruth

» Více na www.facebook.com/CentrumNarovinu

Férový obchůdek podporuje Ostrov Naděje
Hledáme nové koordinátory projektu Adopce na dálku
Kdo tvoří tým Centra Narovinu? Představujeme dobrovolníky v ČR a v Keni
Klub přátel adopce
Představujeme novou posilu v pražské kanceláři
Důležitost zdravotního pojištění pro děti v Keni
Zajímavé extra platby
Jak studenti Ostrova Naděje hodnotí svou školu, která je jiná než běžné školy v Keni?
Na co jsme hrdí
Výsledky „Celostátní srovnávací zkoušky středního vzdělání“ (Kenyan Certificate of Secondary Education) humanistické školy Ostrov Naděje v roce 2019
Postřehy dobrovolníků a adoptivních rodičů z cesty do Keni
Děkujeme za podporu partnerským školám – Férový obchůdek na jarmarku
 

 

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,

obracíme se na vás s žádostí o pomoc. Rozhodli jsme se zorganizovat finanční sbírku pro Ruth, která má rakovinu a její rodina nemá dostatek financí na zahájení léčby.

Ruth je 19 let a má 8 sourozenců. Matka musí rodinu živit sama rybařením a prodejem ryb, protože otec je již starý a nemocný. Bydlí ve dvoupokojovém hliněném domku a měsíčně má rodina příjem okolo 100 korun. Ruth studuje 3. ročník střední školy Island of Hope Humanist Mixed Boarding School v našem komunitním centru Ostrov Naděje.

Dívce nebylo poslední tři měsíce moc dobře a stěžovala si na bolest v krku. Navštívila naši kliniku a poté byla převezena do jiné nemocnice v Kisumu, kde byla na 4 dny hospitalizována. Bylo zjištěno, že má kolem nosohltanu zvětšující se útvar. Výsledky biopsie bohužel ukázaly, že buňky jsou rakovinotvorné. Nyní má velké bolesti, její stav se každým dnem zhoršuje a je třeba její situaci rychle řešit. Bylo doporučeno pokračovat v léčení v Agha Khan Hospital nebo v Texas Cancer center. Obě kliniky jsou v Nairobi a Ruth bude muset cestovat přes 420 km. Vzhledem k tomu, že se nález nachází mezi nosem a očima, by operace na odstranění nádoru byla riskantní a je velká pravděpodobnost, že by ztratila zrak, sluch a čich. Chemoterapie a radioterapie jsou proto nejvhodnější možnosti.

Adoptivní rodič dívce hradil zdravotní pojištění a přispěl na její léčbu i další mimořádnou platbou, ale již nyní jsou limity, které mohou být pokryty ze zdravotního pojištění, vyčerpány. Rodina Ruth se snaží zajistit i státní zdravotní pojištění (NHIF), které by snad mohlo pokrýt náklady na hospitalizaci. Nicméně je to velmi zdlouhavý administrativní proces a vzhledem k naléhavosti věci by bylo potřeba, aby léčba začala co nejdříve, protože se dívky stav velmi rychle zhoršuje. Hledáme i další možnosti podpory přímo v Keni, ale protože se jedná o vysokou částku, obracíme se s žádostí o pomoc i na vás…

Celkové odhadované náklady, včetně chemoterapie, radioterapie, skenování aj., činí prozatím cca 830 600 KES (cca 180 000,- Kč). Své příspěvky můžete posílat na číslo sbírkového účtu: 107-6829480277/0100, variabilní symbol Ruth 151634.

I poslání malé částky pomůže snížit celkové vysoké náklady.
Předem děkujeme za podporu,
Centrum Narovinu

1

Děkujeme za podporu dětí v Keni na jejich cestě za lepší budoucností. ❤️

Stáhnout Stáhnout video (89 MB)

» Databázi dětí v programu a více detailních informací najdete zde.
» 15 let AdopceAfrika.cz

Nakoukněte s námi do domácího prostředí dívky i do střední školy, kterou navštěvuje.
Podpora vzdělání má smysl! Nejbližší nástupní termín dětí do školy je leden. Pošlete to prosím dál… Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. ❤️

Stáhnout Stáhnout video (177 MB)

» Databázi dětí v programu a více detailních informací najdete zde.
» 15 let AdopceAfrika.cz

Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,

přejeme Vám poklidné svátky vánoční a do nového roku hodně zdraví, lásky, spokojenosti a radosti.

Jsme moc rádi, že i tento rok jste byli s námi a těšíme se na další spolupráci i v příštím roce,

Vaše Centrum Narovinu

Dobrý den paní Feminová,

nevím, jestli si ještě vzpomenete, ale před několika roky jsme spolu koordinovali naši sponzorskou činnost ve prospěch námi vybraného dítka.

Já se jmenuji Jaroslav Vlasák a spolu s manželkou jsme chtěli pomoci nějakému človíčkovi, který někde ve světě tu naši pomoc potřebuje.

Kontaktovali jsme proto na jaře roku 2004 „Centrum Narovinu“ a vybrali jsme si dítko, kterému jsme chtěli alespoň částečně ulehčit jeho mládí.

To naše vybrané dítko se jmenuje Okumu Petersona Gillumba, pocházel z Kisumu Island v Keni. Bylo mu tehdy šest let, jeho maminka zemřela a jeho otec se staral o Okumu, ale také o jeho čtyři sourozence. Právě jeho nelehký osud byl rozhodující pro náš výběr… Kontaktní osobou v té době pro nás byla paní Lucie Valtová.

Náš adoptovaný syn (s označením 50680 ve vaší databázi) v roce 2004 nastoupil do prvé třídy. Přeskočím celou řadu let, které naše sponzorství pokračovalo. Náš adoptivní syn úspěšně dokončil základní školu a pokračoval za naší podpory na škole střední. Úspěšnou maturitou naše sponzorství skončilo.

Zůstali jsme ale v kontaktu a náš adoptivní syn pokračoval ve studiu i na univerzitě…!

Úspěšně studium zakončil, jak vyplývá z jeho přiloženého dopisu:

Ahoj tati, jak se máš? Doufám, že dobře. Je tu další příležitost, za kterou děkuji Bohu, že vás mohu oslovit a konverzovat.

Naše pouto skončilo a vaše podpora byla úspěšná, i když náročná a vyčerpávající. Bylo také nešťastné, že jsme byli všichni ze spolupracující organizce propuštěni poté, co se snížil jejich finanční dar o 42 %, a tak byli donuceni poslat domů mnoho svých zaměstnanců. Nicméně jsem se za poslední měsíc přestěhoval do Nairobi, což je hlavní město Keni, abych navštívil několik organizací, které považuji za relevantní pro stáž nebo práci, ale bez / nebo s nízkou odezvou.

Konečně, to datum je tady s námi a je to pátek 6. prosince 2019. Proto s velkou pokorou zvu tebe tati a tvoji rodinu, na 14. promoci na univerzitě Masinde Muliro. Děkuji, tati za podporu na dlouhé cestě od dětství až do současnosti, moc děkuji a Buh ti žehnej.

Určitě se mnou budete souhlasit, že pocit radosti i pýchy je asi oprávněný!!

Chtěli bychom Vám s manželkou poděkovat za činnost, která nám umožnila pomoci jednomu človíčkovi z Afriky zásadně změnit život!!! Asi si ani neumíme úplně dobře představit jak…

Zdravím a přeji Vám osobně mnoho úspěchů při záslužné činnosti.

Jaroslav Vlasák
 

1

Podpora vzdělání má smysl! Podpořte i Vy program Adopce na dálku a pošlete jedno z dětí od ledna do školy…

» Databázi dětí v programu a více detailních informací najdete zde. Děkujeme.
» 15 let AdopceAfrika.cz

Příběh Evelyne

Stáhnout Stáhnout video (259 MB)

Příběh Dansona

Stáhnout Stáhnout video (607 MB)

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800, a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme v III. trimestru 2019 (k 30. 9. 2019) podpořili celkem 57 dětí (celkem se jedná o částku 225 200,- Kč).

Tyto děti přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“ a díky Klubu přátel adopce nemusely přerušit školní docházku.

Děkujeme Vám

40476 Shaban Mgodo Baraza
40563 Felix Obongo
40708 Peris Wanjiku
40718 Everlyne Wairimu
40776 Francis Owino Jeje
40821 Abel Njoroge
40892 Collins Onyango
40893 Cynthia Akinyi Otieno
40913 Michelle Mwanzia
41127 Steven Macharia Kihonge
41231 Chrisantus Malala Juma
41242 Altem Nanusendo
41302 Emmanuel (Hamisi) Wekesa (Furukha)
41323 Lavenda Awuor Ondito
41417 Paul Maina
41422 Emmanuel Sikuku
41493 Stevin Andiego
41669 Naomi Muthoni
41718 Yvone Obisa Amugune
41738 Rose Mwanga Kadenge
41752 Purity Kageha
41786 Treazah Muhonja
50419 Bridgit Wanjiru
50810 Annet Adagi Jalenga
50956 Brian Otieno
51404 Sophia Anyango Odira
51443 Debra Achipi Obote
51449 Anastasiah Wairimu
51471 Cammulance Kavere
51493 Nazarene Wanjiru
51516 Agrey Adeka
51543 Valdas Adamcus Owuor Sitock
51655 Judith Achieng
51685 Lucy Anyango Okongo
51719 Richard Odira
51722 Pauline Odira
51730 Gordon Lumumba Odhiambo
51733 Wiclife Ochieng Okuku
51737 Collins Ochieng Mboya
51753 Mishel Akinyi Odero
51841 Mariam Kamra Wanyama
51979 Cavine Odhiambo Ochieng
52039 Liston Opiyo
52057 Vera Spencer Adhiambo
52153 Lenox  Oketch Samwel
52193 Brian Rooney Oluoch
52234 Brian Okoth Odhiambo
52420 Jackson Mwanza Musau
52451 Felix  Momanyi
52616 Henry Otieno Ouma
52630 Lenox  Jared Otieno
52643 James  Orengo Owuato
52772 Alphonce Barrack Okumu
52785 John Onyango Otieno
52790 Maida Eunice Adhiambo
52791 Suleiman  Opiyo Opiyo
52794 Loise Nyaroko Waita
 

Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou pod v. s. 800, a kam jdou i přeplatky, které nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme
v II. trimestru 2019 (k 31. 5. 2019) podpořili celkem 56 dětí (celkem se jedná o částku 256 947,- Kč).

Tyto děti přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“ a díky Klubu přátel adopce nemusely přerušit školní docházku.

Děkujeme Vám

40476 Shaban Mgodo Baraza
40563 Felix Obongo
40708 Peris Wanjiku
40718 Everlyne Wairimu
40892 Collins Onyango
40913 Michelle Mwanzia
40987 Tofiq Abdhalla
41081 Charles Munuve Mutiso
41127 Steven Macharia Kihonge
41193 Mercy Lumayo
41231 Chrisantus Malala Juma
41295 Antony Omondi Omondi
41323 Lavenda Awuor Ondito
41493 Stevin Andiego
41669 Naomi Muthoni
41718 Yvone Obisa Amugune
41738 Rose Mwanga Kadenge
41786 Treazah Muhonja
50419 Bridgit Wanjiru
50810 Annet Adagi Jalenga
51404 Sophia Anyango Odira
51443 Debra Achipi Obote
51471 Cammulance Kavere
51493 Nazarene Wanjiru
51516 Agrey Adeka
51543 Valdas Adamcus Owuor Sitock
51655 Judith Achieng
51685 Lucy Anyango Okongo
51722 Pauline Odira
51730 Gordon Lumumba Odhiambo
51733 Wiclife Ochieng Okuku
51737 Collins Ochieng Mboya
51753 Mishel Akinyi Odero
51841 Mariam Kamra Wanyama
51979 Cavine Odhiambo Ochieng
52011 Eugine Akello Wandeo
52026 Inna Reisa Otieno
52039 Liston Opiyo
52057 Vera Spencer Adhiambo
52095 Delon Hastings Otieno
52153 Lenox  Oketch Samwel
52169 Iddah  Atieno Otieno
52234 Brian Okoth Odhiambo
52420 Jackson Mwanza Musau
52630 Lenox  Jared Otieno
52643 James  Orengo Owuato
52672 William Awino Ombalo
52756 Ashlian Osewe
52761 Naivil Bryan Ochieng
52772 Alphonce Barrack Okumu
52784 Ronaldo Otieno
52785 John Onyango Otieno
52790 Maida Eunice Adhiambo
52791 Suleiman  Opiyo Opiyo
52792 Bertha Achieng Odero
52793 Caroline  Wanjiku Njoroge
 

Park Lane International School
14.12. 2019, 12 hod. – 18. hod
Valdštejnská 151/6a, Park Lane campus Praha 1.

Nasajte atmosféru z minulé akce Winter Market 2018. Férový obchůdek Centra Narovinu bude i letos u toho.

Forma práce: plný úvazek  –  HPP, pevná pracovní doba
Pozice: Asistentka administrativního zajištění projektu pomoci na dálku „Adopce afrických dětí“
Obor: administrativa v neziskovém sektoru - rozvojová spolupráce a výchova, dobrovolnictví
Region: Praha
Text inzerátu: Centrum Narovinu, o.p.s. je obecně prospěšná společnost zabývající se mezinárodní rozvojovou spoluprací s Afrikou a globální rozvojovou výchovou hledá asistenta/ku administrativního zajištění – především pro rozvojový projekt „Adopce afrických dětí“.

Náplň práce:

 • administrativně-technická podpora projektu a pomoc se zajištěním chodu celé kanceláře (správa databáze projektu „Adopce afrických dětí“, vyřizování emailů, telefonátů, …)
 • komunikace s kanceláří v Nairobi
 • komunikace s „adoptivními rodiči“, dobrovolnými koordinátory adopcí a dobrovolníky
 • pomoc s organizací miniobchůdku v duchu fair trade
 • pomoc na akcích organizace (benefiční akce, prezentační stánky…)

Požadujeme:

 • min. SŠ vzdělání
 • dobré organizační a komunikační schopnosti
 • zkušenost s administrativně-technickým vedením kanceláře
 • znalost práce na PC (MS Office – především Excel na velmi dobré úrovni, databáze, internet)
 • nutná dobrá znalost angličtiny slovem i písmem
 • samostatnost, spolehlivost, systematičnost, pečlivost a zodpovědnost, trpělivost
 • předpoklady pro práci v týmu a ochota zapojit se i do dalších činností v rámci organizace
 • ochota se učit a doplňovat si informace, zájem o rozvojovou spolupráci a Afriku

Výhodou: praxe na podobné pozici v neziskové organizaci, zkušenost v oblasti rozvojové spolupráce, příjemné vystupování, komunikativnost, záliba v excelovských tabulkách, porozumění mluvené/africké angličtině

Nabízíme:

 1. Možnost přímo sledovat smysluplnost své práce
 2. Práci v příjemném kolektivu lidí vyznačujících se chutí pomáhat
 3. Sick days, občasná možnost home office
 4. 25 dní dovolené
 5. Nástupní plat: 21 000,- Kč (hrubého)

Vážné zájemce prosíme, aby poslali svůj strukturovaný životopis + motivační dopis co nejdříve e-mailem na adela.parikova@adopceafrika.cz. Osobní schůzky se zájemci budou probíhat během prosince a nástup by byl ihned, nejpozději od ledna 2020.

Název organizace: Centrum Narovinu, o.p.s., Adresa: Sokolská 32, Praha 2, www.adopceafrika.cz

1

Úterý 3. 12. 2019 od 17:30 hod.
Činoherní kavárna, Ve Smečkách 26, Praha 1

17:30 – 18:30 Promítání a povídání o životě v Keni a zkušenostech s rozvojovými projekty

Povídat přijdou naši koordinátoři Petra Augustová a Jiří Štancl, kteří se nedávno vrátili z Keni. Během své cesty navštívili své adoptované děti a také navštívili „Ostrov Naděje“.

Z Keni se vrátila i Evelína Milfortová, která bude vyprávět své zkušenosti se zdravotním systémem v Keni. A prohlédnout si, a třeba i zakoupit, si budete moci její nádherné fotografie.

18:30 – 19:30 Africké tržiště – dárky s příběhem z Férového obchůdku, přijďte si nakoupit originální dárky

19:30 -21:00 Lucie Strnadová a Petr Kohoutek v programu skupiny Melissa

Celý výdělek podpoří vzdělání dětí z Ostrova Naděje v Keni.

» Událost na facebooku

1

30.10. 2019, 13 – 18 hod.
Mariánské náměstí 1/98, 110 00 Praha

Užijte si s námi příjemné předvánoční setkání v prostoru Dílny. Přijďte se potěšit a nakoupit rukodělné výrobky, krásné dárky pro vás a vaše blízké. Férový obchůdek Centra Narovinu nebude samozřejmě chybět.

Více na:
» Vánoční jarmark
» Ústřední knihovna - Dílna

Desáté SLOU DAYS
22. 11. v 12:00 až 23. 11. v 20:00
Hauch Gallery
Pobřežní 20a, 186 00 Praha

Opět se těšte na Shopping zónu, kde najdete udržitelnou módu, organickou kosmetiku a doplňky. Na akci si budete moci zakoupit také dárkové certifikáty s náramky Centra Narovinu podporující vzdělání, zdravotní péči a rozvoj komunitního centra Ostrov Naděje v Keni. Děkujeme ❤️

» Událost na facebooku

Medový den
23. 11.  09:00 – 14:00
Dům dětí a mládeže „OSTROV“, Šultysova 518, Slaný

Tvořivé dílny pro děti i dospělé, výroba adventních věnců, dárků, dekorací, zdobení medových perníčků. Prezentace včelařského kroužku pod ZOSV Slaný, lité a máčené svíčky z včelího vosku. Prodej rukodělných výrobků, šperků. Centrum Narovinu u toho bude také s tvořivou dílničkou a Férovým obchůdkem. Těšíme se na setkání.

» Více na www.ostrov-svc.cz/program-akci/423-medovy-den-9-rocnik

 

Clarion Congress Hotel Prague ****, Freyova 945/33, Praha 9, Metro B – Vysočanská

Největší cestovatelský festival v ČR – 5 promítacích sálů, společně s Exotic Food Festivalem, exotické tance, 70 projekcí, osobnosti českého cestovatelství.

Centrum Narovinu obohatí program festivalu dárky s příběhem z Férového obchůdku (keňská káva a čaj, mastkové výrobky, šperky, dárkové certifikáty a další…). Přijďte si nakoupit originální dárky z Keni, které určitě potěší každého a my Vaší podporou potěšíme a podpoříme děti z Ostrova Naděje, kam 100 % výdělku vracíme.

Těšíme se na setkání

» Cestovatelský festival Kolem světa
» Událost na Facebooku

Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, Metro A – Staroměstská

Cestovatelsko-outdoorový festival – Hory, cestování, divoká voda, běh, kolo, skialp… 80 přednášek, workshopů a filmů. Víkend plný zajímavých lidí.

Centrum Narovinu obohatí program festivalu dárky s příběhem z Férového obchůdku (keňská káva a čaj, mastkové výrobky, šperky, dárkové certifikáty a další…). Přijďte si nakoupit originální dárky z Keni, které určitě potěší každého a my Vaší podporou potěšíme a podpoříme děti z Ostrova Naděje, kam 100 % výdělku vracíme.

Těšíme se na setkání

» Festival Obzory
» Událost na Facebooku

Kdo tvoří tým Centra Narovinu? Představujeme dobrovolníky v ČR a v Keni
Klub přátel adopce
Jak dopadla videa dětí v programu Adopce na dálku?
Zajímavé extra platby pro děti v programu Adopce na dálku
Hledáme nové partnery pro projekt Ostrov Naděje, komunitní centrum na Rusinga Island v Keni
Kolik stojí vzdělání v Keni? Stačí na to výše příspěvku od adoptivních rodičů? Proč se studentům tvoří dluhy? Jak tuto situaci řeší kancelář Centra Narovinu?
Projekt Keňa na Gymnáziu
 

 

Mladá fotografka Regina Jäger ze Švýcarska ve spolupráci s Centrem Narovinu představuje fotografie zachycující každodenní život komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni.

Toto komplexní komunitní centrum dnes už poskytuje služeby celé místní komunitě, je i zázemím pro více než 500 dětí. Jeho součástí je sirotčinec, MŠ, ZŠ, internátní střední škola, vzdělávací centrum s knihovnou, zdravotní klinika, řemeslné dílny a farma se zavlažovacím systémem, ovocnými stromy a chovem ryb a slepic.

Výstava je prodejní a potrvá do konce října.

» KC Nová Beseda

Zveme Vás na tradiční akci Holubovy Holice, kdy si připomínáme narození pana Dr. Emila Holuba, 7. října 1847, v Holicích.

Program akce začíná ve středu 2.10. pohádkou v muzeum pro žáky ZŠ a maminky s malými dětmi. Ve čtvrtek 3.10.promítáme film pana J. Svatoše „Archa světel a stínů“ v městském kině, dopoledne pro ZŠ a odpoledne pro veřejnost. Pátek 4.10. je určen besedě účastníků Rallye Dakar v sále KD města Holic. Vše vyvrcholí v sobotu 5.10. Africkou sobotou v muzeu, Centrum Narovinu přijede se svým Férovým obchůdkem a připraví workshop s africkou tématikou pro děti i dospělé. Odpoledne zde vystoupí africká skupina E.M.O.N.G.O..

Na všechny akce Vás srdečně zveme. Vstupy v rámci akce Holubovy Holice zdarma.

» Holubovy Holice 2019

A Centrum Narovinu bude u toho… Přijďte si nakoupit dárečky Férového obchůdku.

13. ročník „Dne neziskových organizací v Praze 5“ bude tradičně probíhat na pěší zóně Anděl, a to ve čtvrtek 12. září od 11 do 17 hodin.

Cílem akce je zvýšit osvětu o fungování neziskových organizací, informovat veřejnost o nabídce sociálních služeb nebo volnočasových aktivit v páté městské části.

Zástupci neziskových organizací budou mít prostor představit svou činnost a budou moci prodávat své výrobky s podmínkou, že výtěžek bude použit na charitativní účely. Den neziskových organizací je pro občany i pro neziskové organizace zcela zdarma.

» Více informací

Třeba mastkového slona či hrocha pro štěstí… Dáreček vyrobený v Keni kameníky Kisi a dekorovaný ženami Ostrova Naděje určitě potěší každého a my Vaší podporou potěšíme a podpoříme děti z Ostrova Naděje, kam 100 % výdělku vracíme.

» Více k projektu Ostrova Naděje zde.

Na konci září se také můžete těšit na novou kolekci náramků, kterou jsme pro vás připravili s dětmi a dobrovolníky projektu v Keni a České republice. I to bude krásný symbolický dárek pro přátele a příznivce rozvojových projektů.

V nabídce Férového obchůdku dále najdete keňskou kávu a čaj • další výrobky z mastku, proutí, dřeva • dárkové certifikáty a balíčky • šperky… Na Vánoce také pro firmy připravujeme vánoční balíčky pro zaměstnance či firemní partnery v různých hodnotách a provedení.

» Férový obchůdek

Více informací na simona.hertusova@adopceafrika.cz, mobil 608 301 270

1

Všechno to začalo během loňského „Giving Tuesday“, to je 27. listopadu 2018. Já, Srb z Jižní Afriky, jsem byl ve studentské radě na mé vysoké škole a souhlasil  jsem s tím, že pomůžu zorganizovat akci pro relativně neznámou neziskovou organizaci. Pomáhají ženám a dětem v Africe což zní typicky, ale realita byla daleko od toho. Afrika především není země a zakladatelka organizace, Dana Feminová správně ostatním připomíná, že projekt sídlí v Keni.

Rychle jsem se dozvěděl, že ona a její tým strávili posledních 16 let budováním celé komunity na ostrově Rusinga úplně od základů – a to doslova. „Ostrov Naděje“ se skládá z kliniky, sirotčince, mateřské školky, základní a střední školy, se všemi budovami, které s tím souvisí. Zaměřují se nejen na vzdělání dětí, ale také na posílení postavení žen v místní viktoriánské komunitě.

K dobrovolnictví mě přivedla zmiňovaná akce, ale co mě opravdu přesvědčilo byla zdejší autentičnost. Neřídí Vás tu byrokratické a institucionální struktury  jako v nějaké velké organizaci, kde se problémy v Keni zdají být daleko od toho, co děláte. Děti a ženy jsou vždy jádrem diskuze, takže když se posadíme s Danou, abychom diskutovali o tom, co je třeba udělat, je to jako interakce člověk s člověkem, nikoliv dobrovolník a zaměstnavatel. A když už jsme u toho, potřebujeme více „dobrovolníků“, tj. Úžasných lidí, jako jsi ty (možná), kteří chtějí jen pomoci.

Můžete se zapojit s jakoukoliv dovedností, která Vás baví, od hledání online výukových pomůcek, pomoci s technickou stránkou výpočetní techniky, programováním, vývojem webových stránek až po hledání týmových cvičení, cvičení o důvěře pro učitele a děti. Můžete ostrov navštívit jako fotograf, pomoci s kutilskými projekty nebo jen získávat finanční prostředky tady v Praze. Seznam dále pokračuje. Samozřejmě jedna z věcí, kterou pro ně můžete udělat zde v Praze je uspořádání charitativní akce, což je přesně to, co jsme udělali v Café Globe v květnu minulého měsíce.

Tým se skládal z vysokoškolských studentů z Anglo-americké vysoké školy, jako jsem já, expatů pracujících v Praze a místních Čechů jako je Dana a Simona. Všichni jsme přišli ze 4 různých kontinentů. Akce se skládala z vyprávění, hudebních vystoupení (umělci z Gambie a z USA), promítali jsme videa z Ostrova Naděje, mluvili o jeho historii, zorganizovali jsme aukci a prodávali produkty z Keni jako je místní káva, čaj, nádobí, šperky z mastku a další. Celkově to byla hluboce naplňující zkušenost sdílet s cizími lidmi tu neuvěřitelnou práci, kterou Centrum Narovinu dělá. Udělali jsme velký kus práce, ve kterém budeme pokračovat a to jsme teprve začali.

Určitě byste se chtěli dozvědět více podrobností, proto neváhejte a vydejte se na naši stránku na Facebooku (odkaz níže) a sledujte nás. Těšíme se na Vás na našem dalším dobrovolnickém setkání, které je opravdu více než jen informativní schůzka. Přijďte, ptejte se a zjistěte, jak můžete pomoci. Podívejte se na náš Facebook, kde najdete podrobnější informace a informace o nás (odkazy níže). Těšíme se na setkání s Vámi

Milan, Anglo-americká vysoká škola

Facebook Rusinga Island of Hope: www.facebook.com/Rusingaislandofhope
Facebook Centra Narovinu: www.facebook.com/CentrumNarovinu
Webové stránky: www.centrumnarovinu.cz
 

1

Reginini rodiče jsou již staří, matka prodává vodu a vydělá asi 3,000 Ksh měsíčně (cca 600 Kč) na nájem a jídlo. Sestra Reginy je mentálně postižená a Regina má problémy s nohou a nemůže pořádně chodit, proto používá invalidní vozík. Regina studuje na univerzitě United States International University – Africa bakalářský čtyřletý obor mezinárodní vztahy.

Studium oboru Mezinárodní vztahy jí velmi baví a do studia je velmi zapálená. Dívka je výborná studentka, od podzimního semestru 2016, kdy nastoupila, má ze zkoušek samá A, jen párkrát B. Ve škole je aktivní a byla zvolená ve školních volbách jako oficiální zástupce zdravotně postižených, bude tedy propagovat a zasazovat se o téma integrace zdravotně postižených studentů. Ve volném čase se zabývá fundraisingem v televizi a na sociálních sítích a účastní se vzdělávacích seminářů na toto téma.

» Dopis v češtině
» Originál v angličtině

Regina již svého adoptivního rodiče má... Podpořit však můžete další dětí v programu:

» Děti, které můžete podpořit

Líbí se Vám projekt podpory vzdělání dětí v Keni, ale momentální situace vám nedovoluje adoptovat si na dálku některé z dětí? Zapojte se do Klubu přátel adopce… I symbolická pravidelná měsíční částka velmi dětem pomůže, děkujeme ❤️

Přidejte si GIVTího pomocníka do vašeho prohlížeče na počítači nebo notebooku a při návštěvě e-shopu vás upozorní, že můžete pomáhat… Tak při nakupování už nikdy nezapomenete udělat dobrý skutek

V tomto videu se můžete podívat, jak jednoduchý a šikovný GIVTí pomocník je. A pak už si ho rovnou přidejte givt.cz/ziskat-pomocnika

Děkujeme, že na nás při svých online nákupech nezapomínáte bitly.com/Centrum_Narovinu, všechny příspěvky věnujeme na rozvoj komunitního centra Ostrov Naděje v Keni. Předem děkujeme za podporu

Internet je zprovozněn a proto obnovujeme běžný provoz Centra Narovinu. Děkujeme za pochopení omezení provozu a těšíme se opět na Vás.

Kvůli dlouhodobému výpadku internetu zaměstnanci kanceláře Centra Narovinu pracují z domova a do pražské kanceláře docházejí jen na předem domluvené schůzky. To samé se také týká Férového obchůdku. Objednávky přes e-shop vyřizujeme bez omezení.

Každé dítě na této planetě si zaslouží prožít šťastné dětství… A mít otevřenou budoucnost k plnění svých snů. Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku je mnohem více než pouhá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými kulturami. Příběhy dětí z programu sdílíme ve složce VideaNa další příběhy se můžete podívat zde.

15 h – 18 h –  Odpoledne her s africkým jarmarkem a báječným vyráběním

ZOO Dvůr Králové nad Labem

Těšit se můžete na:

 • velký koncert zimbabwské skupiny Iyasa a promítání v letním kině – v sobotu 13. července
 • dvě malá vystoupení skupiny Iyasa – každý den
 • africké tržiště – každý den
 • sochání se sochařkou Maudi – každý den

Centrum Narovinu bude u toho také celý týden. Přijďte si nakoupit dárečky Férového obchůdku a v rámci afrických workshopů se přeneste na chvíli do Afriky… Těšíme se na setkání

Více na  safaripark.cz/cz/naplanuj-si-navstevu/plan-akci/africke-leto-2

Zveme na výstavu fotografií Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima.

 

1

Zahradní slavnost a pasování na čtenáře se bude konat ve čtvrtek 27.6. od 17 hodin. Centrum Narovinu doplní program o dárečky s příběhem Férového obchůdku.

» Více informací

Můj přítel Pavel se rozhodl splnit můj sen a dát mi ten nejkrásnější dárek k narozeninám, a to dovolenou v Keni. Umožnil mi tak návštěvu 6 keňských dětí (z celkových 9), které již nějakou dobu podporuji přes Centrum Narovinu. Tímto článkem chci příteli opět poděkovat za to, že jsem mohla navštívit své milované děti, jejich rodiny, školy, ale také úžasné keňské koordinátory. Splnil tím sen mně a také dětem, které si naše setkání také přály.

Konečně nastal 12. březen a my odletěli s cestovní kanceláří jako turisté do Mombasy. Následně jsme se ubytovali v resortu na pláži (cca 130 km od Mombasy), kde jsme 6 dní strávili relaxací na bílých plážích u Indického oceánu. Po kýženém odpočinku jsme z Mombasy přeletěli do Nairobi. Na nairobském letišti na nás, dle domluvy, čekal usměvavý a velmi milý koordinátor Peter, který byl pro nás řidičem, průvodcem a přítelem během cest za mými dětmi. V Nairobi jsme byli ubytováni v hotelu Shalom, který je ve stejném areálu jako nairobská kancelář, kterou jsme navštívili a seznámili se s děvčaty, která zajišťují vše ohledně adoptivních dětí.

Následující den nás ještě před cestou přivítala úžasná koordinátorka Mary M Benjamin a také moc ochotný ředitel keňské kanceláře Kennedy Okongo. Než jsme se vydali do Gakindu (cca 100km od Nairobi) za mým chlapcem Ayubem, upřesnili jsme si plán cesty. Jedna z mých adoptivních dívek Hellen totiž studuje internátní střední školu. V Keni většinou studenty ze školy vůbec neuvolní, pokud nejsou prázdniny. Proto se zapojila i Dana Feminová, která spolu s Kennedym domluvila, že Hellen můžeme navštívit ve škole po cestě za Ayubem. Setkání s Hellen mě velmi dojalo! Na dívku jsme museli počkat v ředitelně školy. Když Hellen přišla, hned mě objala a rozplakala se radostí, následně i její maminka, která byla také přítomná.

Maminka i Hellen jsou velmi hodné, citlivé a tak srdečné! Hellen tak plakala a zároveň děkovala za podporu svého vzdělání, až mi přišlo, že tolik vděčnosti si od ní snad ani nezasloužím! Hellen nám pak ukázala třídu, kde studuje společně s dalšími 56 dívkami. Na Hellen jsem velmi hrdá, protože je nejlepší studentkou ve třídě, jak mi potvrdila i poměrně přísná paní ředitelka. Je to slečna s velkým potenciálem!

Následně jsme pokračovali do Gakindu za mým Ayubem, kterého jsme překvapili rovnou ve třídě! Chlapec sice věděl, že ho přijedeme navštívit, ale nevěděl přesně, kdy a kam. A tak byl o to více překvapen! Na školní zahradě nás nejprve srdečně přivítal pan ředitel a následně i Ayubův třídní učitel. Když nás Ayub spatřil, hned nás poznal. Překvapeně a zároveň se šťastným, i trochu stydlivým úsměvem na nás koukal a my zase na něj. Když mu to pan učitel dovolil, šel nás obejmout a přivítat se. Chlapce jsme odvezli ze školy domů, kde na nás už netrpělivě čekala maminka Ayuba (vdova se 4 dětmi). Pak nás pozvali domů, kde jsme dostali moc dobrý oběd (kuře, brambory, zelenina, ugali, chapati, mnoho ovoce, balená voda, cola, fanta atd.). To vše pro nás připravila maminka Ayuba společně se ženami z vesnice. Na přípravách se podílela celá vesnice, každý dal něco, aby nás maminka Ayuba mohla takto pohostit. Sama by si takovou hostinu nemohla dovolit.

Na keňském venkově je krásná příroda. Je vidět, že zde stále funguje komunitní způsob života. Rodina žije ve dvoupokojovém dřevěném domku. Střecha je pouze z plachet, které jsou zatížené dřevem. V Keni jsme byli v období sucha a nevím, jak taková střecha plní svou funkci, když přijdou silné deště. Asi si málo kdo z nás dokáže představit, že má mokrou postel, protože venku prší. Návštěvou mého Ayuba, jeho velmi srdečné maminky a žen ze sousedství, jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, že podpora je zde velmi potřebná! S chlapcem a maminkou jsme udělali mnoho fotografií a předali jim dárky. Na oplátku jsem dostala ručně dělanou tašku, ovoce a málem jsme vezli zpět do Nairobi i živou slepici. Večer jsme dorazili šťastní, příjemně unavení a plní opravdu srdečných zážitků ze setkání s dětmi zpět do hotelu v Nairobi. Těšili jsme se na další ráno, jelikož před námi byla návštěva mého dalšího adoptivního chlapce Nicholase, v Nairobi, v Kibeře.

Následujícího rána jsme se sešli opět s Peterem, s koordinátorkou Christine a také koordinátorem Piuzem, který nás doprovázel z důvodu bezpečnosti do slumu Kibera. Christine je velmi milá a hodná, stejně tak Piuz, který je velmi vtipný a dobře zná podmínky v Kibeře, takže byl pro nás i skvělým průvodcem tímto místem. Dozvěděli jsme se, že zde žije cca 1,7 mil. Obyvatel. Oficiální zdroje uvádí nižší počet (nechodí sem ani keňská policie). Místo ani obyvatelé na nás nepůsobili nijak nepřátelsky, ale dozvěděli jsme se, že po setmění většina obyvatel Kibery raději nevychází ze svých domovů. A také jsme se dozvěděli, že obyvatelstvo Kibery se skládá snad ze všech keňských etnik a také ze somálských či jiných uprchlíků. Je zde tak velká různorodost politických i náboženských názorů, což může snadno vést ke konfliktům.

K mému chlapci Nicholasovi domů jsme šli tmavými a úzkými uličkami, ve kterých se batolily malé děti. Místem se linul velmi agresivní zápach septiku. Když jsme došli domu k mému Nicholasovi, tak nás opět se slzami v očích vítala maminka, sestra chlapce a Nicholas, který se velmi styděl, ale cítili jsme i zvědavost . Maminka Nicholase je také vdova se 4dětmi. Nicholas a jeho rodina bydlí v jedné tmavé místnosti(betonová podlaha, plechové zdi). V místnosti mají dvě postele oddělené plentou, prostý dřevěný stolek, menší sedačku a barely na vodu. Více by se tam ani nevešlo. Nicholasovi jsme před návštěvou koupili nějaké nové oblečení, bonbony a hlavně fotbalový míč. Když míč dostal, úplně se mu rozzářily oči, měl fakt obrovskou radost a my také, že se nám povedlo ho tak moc potěšit ! Vážení přátelé a adoptivní rodiče, pokud zvažujete či plánujete návštěvu Vašeho adoptivního chlapce, určitě doporučuji koupit fotbalový míč, protože zaručeně prolomíte ledy a bude to mít obrovský úspěch!

Po návštěvě jsme Nicholase doprovodili do školy na odpolední výuku. Ve třídě nás přivítal pan učitel, který byl moc hodný a velice si vážil naší návštěvy. Měl můj obrovský respekt a úctu, protože jeho práce zde je přímo posláním. Třídní učitel Nicholase na mě zapůsobil, protože byl velmi inteligentní a pokorný a u dětí měl přitom přirozenou autoritu. Poté co jsme se rozloučili s Nicholasem i jeho třídou, ještě jsme si popovídali s maminkou a udělali několik fotografií. Následně jsme šli na oběd, a to do restaurace přímo v Kibeře. Když nám koordinátoři oznámili, že se najíme přímo ve slumu, tak jsme dost znejistili. S nadsázkou jsem utěšovala přítele, že se když tak břišní tyfus něco podobného pravděpodobně projeví až po příletu do Čech, takže jsme vlastně v pohodě! Ale po obědě jsme neměli žádné zdravotní potíže, a ani po příletu domů. Jsem moc ráda, že jsme měli příležitost navštívit Kiberu. Je to místo, které Vám umožní si uvědomit každodenní životní realitu zdejších obyvatel. Pro mě to byl opravdu výjimečný den!

Náš čtvrtý den v Nairobi začal již časně ráno společně s koordinátorkou Mary M Benjamin a koordinátorem Eliasem, který vystřídal Petera, aby si mohl Peter trochu odpočinout. Vyrazili jsme směr Elburgon (cca 200 km od Nairobi), za mým dalším adoptivním chlapcem Brianem. Brian bydlí se svou babičkou a dvěma staršími bratry. Maminka chlapců je opustila a tatínka snad ani nikdo nikdy neviděl. Cestou do Elburgonu jsme viděli podél silnic velké, černobílé opice, zebry a krásnou přírodu. Cesta trvala asi 4hodiny. Když jsme dorazili do Elburgonu, byl to úplně jiný svět. Příroda jak z pohádky, menší trh a místní muži čekající na motorkách na své potencionální zákazníky, které zde za drobný poplatek cca 100 Ksh (asi 25 Kč) převáží lidi či nějaký náklad. Po cestě, ani přímo v Elburgonu, není žádná menší fabrika, kde by mohli místní najít zaměstnání. Vesměs jsou v této oblasti odkázáni na zemědělství. Pokud je špatné počasí, zvířata i lidé zde hladoví či dokonce umírají hlady.

Po nákupu balené vody a pár drobností na místním trhu, přejíždíme před školu mého milovaného Briana (velmi roztomilý chlapec), kde na nás už čeká starší bratr Briana Kelvin. Hned v prvním okamžiku mě překvapila obrovská úcta, pokora, dobrota a srdečnost ze strany Kelvina. Samozřejmě následovalo velké objetí a vítání. Společně jsme všichni šli pro malého Briana do školy. Zde nás přivítal přátelský ředitel školy. Ten nás vzal nejprve do ředitelny, kde jsem nás zapsala do knihy návštěv, a pak už jsme zavítali do třídy mého Briana. Pro mého chlapce i jeho spolužáky jsme byli patrně zajímavou událostí. Brian se nejprve trochu styděl, ale bylo vidět, že je plný vzrušení. Hlavně z toho, že jsme vážně přijeli, jsme fyzicky na místě a jedeme všichni společně k němu domů! Shledání s Brianovou babičkou, paní Sarah, bylo neuvěřitelné.  Jako kdybychom se vrátili po delší době domů.

Babička, bratři, Brian a další ženy z blízkého okolí nás vítali opravdu jako vlastní. Měla jsem pocit, jako bychom se znali odjakživa. Ihned nás pohostili balenou vodou, kolou, fantou a následovala modlitba před jídlem, kterou vedla babička. Po modlitbě jsme se dali všichni do jídla. Připravila vynikající kuře s brambory, chapati, polévku, zeleninu a ovoce. Babičce s množstvím i přípravou jídla pomohlo mnoho místních žen, stejně jako tomu bylo u Ayuba doma. Po jídle následovalo velké focení, předání dárků, povídání a babička nám dokonce i nabídla přespání. Velmi mě dojalo, když mě babička, označila za svoji dceru a nás, s mým přítelem za jejich milovanou rodinu! Vůbec nechtěla, abychom odjeli! Moc si přeji, abychom měli ještě v budoucnu příležitost a možnost setkat se. Po pár hodinách s Brianem, jeho rodinou a přáteli jsme se dlouho srdečně loučili a připravovali se na odjezd zpět do Nairobi.

Před vjezdem na hlavní tah do Nairobi, potkáváme cestou usměvavého pána, který, jak se hned dozvídáme, je starší bratr koordinátorky Mary M. Benjamin. Zároveň je učitelem mého Briana, který Brianovi pomáhá se psaním dopisů pro mě. Pan učitel Andrew si mě velmi dobře pamatoval z dopisů a fotografií, které ode mě Brian dostává. Andrew nás pozval domů, kde nás představil své paní, která nás začala hostit mangem a pitím. Mimo jiné nám byl opět nabídnut nocleh, ale my jsme se drželi plánu cesty. Andrew už je starší pán, který pomáhá v nesnázích a v nemocích místním vdovám, které nejsou schopné se ve vážném zdravotním stavu dostat k lékaři.

V závěru našeho setkání se kousek opodál procházel výrazně hubený, asi 10letý, stydlivý chlapec v zaprášeném, trochu děravém oblečení. Ihned na něj zareagovala naše skvělá koordinátorka Mary M. Benjamin. Na chlapce zavolala, a ten se sklopenou hlavou přiběhl. Mary M. nám chlapce představila. Jmenuje se David Wainaina a nedávno byl zařazen mezi potřebné děti do projektu Centra Narovinu. Pan učitel Andrew nelenil a hned nám nabídl, že se můžeme jít podívat k Davidovi domů. David souhlasil, a tak jsme šli s ním. Když jsme přišli k němu domů, strnuli jsme nad závažností situace této rodiny. Rodina žije v děravém obydlí s prašnou podlahou. Uvnitř se procházela slepice s kuřátky. Rodiče doma nebyli, dozvěděli jsme se, že se snaží najít práci, aby dostali nějaké drobné nebo jídlo. David nás také ujistil, že se rodiče nebudou zlobit, že jsme šli k nim domů!

Od Andrewa a Mary jsme se dozvěděli, že chlapec momentálně nechodí do školy, protože tam má dluh na školném a všechny knížky. David se moc styděl za to, že ve škole nemohl být. Ještě nám v autě zbylo několik balíčků bonbonů, tak jsme se rozhodli je Davidovi dát. Ten se o ně hned rozdělil s dalším chlapcem, který byl poblíž. Děkoval a byl moc rád, že něco dostal a zářila mu očička pro pár gumových bonbonů. S přítelem jsme si řekli, že už nás nějaký ten šilink nevytrhne, a tak jsme Davidovi dali 2000 Ksh (asi 450 Kč) s tím, že ale peníze nesmí ztratit a až přijdou domů rodiče, že jim je musí předat ! Přísahal, že to tak udělá. Rozhodli jsme se tak, protože zde bylo naprosto jasné, že chlapec a jeho rodina jsou v nesmírně těžké situaci a nemají opravdu vůbec nic, kromě té jedné slepice s kuřátky. Druhý den jsme se od Mary M dozvěděli, že maminka peníze opravdu obdržela. Prý plakala štěstím a mnohokrát děkovala. Až takovou reakci jsme nečekali, ale byli jsme moc šťastní!

Rozhodla jsem se zmínit a popsat i toto naše neplánované setkání s chlapcem Davidem Wainaina (52817), který stále čeká na svého adoptivního rodiče. Situace jeho rodiny je mírně řečeno nelehká. Bylo vidět, že by si chlapec všeho velmi vážil, stejně tak i jeho rodina. Troufám si říci, že je jedním z nejvíce potřebných dětí co jsme mohli vůbec vidět přímo na místě. Nemít sama tolik adoptivních dětí, tak si ho vezmu do podpory snad hned na místě.

Pátý den pro nás přichází další úžasná koordinátorka Sophia Barongo, se kterou pak navštívíme její školu, Ngando Preparatory School a následně také mé další 2 děti Penninu a Anthonyho, kteří u Sophie vystudovali tuto základní školu, ale letos jsou již středoškoláky.

Po domluvě se Sophií a Peterem vyrážíme k Anthonymu domů. Anthonymu zemřela maminka, když byl ještě velmi malý, takže žije s tatínkem, babičkou a starší sestrou a bratrem. Anthony je mé první dítě, které podporuji přes Centrum Narovinu, takže se přes naši vzájemnou korespondenci a fotografie známe úplně nejdéle. O to více jsem byla natěšená a zvědavá na setkání s Anthonym a jeho tatínkem, babičkou, kteří mi vždy také píší dopisy, každý sám za sebe.

Již na nás čekal a z dálky s úsměvem mával a jásal Anthonyho tatínek, pan James. Následuje opět obrovské a srdečné vítání a objímání a tatínek nás hned vede domů, kde je také sestra a babička Anthonyho, která nám také chtěla moc přijít naproti, ovšem její silná artritida ji bohužel téměř brání v tom, aby se postavila na nohy. Když vejdeme do plechového domku, babička se hned dá radostí do pláče a obrovská radost z toho, že jsme opravdu dorazili až k nim domů, ji dovolí s pomocí se alespoň postavit na nohy, aby nás mohla láskyplně obejmout, tak jak mi vždy předtím psala v dopisech, že je to její sen! Opět následuje vzájemné předání dárků,také zásob léků a mastiček pro babičku, protože o jejím problému vím již delší dobu z našich dopisů, pak samozřejmě následovalo velké focení a vzájemné povídání, při kterém se i hodně všichni nasmějeme, protože tatínek Anthonyho je velmi vtipný a zábavný a to i přes to, že je nemocný (HIV) a ještě na něm leží veškerá zodpovědnost za jeho tři děti a jeho nemocnou maminku.Tatínek Anthonyho má můj velký obdiv a respekt, protože když si člověk uvědomí, že by měl být HIV pozitivní, bez peněz, být na všechno sám a mít zodpovědnost za další 4 členy rodiny, a přesto se umět smát, říkat vtipy a vítat Vás jako vlastní, tak jak to umí tatínek Anthonyho, tak k tomu musí mít člověk opravdu velkou vnitřní sílu, víru a laskavé srdce!

Sám Anthony doma nebyl, protože byl ve škole a tak po návštěvě domova se vydáme do školy společně s tatínkem. Následuje pro nás již standardní návštěva ředitelny a zápis do knihy návštěv, přivítání a focení s milým panem ředitelem školy a nedočkavé vyhlížení Anthonyho, pro kterého nechali poslat !

A konečně, konečně přichází můj milovaný a tolik očekávaný Anthony, s velkým úsměvem na tváři. Konečně nastal ten okamžik, o kterém jsme si několik roků tolik psali, že bychom si tak moc přáli, aby už konečně byl realitou a my se mohli konečně osobně obejmout a vidět se, mluvit spolu a být alespoň pár momentů spolu! Konečně se náš vzájemný sen stal realitou a myslím, že ani jeden z nás, na to nikdy nezapomeneme! Anthony dostal také fotbalový míč, PlayStation, kde byli nějaké fotbalové hry, pak samozřejmě také potřebné věci do školy.

Všechny z mých adoptivních dětí miluju stejně a samozřejmě mě všechny velmi zajímají, to je jasné! Na každý dopis a materiály od všech mých dětí se vždy nesmírně těším a jsem zvědavá a nedočkavá na novinky od nich, ale snad jen u Anthonyho, asi tím, že je můj „prvorozený“ , (jak mu říkám, ačkoliv není věkem nejstarší, z mých adoptovaných dětí) a tím, že je mým prvním dítětem, které jsem začala podporovat, jsme v kontaktu jak s chlapcem, tak s jeho rodinou nejdéle, tak asi jsem byla u něj nejvíce zvědavá na osobní shledání a kontakt. Anthony je moc milý, slušný, úžasný chlapec, mírné povahy s přirozeným respektem a úctou k ostatním a i ve škole má velmi dobré výsledky!

Po rozloučení s Anthonym a jeho tatínkem Jamesem, přejíždíme domů k Pennině, kde na nás čeká její babička, paní Jenafefa. Paní Jenafefa nás vítá a zve nás hned k ní domů, kde si povídáme, fotíme se, a pak nám ukazuje, že všechny fotky a dopisy co ode mě Pennina obdržela, má pečlivě uschované na památku! V průběhu našeho povídání s babičkou Penniny se dozvídáme, že oba rodiče Penniny zemřeli, když byla ještě velmi malá, takže nemá ani sourozence, jen svoji babičku! Následně i s babičkou jedeme za Penninou do školy Ngando Preparatory School, kde na nás čeká velké překvapení hned po příjezdu tam.

Jakmile se otevře brána pro vjezd do školy, děti jsou již nastoupeny uvnitř areálu a začnou pro nás zpívat uvítací píseň, která začala slovy: Welcome, welcome, welcome Sandra, welcome, welcome, welcome Pavel , a při které také tančí v africkém rytmu! Byli jsme opravdu ohromeni a překvapeni. Po chvíli nás i sebe, Sophie Barongo zapojuje do tance a všichni společně odtančíme až do jedné třídy. Vystoupení se nám moc líbilo a opravdu jsme se bavili. Sophie a děti musely toto vystoupení společně připravovat nějaký čas před naším příjezdem. Velice si toho cením.

Po programu se vítáme s Penninou, která si nás zvídavě prohlíží a s nadšením objímá. Ještě před cestou do Keni jsem si uvědomila, že by měla mít narozeniny přesně v tu dobu, kdy tam budeme. Jako narozeninový dárek jsme jí přivezli mobilní telefon, nějaké oblečení a pár další praktických věcí. Pennina měla ohromnou radost ! Pak mi ukázala její třídu, učebnice a také ubytování ve škole. Poté nás Sophie vzala do jedné z místností školy, kde jsme všichni společně poobědvali a ještě nám dala každému dárek, tričko s motivy Keni. Sophie je hodná, spolehlivá, přátelská. Je vidět, že ji opravdu záleží na každém její žáčkovi od školky až po studenty na střední škole! Pro nás to byl nádherný zážitek a opravdu velmi srdečný společně strávený čas!
Plni nádherných dojmů se v podvečer vracíme zpět do našeho hotelu Shalom v Nairobi. Následující den nás vyzvedne opět Sophie s Peterem a provedou nás pár místy v Nairobi. Podle původního plánu se nám již povedlo navštívit všechny děti, a tak jsme měli mít odpočinkový den.

Po naší večeři se vracíme do našeho pokoje a s přítelem si povídáme o našich zážitcích. Při tom si vzpomenu na chlapce, Corneliuse, který teď je také v programu adopcí a chodí do stejné školy jako Pennina, ale je o ročník níž a který na základce chodil do stejné třídy s mým Anthonym. Právě že, při návštěvě Penniny jsem si Corneliuse ve škole všimla, protože mi byl velmi povědomý. Pak jsem si uvědomila, že ho znám z fotek od Anthonyho. Nedá mi to a podívám se na stránky Centra Narovinua vidím, že aktuálně neměl adoptivního rodiče. Tak o něm řeknu příteli Pavlovi, který se na jeho profil podíval. Po chvíli přemýšlení udělá neskutečné rozhodnutí a chlapce si adoptuje. Měla jsem z toho obrovskou radost a hned jsem to psala Sophii. Už se nemůžu dočkat rána, až si to Sophie přečte a co na to bude říkat .

Následující den ihned po probuzení už mám zprávu od Sophie, která je velmi překvapená, ale také nadšená!  Mění se tak náš plán pro tento den a místo prohlídky Nairobi, jedeme do obchodního centra, protože přítel se rozhodl, že chlapci rovnou koupí kolo a samozřejmě fotbalový míč ! S tím vším vyrážíme za Corneliusem do školy. Ten nejdřív nechápal co se děje, ale pak byl moc šťastný. Následně i s Corneliusem a kolem jedeme k němu domů, kde už na nás čeká jeho tatínek, kterému Sophie již telefonicky vše oznámila. Když dojedeme ke Corneliusovi domů, jsme velmi překvapeni jejich bydlením!  Bydlí v přístřešku z igelitů, dřeva a místo střechy mají chatrnou plachtu. O to více byl přítel rád, že si chlapce vzal do podpory, protože bylo vidět, že podporu extrémně potřebuje.

Tatínek Corneliuse byl moc vděčný a také překvapený. Cornelius se mě hned ptal, jestli jsem viděla Anthonyho. Pavel pak hrál s Corneliusem chvíli kopanou. Cornelius vyzkoušel s nadšením jeho nové kolo. Následně jsme se rozhodli, že se půjdeme najíst do restaurace. Všichni společně jsme strávili úžasné odpoledne v moc hezké zahradní restauraci, kde byl také prostor pro povídání a bližší seznámení.
Cornelius je velmi inteligentní, má dobrý prospěch a je dokonce první ve třídě. Jinak Cornelius má 2 mladší sourozence a maminku, ale bohužel nebyli doma. Odešli brzy ráno a tak nevěděli, že přijedeme. Doma byl tedy jen tatínek, který nemohl jít pracovat, protože byl krátce po operaci žaludku. Přítel se rozhodl pro adopci tohoto chlapce při našem pobytu v Nairobi, protože to také znamenalo jedinečnou možnost ho vidět osobně. S Corneliuse máme s přítelem obrovskou radost!

Sedmý den brzy ráno nás Peter odváží na letiště pro náš zpáteční let do Mombasy. Z Mombasy se vracíme zpět do resortu, kde nám zbývají ještě 2 poslední dny na relaxaci na pláži. Tyto 2 dny utečou jako voda a my se vracíme zpět do Prahy. Po příjezdu domů je nám moc smutno, všichni nám moc chybí a hlavně celá Keňa jako taková! Ale jsme plni neskutečných zážitků a krásných pocitů, z tak nesmírně vřelého přijetí od všech mých dětí a jejich rodičů, či opatrovníků a rodinných členů a přátel a samozřejmě úžasných koordinátorů, kteří se o nás skvěle starali, byli našimi průvodci, ale hlavně přáteli! Za to jim patří velké díky a také Daně Feminové, která pro nás vše skvěle naplánovala a zorganizovala!

Ještě mám malou holčičku v Kisumu a chlapce na Rusinga Island, kam jsme se bohužel při této naší cestě nestihli podívat a navštívit je. Věřím ale, že v budoucnu se nám to podaří, to si velmi přeji! A pokud i Vy zvažujete cestu za svým adoptivním dítětem a máte tu možnost, tak jej navštivte, protože to opravdu stojí za to! Zdravím všechny přátele a adoptivní rodiče!

Adoptivní máma, Sandra Šustová
březen 2019

1
Hledáme nové koordinátory projektu Adopce na dálku
Kdo tvoří tým Centra Narovinu? Představujeme dobrovolníky v ČR a v Keni
Představujeme novou posilu v pražské kanceláři
Představujeme tým Ostrova Naděje v České republice a na Slovensku
Zajímavá extra platba k ukončení studia
Zdravotní pojištění pomáhá dětem
Naše dovolená a návštěva mých dětí v Keni
Klub přátel adopce
Reference z akcí ve školách… Děkujeme všem zapojeným školám za milá setkání a těšíme se na další spolupráce
 

 

Letní piknik na Vyšehradě nejen pro dobrovolníky a přátele Ostrova Naděje v Keni
26.6.. od 18:00 do 20:00

Zajímá tě zahraničná rozvojová spolupráce a situace v Africe?
Chtěl by ses něco dozvědět o možnostech, jak k změnit život dítěte nebo mladého studenta v Keni?
Chceš jen poznat další lidi s chutí smysluplně trávit volný čas a chutí pomáhat?

Přijď poznat mladý mezinárodní tým Centra Narovinu dorozumívající se v angličtině – dobrovolníci, stážisté, sponzoři, přátelé Ostrova Naděje na Rusinga Island v Keni. Kdy? středa 26.6. od 18:00 Kde? Park Vyšehrad (U Libuše). Co s sebou? Něco dobrého k jídlu nebo pití, deku, dobrou náladu a třeba kamaráda Každý bude vítán! ✊

Školní zahradní slavnost, která se koná ve středu 26.6. od 15 hod. na školní zahradě DINO Schools. Centrum Narovinu doplní program o dárečky s příběhem Férového obchůdku.

» Více informací